Skip to main content

Inovācija sākas ar jautājumiem. Šeit varat atrast atbildes.

BUJ portāls.

BMW ConnectedDrive ir tik daudz, ko piedāvāt. Ikvienam, kurš ir ieinteresēts tajā, ko sola nākotne, parasti ir daudz jautājumu. Šeit varat atrast atbildes.

 

Piezīme: daži no turpinājumā aprakstītajiem pakalpojumiem un funkcijām jūsu automobilim var nebūt pieejami. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar BMW ConnectedDrive klientu atbalsta dienestu

BMW ConnectedDrive jūsu automobilī

Piesakoties savā ConnectedDrive kontā vietnē www.bmw-connecteddrive.lv, ekrāna augšpusē varēsiet redzēt savu BMW, savukārt labajā pusē ir pašlaik aktīvo pakalpojumu saraksts un zemāk – saite uz pakalpojumiem, ko varat pievienot savam BMW.

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar BMW ConnectedDrive klientu atbalsta dienestu.

BMW ConnectedDrive manā viedtālrunī

iOS un Android ierīcēm ir BMW Remote lietojumprogramma un BMW i Remote lietojumprogramma, kas ļauj skatīt sava BMW pašreizējo statusu, ventilēt /iepriekšēji sagatavot savu automobili (atkarībā no papildaprīkojuma), noteikt sava BMW atrašanās vietu un nosūtīt galamērķus no savas ierīces. Papildus tam ir arī BMW Connected lietojumprogramma iOS un Android ierīcēm, kas nodrošina piekļuvi tādām lietojumprogrammām kā kalendārs, tīmekļa radio, Twitter un atlasītām trešās puses lietojumprogrammām. iOS ierīces var piekļūt tādām lietojumprogrammām kā Spotify, Napster, Life 360 un Deezer. Strādājam, lai paplašinātu Android atbalstīto trešo pušu lietojumprogrammu sarakstu, pašlaik pieejams Twitter un Samsung Smartthings. Citu mobilo ierīču, piemēram, Windows tālruņa, lietotājiem ir iespēja izmantot BMW attālos pakalpojumus, nosūtīt galamērķus uz savu BMW un izmantot daudz ko citu no BMW ConnectedDrive portāla www.bmw-connecteddrive.lv. Ņemiet vērā, ka pakalpojumi, kas pieejami jūsu BMW, būs atkarīgi no specifikācijas, BMW attālajiem pakalpojumiem nepieciešams aktīvs attālo pakalpojumu abonements, bet, lai izmantotu trešās puses lietojumprogrammas savā BMW, to būs nepieciešams aprīkot ar BMW lietojumprogrammu interfeisu.

iOS un Android lietotāju gadījumā to var paveikt, lejupielādējot BMW Connected lietojumprogrammu savā tālrunī un savienojot viedtālruni ar automobili. BMW kalendāra lietojumprogramma būs pieejama ConnectedDrive izvēlnes sadaļā, kad jūsu ierīce būs savienota un Connected lietojumprogramma – palaista. Jūsu BMW būs nepieciešams aprīkot ar BMS lietojumprogrammu interfeisu, lai varētu izmantot šo funkciju.

iOS un Android ierīcēm ir BMW Remote lietojumprogramma un BMW i Remote lietojumprogramma, kas ļauj skatīt sava BMW pašreizējo statusu, ventilēt /iepriekšēji sagatavot savu automobili (atkarībā no papildaprīkojuma), noteikt sava BMW atrašanās vietu un nosūtīt galamērķus no savas ierīces. Papildus tam ir arī BMW Connected lietojumprogramma iOS un Android ierīcēm, kas nodrošina piekļuvi tādām lietojumprogrammām kā kalendārs, tīmekļa radio, Twitter un atlasītām trešās puses lietojumprogrammām. iOS ierīces var piekļūt tādām lietojumprogrammām kā Spotify, Napster, Life 360 un Deezer. Strādājam, lai paplašinātu Android atbalstīto trešo pušu lietojumprogrammu sarakstu, pašlaik pieejams Twitter un Samsung Smartthings. Citu mobilo ierīču, piemēram, Windows tālruņa, lietotājiem ir iespēja izmantot BMW attālos pakalpojumus, nosūtīt galamērķus uz savu BMW un izmantot daudz ko citu no BMW ConnectedDrive portāla www.bmw-connecteddrive.lv. Ņemiet vērā, ka pakalpojumi, kas pieejami jūsu BMW, būs atkarīgi no specifikācijas, BMW attālajiem pakalpojumiem nepieciešams aktīvs attālo pakalpojumu abonements, bet, lai izmantotu trešās puses lietojumprogrammas savā BMW, to būs nepieciešams aprīkot ar BMW lietojumprogrammu interfeisu.

BMW CarData

Termins “telemātikas dati” attiecas uz datiem, kas tiek ģenerēti jūsu automobilī un pārsūtīti, izmantojot iestrādāto SIM karti, uz BMW serveri, lai nodrošinātu tādus savienotos pakalpojumus kā BMW ConnectedDrive vai BMW Teleservices.

BMW CarData ļauj iegūt pārskatu par telemātikas pamatinformāciju, ko jūsu automobilis nosūta uz uzņēmumu BMW kā daļu no BMW ConnectedDrive pakalpojumiem, kas tad tiek tur saglabāti. Ja vēlaties zināt šo telemātikas datu pašreizējās vērtības, varat jebkurā laika pieprasīt BMW CarData datu arhīvu. Varat arī izmantot BMW CarData, lai jebkurā laikā nodrošinātu trešajām pusēm piekļuvi atsevišķiem telemātikas datiem. Jāveic tikai peles klikšķis, lai nodrošinātu datu piekļuvi pilnvarotai trešajai pusei, lai noraidītu šādu pieprasījumu vai arī atsauktu iepriekš piešķirtu datu piekļuvi. Tas nozīmē, ka tikai jūs izvēlaties, kādus telemātikas datus saņems kurš uzņēmums. Turklāt varat apstiprināt neatkarīgus noteiktu pakalpojumu sniedzējus. Jūs izlemjat, kurš sniegs šos pakalpojumus.

BMW CarData lietošana notiek bez maksas.

BMW CarData jūs nodrošina ar iespēju izmantot priekšrocības, kādas sniedz pilnvarotu trešo pušu sniegtie pakalpojumi, pamatojoties uz telemātikas datiem, kas iegūti no jūsu automobiļa. Jūs varat baudīt priekšrocības, piemēram, iegādājoties apdrošināšanas polisi ar sava automobiļa pašreizējam nobraukumam atbilstošu apdrošināšanas maksu un tādējādi taupot naudu. Jums ir arī iespēja apstiprināt iepriekš minētos pakalpojumus, lai tos sniegtu neatkarīgs pakalpojumu sniedzējs. Plašāka informācija pieejama ConnectedDrive klientu portālā.

Jūsu automobilim iespējams nolasīt telemātikas datus; lai tiem piekļūtu, nepieciešams tikai aktīvs BMW ConnectedDrive portāla konts. Visiem svarīgajiem telemātikas datiem, kas tiek pārsūtīti uz BMW serveri un tur glabājas, turpmāk var piekļūt BMW CarData.

Jūsu automobiļa daudzajiem elektroniskajiem komponentiem ir atmiņa, kas īslaicīgi glabā informāciju par automobiļa statusu un iespējamiem bojājumiem. Šie dati satur tehnisku informāciju, un tie nepieciešami, lai konstatētu bojājumus, tos novērstu un lai optimizētu automobiļa funkcijas. Lai nodrošinātu BMW ConnectedDrive pakalpojumus, daži no automobilī glabātajiem datiem tiek pārsūtīti uz BMW Group serveri telemātikas datu veidā, izmantojot iestrādāto SIM karti.

BMW CarData nodrošina vieglu veidu, kā gūt ieskatu jūsu galvenajos telemātikas datos un kontrolēt, kuras pilnvarotās trešās puses piekļūst jūsu telemātikas datiem un kuri neatkarīgie pakalpojumu sniedzēji var sniegt pakalpojumus saistībā ar jūsu automobili. BMW vienmēr izmantos jūsu telemātikas datus, lai pamatotu, izstrādātu saturu vai veiktu grozījumus jūsu ConnectedDrive līgumā un izrakstītu rēķinu par jūsu rezervētajiem ConnectedDrive pakalpojumiem. Telemātikas datiem piekļuvi saņemošo personu skaitu ierobežo atbilstoši tā dēvētajam “vajadzības zināt” (need to know) principam, un tas tiek regulāri pārbaudīts. Tad, kad tas nepieciešams ConnectedDrive pakalpojumu sniegšanai, datus var pārsūtīt pakalpojumu sniedzējiem, kuriem jāveic šis uzdevums, vai – ar jūsu apstiprinājumu – neatkarīgiem pakalpojumu sniedzējiem. Datus izmanto tikai tas pakalpojumu sniedzējs, kurš sniedz šos pakalpojumus, un tie tiek dzēsti tad, kad uzdevums ir izpildīts. Telemātikas dati netiks pārsūtīti tālāk pilnvarotām trešajām pusēm vai neatkarīgiem pakalpojumu sniedzējiem.

BMW CarData pieejami visiem BMW automobiļiem, kam iespējams nolasīt telemātikas datus un kas piešķirti ConnectedDrive klienta kontam, kā arī kam ir iebūvēta, aktivizēta SIM karte. Tas atkarīgs no tādiem faktoriem kā valsts, automobiļa sērija, automobiļa veids, automobiļa modelis. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Diemžēl nē, jo BMW CarData ir pakalpojums, kura darbību pamato BMW ConnectedDrive. BMW CarData izmantošanai nepieciešams aktīvs BMW ConnectedDrive līgums. Šāds līgums jau pastāv, ja jūsu automobilim ir Teleservices. Jums nav jāpievieno nekādi papildu BMW ConnectedDrive pakalpojumi, lai varētu lietot CarData.

Datus parasti ģenerē automobilī, proti, BMW ConnectedDrive pakalpojumu ietvaros. BMW serveri var uzsākt papildu telemātikas datu ģenerēšanu automobilī. Šī iespēja pieejama tikai uzņēmumam BMW, izmantojot nodrošinātu telemātikas datu saiti. Trešajām pusēm parasti šādas iespējas nav.

Atkarībā no ConnectedDrive pakalpojumu izmantošanas automobilis parasti šos lēmumus pieņem pats. Tāpat BMW var aktivizēt telemātikas datu pārsūtīšanu uz BMW serveriem, lai sniegtu ConnectedDrive pakalpojumus. Kad jūsu automobilis ir pārsūtījis telemātikas datus uzņēmumam BMW, varat izgūt pašlaik saglabātos sava BMW telemātikas datus no BMW CarData datu arhīva. Ja nav pārsūtīti nekādi dati, datu arhīvā netiks parādīti nekādi ieraksti. Tas var attiekties, piemēram, uz vecākiem automobiļiem, kam nav aktīvu Teleservices pakalpojumu.

BMW ConnectedDrive pamata pakalpojumus – atjautīgo ārkārtas zvanu un Teleservices – jebkurā laikā pēc klienta pieprasījuma var deaktivizēt, BMW pārstāvis, ar kuru noslēgts līgums, vai BMW filiāle. Šādi tiks deaktivizēta SIM karte, ar ko aprīkots automobilis, lai nebūtu iespējama nekāda datu pārsūtīšana no automobiļa un uz to. Taču tas nozīmē arī to, ka nedarbosies automobiļa ārkārtas zvana funkcija, kas pārsūta automobiļa atrašanās vietas datus uz BMW ConnectedDrive ārkārtas zvanu centru. Visu pārējo ConnectedDrive pakalpojumu gadījumā nosacījums ir šāds – nekādi telemātikas dati netiek pārsūtīti, kamēr klients šo pakalpojumu aktīvi neizmanto. Datu privātuma iestatījumus var konfigurēt, izmantojot attālo kokpitu BMW ConnectedDrive portālā, kas var kavēt telemātikas datu pārsūtīšanu. Vai arī – no 2019. gada ražotajos automobiļos datu privātuma iestatījumus var konfigurēt tieši automobilī.

Iespējams, ka neesat braucis ar savu automobili kopš pēdējā klienta arhīva izveides, tāpēc datu vērtības jūsu klienta arhīvā nav mainījušās. Iespējams, ka esat mainījis datu privātuma iestatījumus savā automobilī, izmantojot BMW ConnectedDrive portālu vai tieši savā automobilī, lai automobilis vairs nevarētu pārsūtīt datus uz uzņēmumu BMW.

Tieša piekļuve jūsu automobiļa telemātikas datiem nav iespējama. Taču jums ir iespēja jebkurā laikā pieprasīt BMW CarData sava automobiļa datu arhīvu, izmantojot BMW ConnectedDrive klientu portālu. BMW CarData datu arhīvā iekļauti svarīgākie telemātikas dati, ko jūsu automobilis nosūta BMW serveriem, kā arī pēdējā BMW serverī saglabātā vērtība.

Ne visi telemātikas dati izgūstami, izmantojot BMW CarData, jo daudzus telemātikas datus lieto tikai ConnectedDrive pakalpojumi, piemēram, reāllaika satiksmes informācijas pakalpojums, tāpēc tie neglabājas BMW serveros vai arī pieejami tikai anonimizētā veidā. Turklāt BMW telemātikas datus glabā ierobežotu laiku un, kad pagājis noteiktais laiks, dzēš.

BMW CarData datu arhīvs ir pakalpojums, ko nodrošina BMW ConnectedDrive, kas padara galvenos telemātikas datus pieejamus elektroniski. Sazinieties ar BMW ConnectedDrive dežūrdienestu, ja saistībā ar šo jautājumu nepieciešama papildu informācija.

Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik nav iespējams selektīvi aktivizēt vai deaktivizēt atsevišķu telemātikas datu pārsūtīšanu

Atkarībā no tā, kā vadītājs izmanto ConnectedDrive pakalpojumus, automobilis pārsūtīs noteiktus telemātikas datus uzņēmumam BMW. Tāpēc iespējams, ka BMW CarData datu arhīvā dažādu atslēgu gadījumā tiek rādīti atšķirīgi laikspiedoli. BMW CarData datu arhīvā vienmēr ir jaunākā automobiļa nosūtītā vērtība un laikspiedols, kas norāda, kad šī vērtība nosūtīta.

Laika joslu atšķirību dēļ var notikt, ka datu arhīvs ir pieejams mazliet ilgāku vai īsāku laiku nekā norādīts.

BMW izmanto standartu ISO 8601, lai parādītu informācijas datumu un laiku. Papildus datumam DD.MM.YYYY formātā (diena (DD), mēnesis (MM) un gads (YYYY)) norādīts laiks, izmantojot hh:mm:ss.ffff (stundas (hh), minūtes (mm), sekundes (ss) un milisekundes (ffff)). Datu arhīvā norādītās informācijas datuma un laika piemērs: 24.05.2017 14:51:00.709.

BMW CarData regulāri jūs informēs par noteiktiem procesiem un darbībām. Ja, piemēram, pieprasāt BMW CarData arhīvu, tiksiet informēts, kolīdz BMW CarData arhīvs būs pieejams lejupielādei. Vieni noteikumi ir obligāti, savukārt citi – pēc izvēles. Tāpēc BMW CarData sniedz jums iespēju deaktivizēt papildu paziņojumus. Varat atlasīt to, vai vēlaties saņemt paziņojumus e-pasta vai ar SMS, atlasot šo iespēju savos BMW ConnectedDrive vispārējos iestatījumos.

Tas ir tikai informatīvos nolūkos. BMW CarData regulāri informē klientus par pašreizējo datu piekļuvi pilnvarotu trešo pušu gadījumā un par apstiprinājumiem neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju gadījumā. Savā automobilī esmu saņēmis paziņojumu, kas mani informē par to, ka notiek piekļuve datiem? Tas ļaus saglabāt pārskatu pār jūsu datu atļaujām un tādējādi arī pār jūsu datiem. Tā varētu būt, ja, piemēram, neesat pilnvarojis datu piekļuvi, bet esat pārņēmis automobili no iepriekšējā klienta, kurš nav pienācīgi dzēsis automobili no ConnectedDrive portāla vai nav deaktivizējis aktuālās datu piekļuves. Saņemot šādu paziņojumu, varat nekavējoties veikt attiecīgās darbības BMW ConnectedDrive portālā. Tiklīdz esat izveidojis ConnectedDrive klienta kontu un pievienojis savu automobili šim kontam, jūsu automobilis vairs nevarēs pārsūtīt telemātikas datus pilnvarotām trešajām pusēm, un neatkarīgi pakalpojumu sniedzēji pakalpojumus vairs nesniegs. Turklāt tagad varat izmantot BMW CarData, lai pārvaldītu trešo pušu datu piekļuvi, kā arī neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju apstiprinājumus.

Varat deaktivizēt papildu e-pasta ziņojumus, taču ir daži, ko deaktivizēt nevar. Piemēram, mums tiesisku iemeslu labad jūs jāinformē ar e-pasta ziņojumu par izmaiņām vispārīgajos noteikumos un nosacījumos.

Ja trešā puse dzēš datu pakotni no BMW CarData platformas, piemēram, tāpēc, ka tā vairs netiek izmantota, saistītā rinda sarakstā tiek rādīta pelēka. Tad tā vairs nav aktīva, un trešās puses vairs nevar datus izsaukt.

Jūsu pilnvarotai trešajai pusei vai neatkarīgam pakalpojumu sniedzējam, kas pazīstams BMW kā reģistrēts partneruzņēmums. Pilnvarotā trešā puse vai neatkarīgais pakalpojumu sniedzējs laikus ar jums sazināsies, izskaidrojot piedāvātos pakalpojumus un lūdzot jūsu atļauju piekļūt datiem vai apstiprinājumu pakalpojumu sniegšanai. Pilnvarotā trešā puse jūsu telemātikas datus saņems tikai ar jūsu piekrišanu, un neatkarīgajam pakalpojumu sniedzējam būs atļauts sniegt pakalpojumus saistībā ar jūsu automobili.

BMW CarData sniedz jums iespēju jebkurā laikā pieprasīt BMW CarData pārsūtīšanas ziņojumu. Tas parādīs, kad BMW ar jūsu piekrišanu ir pārsūtījis telemātikas datus. Informāciju saistībā ar šo jautājumu atradīsiet My BMW portāla sadaļā BMW CarData.

Jūsu automobiļa BMW serveriem sniegtie telemātikas dati tiks tur saglabāti atbilstoši jaunākajām tehnoloģiskajām iespējam. Jebkāda pārsūtīšana trešajām pusēm notiks tikai ar jūsu iepriekš izteiktu piekrišanu un noteiktā nolūkā atbilstoši tam, ko norādījusi jūsu pilnvarotā trešā puse. Nenotiks nekāda cita telemātikas datu pārsūtīšana trešajām pusēm.

BMW pārsūta telemātikas datus iestādēm, kad tas tiek prasīts atbilstoši likumā paredzētiem noteikumiem.

BMW vāc, glabā un izmanto tikai tos telemātikas datus, kas nosūtīti uz BMW Group serveriem likumā paredzēto noteikumu ietvaros. Telemātikas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai tad, kad tas nepieciešams, lai pamatotu, izstrādātu saturu vai veiktu grozījumus līgumattiecībās (datu uzskaite) un lietotu dažādus pakalpojumus (lietojuma dati) vai izrakstītu rēķinu par tiem. Telemātikas dati, kas nepieciešami attiecīgu rēķinu izrakstīšanai par pakalpojumiem (rēķinu dati), var tikt glabāti un izmantoti uzņēmumā BMW pēc lietošanas perioda beigām un līdz rēķina nomaksai. Noteikti dati tiek glabāti ilgāk anonimizētā veidā.

Telemātikas datus Eiropas reģionā uzņēmums BMW glabā savos informātikas centros Eiropā.

Iesakām izmantot “BMW CarData Reset“ (BMW CarData atiestatīšanas) funkciju My BMW portālā. BMW CarData atiestatīšana atiestatīs visus BMW CarData iestatījumus to noklusējuma stāvoklī. Tas nekavējoties un neatsaucami dzēsīs visas datu atļaujas un pakalpojumu apstiprinājumus attiecībā uz jūsu automobili, kā arī visus arhīva failus. Pilnvarotām trešajām pusēm vairs nebūs piekļuves jūsu automobiļa telemātikas datiem, un neatkarīgi pakalpojumu sniedzēji vairs nevarēs sniegt pakalpojumus saistībā ar jūsu automobili. Veicot atiestatīšanu, tiks informētas visas iesaistītās puses. Informāciju saistībā ar šo jautājumu atradīsiet ConnectedDrive portāla sadaļā BMW CarData atiestatīšana.

Nē. Ja vairs nevēlaties lietot BMW CarData, varat veikt BMW CarData atiestatīšanu BMW ConnectedDrive klientu portālā. Šādi tiks atiestatīti visi BMW CarData iestatījumi un dzēsti visi jūsu pieprasītie BMW CarData arhīvi. Telemātikas dati, kas nepieciešami, lai sniegtu citus BMW ConnectedDrive pakalpojumus, tiks nosūtīti uzņēmumam BMW un glabāti, ja nepieciešams.

Ja vēlaties, varat pilnībā deaktivizēt telemātikas datu pārsūtīšanu starp jūsu automobili un BMW serveriem. Praktiski šajā nolūkā nepieciešama automobilī uzstādītās SIM kartes deaktivizēšana, padarot neiespējamu telemātikas datu pārsūtīšanu no automobiļa un uz to. Ja deaktivizēsiet SIM karti, nedarbosies arī atjautīgais ārkārtas zvans un visi pārējie ConnectedDrive pakalpojumi. Sazinieties ar savu BMW partneri, lai deaktivizētu SIM karti.

Sazinieties ar klientu dežūrdienestu, kas uzsāks dzēšanu jūsu vārdā.

Uzņēmums BMW vāc, glabā un izmanto personiskos datus (piemēram, atrašanās vietu) likumā paredzēto noteikumu ietvaros, tādā mērā, kādā tas nepieciešams, lai pamatotu, izstrādātu saturu vai veiktu grozījumus līgumattiecībās un izmantotu šos pakalpojumus, kā arī izrakstītu rēķinu par tiem. Plašāku informāciju par personisku vai ar automobili saistītu datu apstrādi, kas nepieciešama, lai sniegtu atsevišķus pakalpojumus, ir skatāma pakalpojumu aprakstos.

Jā. BMW vāc un glabā automobiļa atrašanās vietas datus anonimizētā veidā, lai nodrošinātu satiksmes plūsmas pakalpojumus (Floating Car Data). FCD pakalpojums tiek sniegts, lai savāktu aktuālo informāciju par ceļu satiksmi esošajās navigācijas un ConnectedDrive platformās. Katrs automobilis, kas izmanto ConnectedDrive, ir “mobils satiksmes apstākļu ziņotājs” (Floating Car). Atrašanās vietas un sensoru dati, kas savākti, vadot šos automobiļus, tiek pārsūtīti uz BMW ConnectedDrive centru un līgumos noteiktajam satiksmes pakalpojumu sniedzējam kopā ar pašreizējo informāciju. Pēc pārsūtīšanas dati tiek apstrādāti absolūti anonīmā veidā. Tas tiek darīts bez maksas. Datu pārsūtīšana tiek deaktivizēta, tiklīdz tiek deaktivizēta automobilī uzstādītā SIM karte. Satiksmes informācijas pakalpojumu, ieskaitot FCD, var deaktivizēt, rakstveidā nosūtot pieprasījumu BMW klientu servisam.

Nē, BMW neglabā nekādu mēroto maršrutu vēsturi.

Dati vienmēr tiek saistīti ar jūsu automobiļa identifikācijas numuru un glabāti, lai sniegtu BMW ConnectedDrive pakalpojumus, taču tie netiek saistīti ar jūsu vārdu. Dažos gadījumos ir iespējams sniegt pakalpojumus, pamatojoties uz anonīmiem datiem, kad tie netiek saistīti ar jūsu automobiļa identifikācijas numuru. Datu saistīšana ar jūsu vārdu (vai jūsu lietotāja kontu) notiek personalizētu pakalpojumu, piemēram, attālo pakalpojumu, lietojuma ietvaros. Šajā gadījumā ir būtiski, lai jūs pievienotu savu automobili klienta kontam ConnectedDrive klientu portālā, izveidojot saiti.

Nē, šāds ļaunprātīgs lietojums nav iespējams. Mijiedarboties ar BMW CarData var tikai tā persona, kura savienojusi savu automobili ar personisko kontu, izmantojot BMW ConnectedDrive klientu portālu.

Informācijas pārsūtīšanu, lai noteiktu automobiļu atrašanas vietu, kā arī lai tos identificētu, notiek tikai kā daļa no klienta aktīvi lietotajiem pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai pakalpojuma pieprasījums veikts manuāli vai automātiski, piemēram, kā atjautīgais ārkārtas zvans. Uzņēmums BMW var ārēji uzsākt telemātikas datu pārsūtīšanu no automobiļa uz BMW serveri, lai sniegtu ConnectedDrive pakalpojumus, piemēram, lai nodrošinātu informāciju par automobiļa uzlādes statusu BMW Connected lietojumprogrammai.

Trešā puse ir uzņēmums, kura juridiskā adrese ir Eiropas Savienībā. Tā var būt apdrošināšanas sabiedrība, viedā mājokļa pakalpojumu sniedzējs vai darbnīca, kas vēlas sniegt jums atbilstošus pakalpojumus. Trešās puses, iespējams, var pieprasīt jūsu automobiļa telemātikas datus, kas glabājas BMW serveros, bet saņems šos datus tikai tad, ja iepriekš būsiet pilnvarojis to piekļuvi.

Telemātikas dati tiek pārsūtīti no automobiļa uz serveri, ko vada BMW, izmantojot drošu savienojumu privātā mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja apakštīklā, kas pieejams tikai BMW automobiļiem. Lai to īstenotu, klientam nav nepieciešams privāts mobilais tālrunis, jo saziņa notiek, izmantojot automobilī rūpnīcā uzstādītu SIM karti. Pārsūtīšanā tiek izmantotas šifrēšanas procedūras, kas atbilst jaunākajām tehnoloģijām. Trešās puses var piekļūt telemātikas datiem, tikai izmantojot BMW serveri ar jūsu izteiktu piekrišanu.

Telemātikas dati trešajām pusēm tiek pārsūtīti, izmantojot BMW CarData, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Katru reizi, kad tiek izgūti jūsu automobiļa telemātikas dati, izmantojot BMW CarData, trešajai pusei jānorāda nolūks, kādā šie dati tiks lietoti. Ja šis lietojuma nolūka apraksts jums šķiet nepietiekams, lūdzam nepastarpināti sazināties ar konkrēto trešo pusi. Kopā ar trešās puses kontaktinformāciju atradīsiet arī telemātikas datu izgūšanas pieteikumu.

Protams. Jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, tikai veicot klikšķi ar peli.

BMW nodod telemātikas datus trešajām pusē kā daļu no BMW ConnectedDrive pakalpojumiem, tik lielā mērā, cik tas nepieciešams MINI ConnectedDrive pakalpojumu sniegšanai. Papildus BMW ConnectedDrive pakalpojumu sniegšanai telemātikas dati tiek pārsūtīti trešajām pusēm, tikai izmantojot BMW CarData. Tas vienmēr notiek tikai ar izteiktu trešās puses pieprasījumu un vienmēr tikai ar nepārprotamu jūsu piekrišanu. Saraksts ar trešajām pusēm potenciāli pārsūtāmajiem datiem, izmantojot BMW CarData, atrodams telemātikas datu katalogā.

Diemžēl BMW to nevar ietekmēt. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar trešo pusi nepastarpināti.

Uzņēmums BMW nevar ietekmēt to, cik ilgi trešās puses glabā ar CarData saņemtos telemātikas datus. Ja jums attiecībā uz minēto ir kādi jautājumi, sazinieties ar trešo pusi nepastarpināti. Trešo pušu kontaktinformāciju atradīsiet to piekļuves pieprasījumos ConnectedDrive klientu portālā.

BMW nav piekļuves kontaktinformācijai, ko sniedz trešās puses vai neatkarīgi pakalpojumu sniedzēji. Ja radušās šaubas, varat jebkurā laikā atsaukt pilnvarotajai trešajai pusei sniegtās datu atļaujas vai pakalpojumu apstiprinājumus.

Uzņēmums BMW nevar ietekmēt to, ko trešās puses dara ar telemātikas datiem. Ja BMW uzzina, ka telemātikas dati izmantoti nolūkos, kas atšķiras no tiem, kādiem esat tos pilnvarojis, tas varētu būt BMW CarData vispārējo noteikumu un nosacījumu pārkāpums. Šādā gadījumā BMW patur tiesības bloķēt trešo pusi, lai tā nevarētu izmantot BMW CarData pakalpojumus.

Jūs pilnvarosiet visus telemātikas datu pārsūtīšanas gadījumus, kas noteiktā nolūkā tiek veikti, izmantojot BMW CarData. Trešajai pusei, nosūtot jums piekļuves pieprasījumu, jādara zināms šis nolūks. Ja jūs (vai mēs) uzzināt, ka trešā puse neizmanto telemātikas datus noteiktajā nolūkā, tā ir ļaunprātīga izmantošana. BMW šajā gadījumā aktīvi iesaistīsies un var nepieļaut, ka šāda trešā puse turpmāk izmanto BMW CarData pakalpojumus.

Trešajai pusei jānoformulē nolūks, kādā tiks lietoti pieprasītie telemātikas dati, un jūs varat to redzēt, skatot datu pieprasījumu ConnectedDrive klientu portālā. Ja šis lietojuma nolūka apraksts jums šķiet nepietiekams, lūdzam nepastarpināti sazināties ar šo trešo pusi. Nepieciešamo kontaktinformāciju atradīsiet pieteikumā.

Trešā puse parasti pieprasīs tieši tos telemātikas datus, kas nepieciešami, lai sniegtu noteikto pakalpojumu. Ja ierobežojat šos telemātikas datus, trešajai pusei var nebūt iespējas sniegt konkrēto pakalpojumu. Lai novērstu nevajadzīgus sarežģījumus, varat tikai pilnībā vai nu piekrist vai noraidīt pieprasīto telemātikas datu kopu.

Iespējams, ka trešā puse izmantojusi BMW CarData neparedzētā nolūkā. Nepastarpināti sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu.

Lai varētu lietot BMW CarData, trešajām pusēm (piemēram, jūsu darbnīcai) jāizmanto BMW CarData. Tam nepieciešama tehniska sistēmas saite ar BMW CarData. Tiklīdz tā izveidota, trešās puses var pieprasīt jūsu telemātikas datu sniegšanu. Portālā trešajām pusēm ir detalizēti paskaidrots, kādas darbības jāveic. Novirziet savu darbnīcu uz portālu: https://aos.bmwgroup.com/

Nē. Telemātikas datu pārsūtīšana BMW serverim notiks, tikai izmantojot automobilī uzstādīto SIM karti. Pēc jūsu pieprasījuma dati no BMW serveriem tiks pārsūtīti pilnvarotām trešajām pusēm.

BMW CarData paziņojumi pa e-pastu un SMS tiek sūtīti tikai no 08.00 līdz 22.00. Savukārt, BMWInfo paziņojumi tiek nosūtīti tieši uz automobili bez laika ierobežojumiem. Diemžēl nevaram mainīt izsūtīšanas periodu.

Vai pastāv tādi mana automobiļa telemātikas dati, kas nav iekļauti BMW CarData arhīvā un kas trešajām pusēm nav pieejami BMW CarData portālā?

Telemātikas datu katalogs ir iekļauts datu arhīvā, ko varat lejupielādēt, izmantojot funkciju “Request data archive” (Pieprasīt datu arhīvu).

Parasti, kad piešķirat datu atļaujas un pakalpojumu apstiprinājumus pilnvarotām trešajām pusēm un neatkarīgiem pakalpojumu sniedzējiem, tās ir derīgas neierobežotu laiku, līdz tiek atsauktas. BMW CarData jūs periodiski informēs par to, kādas datu atļaujas un pakalpojumu apstiprinājumi attiecas uz jūsu automobili. Taču daži automobiļi nav aprīkoti tā, lai parādītu paziņojumus klientam tieši automobilī. Šādā gadījumā jums regulāri jāpārskata un jāapstiprina pakalpojumu apstiprinājumi. Jūs jau laikus saņemsiet paziņojumu, pirms beigsies jūsu datu atļauju un pakalpojumu apstiprinājumu termiņi, lai nepieciešamības gadījumā jūs varētu tos pārskatīt.

Eksportēti vadītāja profili ir bināri kodēti dati, kas drošības iemeslu labad šifrēti privātā, aizsargātā formātā. Profilos ir tikai tie iestatījumi, kas redzami attiecīgā vadītāja automobilī. Šie bināri kodētie dati nav daļa no BMW CarData arhīva.

Šajā gadījumā esat noslēdzis līgumattiecības tieši ar autoparka vadītāju, kas ļauj jums piekļūt saviem datiem. Tas varētu būt gadījumos, piemēram, kad izmantojat līzinga automobili. Ja vēlaties, atsauciet šo sniegšanu tieši pie sava līgumpartnera. Ja jums nav līgumattiecību ar attiecīgo uzņēmumu, nepastarpināti sazinieties ar BMW ConnectedDrive klientu apkalpošanas daļu.

Pamatojoties uz jūsu piekrišanu un attiecīgā pakalpojuma pieejamību konkrētajā valstī, uzņēmums BMW pārsūtīs ar negadījumu saistīto informāciju pilnvarotajai trešajai pusei vai neatkarīgam pakalpojumu sniedzējam. Ja negadījums ir veiktais ārkārtas zvans, uzņēmums BMW par to informēs pilnvaroto trešo pusi vai neatkarīgo pakalpojumu sniedzēju tikai tad, ja izmantota viedā ārkārtas zvana funkcija. Ja neatkarīgais pakalpojumu sniedzējs ir apstiprināts kā jūsu servisa partneris, šis pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt šo pakalpojumu un vadīt jūs saistībā ar negadījumu. Tiesību aktos noteiktais ES eCall ir tieši saistīts ar attiecīgās valsts ārkārtas zvanu vadības centru un nav pieejams, izmantojot BMW CarData.

Regula (ES) 2018/858 ļauj neatkarīgiem uzņēmējiem, kuri tieši vai netieši darbojas saistībā ar automobiļu apkopi un remontu (neieskaitot līgumslēdzējas darbnīcas vai pārstāvjus), sniegt saistītos remonta un apkopes informācijas pakalpojumus (piemēram, palīdzību avāriju gadījumā) BMW Group zīmolu automobiļiem. Jūsu piekrišana ir šīs datu sniegšanas priekšnoteikums, un to var piešķirt klientu portālā.

Pakalpojumus saistībā ar jūsu automobili var sniegt neatkarīgi pakalpojumu sniedzēji, kuri ir tieši vai netieši saistīti ar automobiļu apkopi un remontu.

Turpinājumā uzskaitītos pakalpojumus var sniegt neatkarīgi pakalpojumu sniedzēji. Servisa partnera pakalpojumi (piemēram, automātiski Teleservices zvani nepieciešamo pakalpojumu gadījumā), palīdzība avāriju gadījumā, palīdzība negadījumos, piekļuve elektronisko pakalpojumu vēsturei, piekļuve remonta vēsturei. Plašs šo pakalpojumu apraksts ir pieejams vispārīgajos BMW ConnectedDrive pakalpojumu noteikumos un nosacījumos.

 

Nē, BMW CarData pakalpojumu apstiprinājumu administrēšana notiek bez maksas. Lai uzzinātu izmaksas, kādas saistītas ar neatkarīga pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju nepastarpināti.

Pakalpojumu apstiprinājumi parasti derīgi neierobežotu laiku, līdz jūs tos atsaucat. Periodiski jūs informēsim par esošajiem pakalpojumu apstiprinājumiem, izmantojot MyInfo funkciju automobilī. Taču daži automobiļi nav aprīkoti ar MyInfo funkciju tieši automobilī. Šādā gadījumā jums regulāri jāpārskata un jāapstiprina pakalpojumu apstiprinājumi. Jūs jau laikus saņemsiet paziņojumu, pirms beigsies jūsu pakalpojumu apstiprinājumu termiņš, lai nepieciešamības gadījumā jūs varētu tos atjaunot.

Pakalpojuma sniegšanai iespējams piešķirt tikai vienu neatkarīgu vai BMW servisa partneri.

Iespējams, ka jūsu automobilim nav nepieciešamo aprīkojuma iespēju. Lai apstiprinātu pakalpojumus, automobilī jābūt iespējai nolasīt telemātikas datus un tam jābūt aprīkotam ar Teleservices rezervēšanas iespēju standartaprīkojumā. Ir arī papildu faktori, piemēram, valsts, sērija, automobiļa veids, automobiļa modelis.

Pakalpojuma apstiprinājuma pieprasījuma nolūku apraksta neatkarīgais pakalpojumu sniedzējs. Tas atrodams attiecīgajā pakalpojuma pieprasījumā ConnectedDrive klientu portāla CarData datu atļauju un pakalpojumu apstiprinājumu sadaļā. Ja nolūka apraksts nav pietiekams, lūdzam nepastarpināti sazināties ar neatkarīgo pakalpojumu sniedzēju. Pieprasījumā atradīsiet nepieciešamo kontaktinformāciju.

Attiecībā uz palīdzību negadījumu un avāriju gadījumā BMW zvanu centru dati tiek ievadīti automātiski. Citu pakalpojumu (Teleservices zvana) gadījumā tiek ievadīti noklusējuma BMW pārstāvja dati. Klientu portālā, ConnectedDrive lietojumprogrammā vai automobilī varat jebkurā laikā mainīt piešķirto BMW pārstāvi. Neatkarīgajam pakalpojumu sniedzējam vairs nebūs piekļuves jūsu automobiļa datiem, kā arī tas vairs nesniegs attiecīgos pakalpojumus.

Nē, kad pakalpojuma apstiprinājums ir atteikts, tas ir atcelts pavisam un nevar tikt vēlāk apstiprināts. Taču neatkarīgajam pakalpojumu sniedzējam ir iespējams nosūtīt jums jaunu pieprasījumu.

Automobiļa datus un datu piekļuvi, izmantojot automobili, var lietot atlasītais neatkarīgais pakalpojumu sniedzējs. Taču neatkarīgi no automobiļa paaudzes BMW var atlasīt kā partneri/kontaktpersonu palīdzības sniegšanai negadījuma/avāriju gadījumā.

Ja neatkarīgs pakalpojumu sniedzējs atsauc pakalpojuma apstiprinājuma pieprasījumu, attiecīgā pakalpojuma apstiprinājumu rinda tiek pelēkota. Tas nozīmē, ka tas vairs nav aktīvs. Neatkarīgajam pakalpojumu sniedzējam vairs nebūs piekļuves jūsu automobiļa datiem, kā arī tas vairs nesniegs attiecīgos pakalpojumus. Attiecībā uz palīdzību negadījumu un avāriju gadījumā BMW zvanu centru dati tiek ievadīti automātiski. Citu pakalpojumu (Teleservices zvana) gadījumā tiek ievadīti noklusējuma BMW pārstāvja dati. Klientu portālā, ConnectedDrive lietojumprogrammā vai automobilī varat jebkurā laikā mainīt piešķirto BMW pārstāvi.

Jā, varat jebkurā laikā atsaukt savu neatkarīgam pakalpojumu sniedzējam izteikto piekrišanu, veicot tikai dažus klikšķus (“BMW ConnectedDrive” > “BMW CarData” > “Data permissions and service approvals” > “Service approvals” (BMW ConnectedDrive > BMW CarData > Datu atļaujas un pakalpojumu apstiprinājumi > Pakalpojumu apstiprinājumi).

Noraidiet pieprasījumus no nezināmiem pakalpojumu sniedzējiem. Tā varētu būt kļūdaina rīcība no pakalpojumu sniedzēja puses. Ja saņemat aizdomīgus pieprasījumus, nepastarpināti sazinieties ar mūsu klientu atbalsta dienestu.

Atkarībā no pieejamā tīkla (kas atkarīgs no mobilo sakaru tīkla nodrošinātāja) balss zvana funkcija var nebūt pieejama. Tādā gadījumā jūsu pakalpojumu sniedzējs sazināsies ar jums nepastarpināti.

Ar jūsu piekrišanu neatkarīgi pakalpojumu sniedzēji var elektroniski piekļūt nepieciešamajiem automobiļa datiem un balss zvana savienojumiem. Tos nodrošina, izmantojot BMW serveri. Ja atsaucat savu piekrišanu, neatkarīgi pakalpojumu sniedzēji vairs nevar piekļūt automobiļa datiem un balss zvaniem.

Šī informācija atrodama BMW CarData pārsūtīšanas darbību atskaitē (“BMW ConnectedDrive” > “BMW CarData” > “BMW CarData transaction report” > “Request BMW CarData transaction report” > “Download transaction report” (BMW ConnectedDrive > BMW CarData > BMW CarData pārsūtīšanas darbību atskaite > Pieprasīt BMW CarData pārsūtīšanas darbību atskaiti > Lejupielādēt pārsūtīšanas darbību atskaiti)).

Vietne pašlaik nav pieejama pilnā apmērā

Mūsu rīks mūsu sīkdatņu izmantošanas atļauju pārvaldībai īslaicīgi nedarbojas. Tāpēc atsevišķas funkcijas, kuru darbībai ir nepieciešama jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai, var nedarboties.