Skip to main content

BMW ConnectedDrive privātuma politika.

Šī politika satur ziņas par datu apstrādi, kas tiks veikta katra  BMW ConnectedDrive pakalpojuma ietvaros.

Vispārīgā informācija un datu pārziņi

SIA “INCHCAPE MOTORS LATVIA” (ar reģistrācijas numuru 40003706707; ar juridisko adresi Skanstes iela 4A, Rīga, Latvija; ar tās datiem, kas apkopoti un iegūti no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra) (turpmāk tekstā - "BMW").

 

Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftPetuelring 130, 80788 Minhene, Vācija, centrālais birojs un reģistrācijas tiesa: Minhene HRB 42243 (turpmāk tekstā - "BMW AG").

BMW koncerns” nozīmē BMW, BMW AG un jebkuras citas BMW koncernā ietilpstošas saistītās sabiedrības visā pasaulē.

 

BMW sniedz klientam noteiktus transportlīdzeklī bāzētus informācijas un atbalsta pakalpojumus (turpmāk tekstā - "Pakalpojumi") ar apzīmējumu "BMW ConnectedDrive" (turpmāk tekstā - "ConnectedDrive līgums") un ir līgumiskā un tehniskā kontaktpersona klienta vajadzībām.

 

BMW AG atbild par Pakalpojumu tehnisko sniegšanu. BMW nosūta datus BMW AG, ar mērķi sniegt Pakalpojumus un atbalstīt klientu. Lai sniegtu šos pakalpojumus, starp BMW un BMW AG notiek datu apstrāde.

Kā tiek vākta Jūsu personiskā informācija

Līguma noslēgšanas vai pakalpojumu sniegšanas gaitā vāktos datus apstrādā šādos nolūkos:

 

A. Līguma noslēgšana

 

Līguma noslēgšanas ietvaros, apstrādā turpmāk tekstā uzskaitītos datus:

 

 • Kontaktinformācijas dati (piemēram, uzvārds, vārds, adrese, e-pasta adrese, u. tml.);
 • Konta dati (piemēram, ConnectedDrive vai mansBMW pierakstīšanās konts, u. tml.).

 

BMW Group pieteikšanās 

 

Lai izmantotu šo pakalpojumu, jums jābūt reģistrētam lietojumprogrammā/portālā.  Reģistrējoties saņemsiet tiešsaistes klienta kontu, kas sniedz jums piekļuvi citiem BMW Group portāliem un piedāvājumiem. Lai jums nodrošinātu BMW Group pieteikšanās pakalpojumu, jūsu dati tiek nodoti tam BMW Group uzņēmumam, kas rīkojas kā jūsu izmantoto lietojumprogrammu nodrošinātājs. Jūsu klienta konta datu glabāšanu veic BMW AG un tie ir nodalīti no citiem (pat iespējams identiskiem) datiem par jums, kas var būt pieejami BMW Group.

Jūsu personas dati tiek automātiski dzēsti 10 (desmit) gadus pēc līguma termiņa beigām.

 

B. Līgumiskās saistības izpilde ConnectedDrive līguma pildīšanas nolūkā

 

Lai izpildītu starp Jums un BMW noslēgto ConnectedDrive līgumu, BMW sniedz dažādus pakalpojumus, tādus kā BMW viedais e-zvans (Intelligent eCall), informācijas pakalpojumi, reāllaika satiksmes informācija, tele-pakalpojumi (TeleServices), u. tml.

Lai sniegtu šos pakalpojumus, BMW un šādas sniegšanas ietvaros attiecīgi pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji apstrādā un izlases veidā glabā šādu (potenciāli personiski identificējamu) informāciju no transportlīdzekļa:

 

 • Transportlīdzekļa statusa informācija (piemēram, nobraukums, akumulatora spriegums, durvju un lūkas statuss, u. tml.);
 • Dati par atrašanās vietu un kustību (piemēram, laiks, atrašanās vieta, ātrums, u. tml.);
 • Transportlīdzekļa apkopes dati (piemēram, nākošās apkopes vizītes datums, eļļas līmenis, bremžu nolietojums, u. tml.);
 • Dinamiskās satiksmes informācija (piemēram, satiksmes sastrēgumi, šķēršļi, ceļazīmes, autostāvvietas, u. tml.);
 • Vides informācija (piemēram, temperatūra, lietus, u. tml.);
 • Lietotāja profils (personiskais profila attēls/ avatārs, tādi iestatījumi kā navigācija, mēdiji, saziņa, autovadītāja atrašanās vieta, klimats/gaisma, autovadītāja atbalsts, u. tml.);
 • Sensoru informācija (piemēram, radars, ultraskaņas ierīces, žesti, balss, u. tml.).

Pilns Pakalpojumu saraksts un to detalizēts apraksts, kā arī katrā no gadījumiem lietotie dati ir norādīti pakalpojumu apraksta sarakstā.

 

Šo datu sniegšanu izmanto, lai noslēgtu ConnectedDrive līgumu. Ja Jūs nesniegsiet šādus datus un šādi dati netiks apstrādāti, BMWBMW AG nevarēs Jums sniegt attiecīgo pakalpojumu.

Apstrādātos personas datus automātiski dzēš pēc 4 (četrām) nedēļām, izņemot, ja šādu personas datu apstrāde ir nepieciešama turpmākai pakalpojumu sniegšanai, ko klients pieprasījis.

 

ConnectedDrive kontu piešķir personīgi Jums. Līdz ar to, Jūsu autovadītāja profilu (ja tas ir ievietots ConnectedDrive kontā) var aktivizēt tikai vienā transportlīdzeklī.

 

C. Produktu kvalitātes kontrole un jaunu produktu izstrāde

 

Saskaņā ar B. punktu vāktos datus apstrādā ne tikai, lai vienkārši sniegtu Pakalpojumu, bet arī BMW koncerna piedāvāto produktu un pakalpojumu kvalitātes kontrolei un jaunu BMW koncerna produktu un pakalpojumu izstrādei. Šo apstrādi veic, pamatojoties ar BMW koncerna leģitīmo interesi – uzturēt augstu klientu standartu, kas noteikts esošajiem produktiem un pakalpojumiem, kā arī un ļaut uzņēmumam izpildīt savu klientu pieprasījumus nākotnē ar jauniem produktiem un pakalpojumiem, kas vēl nav izstrādāti. Lai aizsargātu klientu privātumu, datus apstrādā tikai tādā veidā, kas liedz tieši identificēt klientu/transportlīdzekli.

 

D. BMW, BMW AG un autorizēto dīleru pārdošanas, apkalpošanas un administratīvo procesu izpilde

 

Lai nepārtraukti optimizētu klienta pieredzi un sadarbību ar BMW dīleriem, BMW sagatvo novērtējumus un pārskatus, balstoties un informāciju no līgumiem, un BMW iesniedz šos novērtējumus un pārskatus attiecīgajiem BMW dīleriem. Šos novērtējumus, galvenokārt, izmanto, lai ieviestu atbilstošus pasākumus (piemēram, apmācību kursus pārdošanas darbiniekiem) pieteikumu un pārdošanas procesa pilnveidošanai. BMW sagatvo iepriekš minētos pārskatus tikai apkopotā un anonimizētā formā; tas nozīmē, ka pārskatu saņēmējiem nebūs iespējas izdarīt jebkādus secinājumus personīgi par Jums.

 

Dažus no saskaņā ar B. punktu vāktajiem ar transportlīdzekli saistītajiem datiem izmanto, lai nodrošinātu BMW, BMW AG un BMW dīleru apkopes procesus (piemēram, remonts, garantija, uzņēmuma reputācija un citas nemateriālās vērtības). Šī apstrāde notiek, pamatojoties ar BMW, BMW AG un BMW dīleru leģitīmo interesi sniegt mūsu klientiem vislabāko iespējamo apkopes procesu. Dažreiz apstrāde notiek arī saistībā ar likuma prasībām (piemēram, remonta un uzturēšanas informācija saskaņā ar konkurences tiesību regulējuma noteikumiem). Tehniskie dati vienmēr tiek apstrādāti saistībā ar transportlīdzekli un bez tiešas sasaistes ar klientu, lai aizsargātu mūsu klientu privātumu.

 

Šajā nolūkā lieto šādas datu kategorijas:

 

 • Transportlīdzekļa pamata dati (piemēram, transportlīdzekļa veids, krāsa, aprīkojums, u.tml.);
 • Transportlīdzekļa apkopes dati (piemēram, nākošās apkopes vizītes datums, eļļas līmenis, bremžu nolietojums, u. tml.);
 • Transportlīdzekļa statusa informācija (piemēram, nobraukums, akumulatora spriegums, durvju un lūkas statuss, u. tml.).

 

Tehniskos transportlīdzekļa datus dzēš transportlīdzekļa ekspluatācijas termiņa beigās.

BMW, BMW AG, mēs apstrādājam Jūsu datus, lai pēc iespējas efektīvāk un veiksmīgāk pārvaldītu dažādas BMW koncernā ietilpstošās sabiedrības. Viena no jomām, uz ko tas attiecas, ir kopējā koncerna grāmatvedība atbilstoši starptautiskajiem uzņēmumu grāmatvedības standartiem (tādiem kā Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS)).

 

E. Klientu atbalsts

 

BMW lieto Jūsu personas datus saziņai līgumu slēgšanas ietvaros, kā norādīts iepriekš tekstā (piemēram, rezervējot BMW ConnectedDrive pakalpojumus), vai lai izskatītu Jūsu noformulēto pieprasījumu (piemēram, BMW Klientu atbalstam adresētos pieprasījumus vai sūdzības). BMW var sazināties ar Jums saistībā ar Jūsu līgumu vai apstrādāt Jūsu pieprasījumu, pamatojoties ar no Jums saņemtu pieprasījumu, kas tiks uzskatīts kā Jūsu piekrišana.

 

F. Tirgvedības saziņa un tirgus izpēte

 

Ja esat snieguši savu piekrišanu jebkādai turpmākai Jūsu personas datu lietošanai, Jūsu personas dati var tikt lietoti un, ja nepieciešams, nosūtīti trešajām personām piekrišanas formā norādītajā apjomā, piemēram, reklāmas nolūkos un/vai tirgus izpētes veikšanai. Vairāk informācijas par šo jautājumu skatiet attiecīgajā piekrišanas formā, kuru var atsaukt jebkurā brīdī.

 

G. Tiesisko pienākumu izpilde

 

BMW un BMW AG apstrādās personas datus arī tad, ja pastāv tiesisks pienākums to darīt. Tas tā varētu būt gadījumā, ja mums nepieciešams sazināties ar Jums, jo attiecībā uz Jūsu transportlīdzekli iesniegts atsaukums vai remonta pieteikums.

 

Ievāktos datus apstrādā arī IT sistēmu darbības pasargāšanas ietvaros. Šajā kontekstā pasargāšana ietver, bet neaprobežojas ar šādām darbībām:

 

 • IT sistēmās apstrādāto datu dublējumkopiju izgatavošana un atjaunošana;
 • Transakciju uzskaite un pārraudzība, lai pārbaudītu kā darbojas konkrēta IT sistēmu funkcionalitāte;
 • Lai noteiktu un aizsargātos no neatļautas piekļuves personas datiem;
 • Incidentu un problēmu pārvaldība, lai risinātu problēmas IT sistēmās.

 

Ievāktos datus apstrādā arī iekšējās atbilstības vadības ietvaros, kad BMW pārbauda tādus aspektus kā to, vai Jūs esat saņēmuši pietiekamas konsultācijas līguma noslēgšanas gaitā, un vai dīleri ir ievērojuši visas likuma prasības.

BMW un BMW AG ir jāievēro vairāki papildu tiesiskie pienākumi. Lai izpildītu šos pienākumus, Jūsu datus apstrādā, ciktāl tas nepieciešams, un nosūta atbildīgajām iestādēm, ja tas nepieciešams likumā paredzēto ziņošanas prasību izpildei.

Cik ilgi Jūsu dati tiek glabāti?

Jūsu personas datus glabā tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams konkrētajam nolūkam. Ja datus apstrādā vairākos nolūkos, datus automātiski dzēš vai saglabā tādā formā, ko nevar tieši sasaistīt ar Jums, tiklīdz ir izpildīts pēdējais noteiktais nolūks.

Kā Jūsu dati tiek glabāti?

Jūsu datus glabā izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Turpmāk tekstā norādīti drošības pasākumi, ko var minēt kā piemērus mūsu veiktajiem pasākumiem, lai aizsargātu Jūsu personas datus no ļaunprātīgas izmantošanas vai citas nepamatotas apstrādes:

 

 • Personas datu piekļuves pieejamība tiek piešķirta tikai ierobežotam pilnvarotu personu skaitam konkrētos nolūkos.
 • Vāktos datus nosūta tikai šifrētā veidā.
 • Sensitīvos datus arī glabā tikai šifrētā veidā.
 • Datu apstrādē izmantotās IT sistēmas ir sadalītas sekcijās no dažādām sistēmām, piemēram, lai novērstu uzlaušanu.
 • Piekļuvi šīm IT sistēmām nepārtraukti uzrauga, lai laikus bloķētu un konstatētu ļaunprātīgu izmantošanu.

Kam tiek nodoti dati un kā tos aizsargā?

Personas datus apstrādā BMW un BMW AG un BMW koncerna darbinieki, BMW dīleri un pakalpojumu sniedzēji, kuri tikuši attiecīgi pilnvaroti, priekšroku dodot tiem, kuri atrodas ES. Pakalpojumu sniedzēju skaitā var būt IT uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes un tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, datubāžu pārvaldības pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji, profesionālie padomdevēji, piemēram, nodokļu vai juridiskie padomdevēji, konsultanti, grāmatveži un auditori, likumā paredzētās un uzraugošās iestādes.

 

Ja datus apstrādā valstīs ārpus ES robežām, BMW  izmanto ES līgumu standartklauzulas, tostarp, veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas datus apstrādā atbilstoši Eiropas līmeņa datu privātumam. Ja vēlaties noskaidrot konkrētus aizsardzības mehānismus, kas tiek izmantoti datu nosūtīšanā uz citām valstīm, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju.

 

ES jau ir noteikusi pielīdzināmu datu privātuma līmeni dažās valstīs ārpus ES, piemēram, Kanādā un Šveicē. Ņemot vērā pielīdzināmu datu privātuma līmeni, datu nosūtīšanām uz šīm valstīm nav nepieciešams nekāds īpašs saskaņojums vai vienošanās.

Kā Jūs varat aplūkot un mainīt datu privātuma iestatījumus?

Jūs varat jebkurā brīdī aplūkot un mainīt ar datu privātumu saistītos iestatījumus ConnectedDrive portālā. Šīs izmaiņas tiek automātiski sinhronizētas Jūsu transportlīdzeklī. Atkarībā no transportlīdzekļa modeļa, Jūsu transportlīdzeklī var būt arī datu privātuma izvēlne, kurā arī varat mainīt iestatījumus.

 

Kontaktinformācija, Jūsu tiesības kā datu subjektam un Jūsu tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajā iestādē

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu vispirms sazinieties ar BMW klientu atbalstu, izmantojot e-pastu customerservice@bmw.lv

 

Turklāt varat sazināties arī ar atbildīgo datu apstrādes speciālistu:

 

SIA “INCHCAPE MOTORS LATVIA”

Skanstes iela 4A

Rīga

Latvija

customerservice@bmw.lv

 

Noteiktos apstākļos, Jums ir tiesības pieprasīt mums:

 

 • Sniegt Jums sīkāku informāciju par to, kā mēs lietojam Jūsu informāciju. Jūs jebkurā brīdī varat piekļūt BMW glabātajiem datiem saskaņā ar B. sadaļā norādīto, izmantojot BMW ConnectedDrive portālu vietnē www.bmw.lv;
 • Iesniegt Jums Jūsu informācijas kopiju;
 • Labot jebkādas neprecizitātes mūsu rīcībā esošajā informācijā par Jums;
 • Dzēst jebkādu informāciju par Jums, ja mums vairs nav tiesiska pamata to lietot;
 • Dzēst Jūs no jebkādiem tiešās tirgvedības sarakstiem, ja Jūs pret to iebilstat vai atsaucat savu piekrišanu;
 • Sniegt Jums Jūsu personisko informāciju izmantojamā elektroniskā formātā un pārsūtīt to trešajai personai (tiesības uz datu pārnesamību). BMW ConnectedDrive portālā Jūs varat izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību;
 • Ierobežot Jūsu personiskās informācijas lietošanu no mūsu puses;
 • Izbeigt veikt noteiktas apstrādes darbības, kas tika veiktas uz leģitīmo interešu pamata , ja vien mūsu pamatojums veikt šādu apstrādi nav svarīgāks par jebkādu kaitējumu Jūsu datu aizsardzības tiesībām (vairāk informācijas skatiet, klikšķinot uz sadaļas Tiesiskie pamati).

 

Šo tiesību īstenošanai no Jūsu puses ir piemērojami noteikti izņēmumi, kas saistīti ar sabiedrības interešu (piemēram, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai konstatēšana), mūsu interešu (piemēram, likumīgu priekšrocību saglabāšana) un trešo personu tiesību aizsardzību.

 

Ja Jūs neapmierina tas, kā mēs izmantojam Jūsu informāciju, vai mūsu atbilde attiecībā uz šo tiesību jebkāda veida īstenošanu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību savā datu aizsardzības iestādē, piemēram, Latvijā šāda iestāde ir Datu valsts inspekcija (vairāk informācijas skatiet, klikšķinot šeit: http://www.dvi.gov.lv).

Vietne pašlaik nav pieejama pilnā apmērā

Mūsu rīks mūsu sīkdatņu izmantošanas atļauju pārvaldībai īslaicīgi nedarbojas. Tāpēc atsevišķas funkcijas, kuru darbībai ir nepieciešama jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai, var nedarboties.