BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, ilgtspējīgāka BMW Group nākotne

NĀKOTNE IR ELEKTRISKA, DIGITĀLA UN APRITĪGA.

NĀKOTNE IR ELEKTRISKA, DIGITĀLA UN APRITĪGA.

Ilgtspēja ir viens no BMW Group galvenajiem mērķiem, kā arī tā ir neatņemama korporatīvās stratēģijas daļa. Vienlaikus tai ir arī senas tradīcijas attiecībā uz to, kā ilgtspējīgā pārvaldībā iespējams panākt turpmākus uzlabojumus. Deklarētais mērķis ir visaptveroša pieeja, balstīta uz trīs pīlāriem visā pievienotās vērtības ķēdē: ekoloģiski, sociāli, ekonomiski, kā arī koncentrējoties uz aprites ekonomiku. Šajā struktūrā elektroautomobiļu izstrāde ir būtisks faktors – bet ne vienīgais: BMW Group ilgtspēja sākas no piegādes ķēdes, turpinās izstrādē un ražošanā un sniedzas tālāk par visu automobiļu pēdējo posmu.

Lasīt vairāk

BMW AUTOMOBIĻA IETEKME UZ VIDI.

BMW ilgtspēja, 2023, automobiļa ietekme uz vidi, video

Pārmaiņas sākas ar caurskatāmību.

Kā varu uzzināt, kāda ir mana nākamā automobiļa ietekme uz vidi? Atbilde atrodama informācijā par BMW automobiļa ietekmi uz vidi. Četri galvenie ilgtspējas kritēriji – IETEKME UZ KLIMATU, EFEKTIVITĀTE, APRITĪBA, PIEGĀDES ĶĒDE – un plašs Vācijas tehniskās pārbaudes aģentūras apstiprināts dzīvescikla novērtējums (LCA) var radīt visaptverošu priekšstatu.

MŪSU SAISTĪBAS.

 • 01 BMW Group ir apņēmusies ievērot Parīzes klimata līgumu un ar to saistīto Parīzes klimata līguma izpildi saistībā ar 1,5 grādu mērķi.
 • 02 BMW Group visi īstermiņa CO2 samazināšanas mērķi ir zinātniski apstiprināti (Science-Based-Target iniciatīva, SBTi), un papildus tam BMW Group joprojām ir noteikta kā vienīgais automašīnu ražotājs (no 2023. gada februāra) kurai ir atsevišķs CO2 mērķis piegādes ķēdei.
 • 03 Turklāt BMW Group ir apņēmusies sasniegt klimata neitralitātes mērķi (SBTi “net zero”).

ATKLĀJIET MŪSU HOLISTISKO ILGTSPĒJAS PIEEJU UN i5.

SKAIDRIE MĒRĶI.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, 2025. gada mērķi, sānskats, stāvošs BMW automobilis

2025.

New Class noteiks jaunus ilgtspējas kritērijus.

Ražošanas sākums BMW iFactory Debrecenā, Ungārijā:

 • nekādu fosilo enerģijas avotu rūpnīcas darbībās;
 • materiālu un enerģijas aprites ekonomikas turpmāka paplašināšana;
 • pilnībā elektriski modeļi.
Lasīt vairāk
BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, 2030. gada mērķi, vīrietis sudraba aizsargapģērbā pret karstumu

2030.

CO2 samazinājums par 40 % visā automobiļa aprites ciklā nozīmē:

 • 20 % samazinājumu piegādes ķēdē;
 • 80 % samazinājumu ražošanā;
 • 50 % samazinājumu izmantošanas posmā.
 • Ir paredzēts, ka 2030. gadā 50 % no visiem jaunajiem automobiļiem būs pilnīgi elektriskie BMW un MINI automobiļi.
Lasīt vairāk
BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, 2050. gada mērķi, vīrietis un sieviete uz BMW konceptauto fona

Ilgtermiņā.

BMW Group nepārprotams mērķis ir kļūt par klimatam nekaitīgu uzņēmumu saskaņā ar Zinātnē balstītu mērķu iniciatīvu. Lai to nodrošinātu, uzņēmums ir noteicis konkrētus mērķus un rādītājus 2030. gadam.

Lasīt vairāk

ILGTSPĒJA IR NEATŅEMAMA BMW GROUP STRATĒĢIJAS SASTĀVDAĻA.

MŪSU VISAPTVEROŠĀ TRĪS PĪLĀRU PIEEJA.

BMW Group noteiktais mērķis ir aptvert visas trīs ilgtspējas šķautnes: ekoloģisko, sociālo un ekonomisko, visā pievienotās vērtības ķēdē. Šeit minētie trīs pīlāri veido darbības struktūru un kopīgi veicina noteikto mērķu sasniegšanu. Līdztekus mūsu mērķu un rezultātu caurskatāmībai šī visaptverošā pieeja ir pamats uzticībā balstītai sadarbībai ar mūsu B2B klientiem.
BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats

Ekoloģijas joma.

BMW Group uzskata, ka tai jāpanāk Parīzes nolīguma klimata pārmaiņu jomā mērķi un jāsamazina CO2 izmeši visā pievienotās vērtības ķēdē, ievērojot visas vadlīnijas attiecībā uz ekoloģiju. Pamatsastāvdaļas veido vides aizsardzība, efektīva pārvaldība ar pieejamajiem resursiem un turpmāka aprites ekonomikas attīstība kā būtisks pamatelements.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, sociālā joma, BMW darbinieki uz ēkas fona ar krāsainiem baloniem gaisā

Sociālā joma.

BMW Group redz sevi kā uzņēmumu un darba devēju ar sociālo atbildību pret saviem darbiniekiem un sabiedrību. Tāpēc īpašu vērtību piešķiram sava darbaspēka veselībai, daudzveidībai un attīstības iespējām. BMW Group kā pasaules mēroga uzņēmums arī apzinās savu atbildību sabiedrības priekšā.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, ekonomiskā joma, salona skats, BMW ražošana un noliktava

Ekonomiskā joma.

BMW Group apzinās savu ekonomisko nozīmi un organizē savu korporatīvo pārvaldību atbilstoši attiecīgajiem principiem, kas noteikti attiecībā uz uzņēmuma vērtības palielināšanu, pamatojoties uz ilgtspēju. Viens no svarīgākajiem aspektiem ir atbilstība vadlīnijām, kuras uzskatām par ilgtermiņa panākumu stūrakmeni un kuras ir neatņemama mūsu korporatīvās kultūras sastāvdaļa. Izmantojot šo pieeju, jau no paša sākuma tiecamies izvairīties no finansiāla kaitējuma un uzticības zaudējuma. Attiecīgi tas, kā rīkojamies attiecībā uz iespējamiem riskiem, nekad nenovērš uzmanību no nākotnes aspektiem un sekām mūsu uzņēmumam.

BMW GROUP PĀRSKATS.

SASKAŅOTS PAŠREIZĒJĀ STĀVOKĻA PĀRSKATS.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, BMW Group, zila infografika ar BMW konceptauto

BMW Group savu atbildību saskata pārskatu ilgtspējā, mērāmībā un caurskatāmībā.
 

 • Lai radītu saskaņotu pārskatu, kopš 2020. gada savu gada pārskatu apvienojam ar ilgtspējas pārskatu.
 • 2022. gadā BMW Group saņēma Building Public Trust Award godalgu par labāko ilgtspējas pārskatu veidošanu starp DAX 40 uzņēmumiem.
 • Šāds apvienots pārskats sniedz precīzu mūsu mērķu pārskatu ilgtspējas jomā un parāda sasniegtos gada mērķus.

BMW ILGTSPĒJAS RĀDĪTĀJI.

BMW GROUP DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS, PIEMĒRAM, ECOVADIS.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, EcoVadis logotips

BMW Group ārēji noteikti rādītāji ir ļoti svarīgs veids, kā partneriem un klientiem sniegt objektīvu novērtējumu. Tāpēc vienmēr lūdzam, lai ārēju novērtējumu pieprasījumi tiktu novirzīti BMW Group nodaļai, kas sniedz ziņojumus presei, un BMW Group galvenajiem kontu pārvaldītājiem, lai iegūtu galīgu priekšstatu par konkrētām tēmām vai jautājumiem.

PAKALPOJUMI.

BMW Group ir plašs līdzekļu un pakalpojumu klāsts, lai sniegtu atbalstu B2B klientiem, nodrošinot viņu ilgtspējas mērķu sasniegšanu un viņi varētu organizēt savus automobiļus vēl efektīvākā un ilgtspējīgākā veidā. Tool Fleet Data (autoparka datu rīks) ir viens no piemēriem. Šis rīks nodrošina lielu skaitu pakalpojumu un sniedz dažādus automobiļa datus BMW un MINI autoparku īpašniekiem. Autoparka dati tiek piedāvāti piecos moduļos un aptver vairāk nekā desmit atbilstošus izmantošanas gadījumus autoparka pārvaldībai. Tie aptver visu, sākot ar nobraukuma un līgumu pārvaldību un beidzot ar automobiļa statusu un GPS koordinātu nodrošināšanu. Papildus var iekļaut servisu, apkopi un patēriņu. No 2023. gada piedāvājumā tiks iekļauti trīs jauni ilgtspējas pakalpojumu bloki. Datiem iespējams piekļūt vai nu tieši no tīmekļa vietnes, vai nu ar lietojumprogrammas saskarnes palīdzību.

Lasīt vairāk

AUTOPARKA DATI – JAUNIE ILGTSPĒJAS PAKALPOJUMI.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, autoparka dati, BMW automobilis braucienā pa ceļu uz kalnu ainavas fona
 • CO2 rādītāju novērtēšana un caurskatāmība, lai novērtētu proporciju attiecībā uz PHEV automobiļu braukšanu bez izmešiem – iespējama analīze un ieteikumi autoparka elektrifikācijai.

BMW UZLĀDES RISINĀJUMI.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, BMW uzlādes risinājumi, BMW automobilis uzlādes stacijā ar sievieti priekšplānā

Ērta uzlāde vairākos tūkstošos publiskās uzlādes punktu Eiropā ar elektrību, kas iegūta no “zaļās” enerģijas. Piedāvājam arī individuālus risinājumus uzlādei mājās un darbā.

ILGTSPĒJAS JOMAS RĀDĪTĀJI.

ILGTSPĒJA KĀ BMW GROUP TRADĪCIJA.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, BMW 1602

1972.

Minhenes olimpiskajās spēlēs BMW 1602 Elektro sabiedrībai tiek atklāts kā pirmais BMW ar elektrisku piedziņu.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, pavērsiena punkts, 1973. gads, zaļā daba ar BMW galveno biroju fonā

1973.

BMW Group ir pirmais automobiļu ražotājs pasaulē, kurā tika izveidots vides speciālista amats.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, pavērsiena punkts, 2000. gads, tuvplāns, roka ar zaļu asnu zemē

2000.

Ilgtspēja kļūst par BMW Group korporatīvās stratēģijas pamatprincipu.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, dalība ANO “Global Compact”, logotips

Kopš 2001. gada.

BMW Group līdzdalība ANO “Global Compact”. Tiek publicēts pirmais BMW ilgtspējas pārskats.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, BMW EfficientDynamics, panorāma ar sauli

2007.

BMW EfficientDynamics tehnoloģiskie sasniegumi attiecībā uz degvielas samazināšanu rāda ceļu uz nākotni.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, pavērsiena punkts, 2009. gads, BMW automobilis novietots zaļā dabā

2009.

Ilgtspēja kļūst par pastāvīgu BMW Group korporatīvo mērķi.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, pavērsiena punkts, 2011. gads, sudraba komponenti noliktavā

2011.

Ilgtspēja ir neatņemama sagādes procesa daļa un būtisks iegādes kritērijs.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, ilgtspējas mērķi, 2012. gads, skats no putna lidojuma uz ražošanas vietu

2012.

Līdz 2022. gadam jāpanāk desmit ilgtspējas mērķu noteikšana.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, BMW i3, priekšpuses skats, stāvošs automobilis

2013.

Sabiedrību iepazīstina ar BMW i3 kā ar elektromobilitātes pionieri.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, kopš 2014. gada, EcoVadis logotips

Kopš 2014. gada.

BMW Group novērtējums, izmantojot EcoVadis platformu.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, CO2 samazināšanas mērķis

2020.

Ambiciozo CO2 samazināšanas mērķu noteikšana visā pievienotās vērtības ķēdē.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, fokuss uz ilgtspēju

Kopš 2020. gada.

Ilgtspēja BMW Group stratēģiskās virzības centrā.

BMW īpašiem klientiem, ilgtspēja, centrs, pārskats, BMW i Vision Circular, trīs ceturtdaļu priekšpuses skats, stāvošs automobilis

2021.

BMW i Vision Circular ir aprites ekonomikas pionieris. Pirmais apvienotais pārskats tiek publiskots 2020. gadā.

BUJ.

 • Kā BMW Group iekļauta ilgtspēja?
 • Kā BMW Group ilgtspējas jomā atšķiras no saviem konkurentiem?
 • Vai BMW Group ir EcoVadis dalībniece? Kāds ir tās starptautiskais novērtējums nozares mērogā?