PALIEKOŠA VĒRTĪBA.

Otrreizējā pārstrāde BMW.

Videi draudzīgas atkārtotas izmantošanas pamatnosacījumus BMW nosaka jau tad, kad jaunais modelis vēl atrodas izstrādes un ražošanas procesā.

Izmantojot pārstrādājamu sintētiku, samazinātu materiālu klāstu un rūpīgu dažādu materiālu atdalīšanu, BMW nodrošina ātru un efektīvu automobiļu otrreizējo pārstrādi.

Šī koncepcija ļāvusi BMW Group ierindoties starp Dow Jones ilgtspējas indeksa līderiem, kas ir pasaulē nozīmīgākais uz ilgtspēju orientētu uzņēmumu saraksts.

Lasīt vairāk

VIDEI DRAUDZĪGA ATKĀRTOTA LIETOŠANA.

Jauni automobiļu otrreizējās pārstrādes paņēmieni: iesaistīti uzņēmumi, kas specializējas nolietotu automobiļi otrreizējā pārstrādē. Ikviens metāllūžņu kilograms tiek pārstrādāts tā, lai gan ekoloģiski, gan ekonomiski nestu lielāko labumu. Vērtīgie izejmateriāli tiek nodoti atpakaļ ražošanas ciklā, samazinot ietekmi uz vidi. Automobiļu kontrolēta nodošana, pirmsapstrāde, izjaukšana un otrreizējā pārstrāde ir četri soļi videi draudzīgā pieejā darbā ar nolietotiem automobiļiem.

 • Kontrolēta savākšana

  Automobiļa otrreizējās pārstrādes process sākas ar kontrolētu nodošanu apstiprinātas apstrādes vietas nodošanas punktā. Tikai šī apstrādes vieta var izsniegt otrreizējās pārstrādes apstiprinājumu, kas bieži vien ir nepieciešams, lai oficiāli noņemtu automobili no uzskaites.

 • Darba šķidrumu izsūknēšana

  Pirmsapstrādes stadijā vispirms tiek iedarbināti drošības spilveni un citi pirotehniskie komponenti. Otrreizējās pārstrādes process patiesi sākas ar darba šķidrumu izsūknēšanu uz tam paredzētas platformas. Šajā vietā ar īpašu ierīci tiek izsūknēts, piemēram, aukstumaģents no gaisa kondicionēšanas sistēmas, bremžu šķidrums, dzesēšanas šķidrums, motoreļļa un pārnesumkārbas šķidrums, kā arī degviela. Katrs no šiem šķidrumiem tiek atsevišķi ieliets uzglabāšanas tvertnēs un pārstrādāts īpašās rūpnīcās vai izmantots tāpat.

 • Izjaukšana

  Nākotnē pēc likuma atkārtotā lietošanā būs jāizmanto 85% no nolietota automobiļa svara – kā komponenti pašreizējā veidolā vai kā materiāls jaunām detaļām. Ar metāla daļām šis mērķis ir sasniegts jau sen. Stiklu un daudzas plastmasas detaļas jau iespējams ekonomiski atgūt. Šajā procesā BMW Group kā jaunu paņēmienu celmlauzim ir bijusi nozīmīga loma. Prasmīgi izjauktus dzinējus iespējams atjaunot un izmantot atkārtoti to oriģinālajā nolūkā vai augstas kvalitātes otrreizējā pārstrādē.

 • Atlikušā automobiļa pārstrāde

  Pēc izjaukšanas atlikušos automobiļus nogādā dzelzs griešanas rūpnīcā. Šajās vietās pārējā virsbūve tiek sagriezta plaukstas lieluma gabalos, ko pēc tam sašķiro. Atkārtoti izmanto plastmasu, audumu, dzelzi un krāsaino metālu.

UZ PĀRSTRĀDI ORIENTĒTA IZSTRĀDE.

"BMW uz pārstrādi orientētas izstrādes inženieri izvirza otrreizējas pārstrādes noteikumus nolietotu automobiļu pārstrādei un utilizācijai ar efektivitāti un draudzību videi kā prioritārajām jomām. Tādēļ otrreizējā pārstrāde ir neatņemams izstrādes procesa aspekts. Aspektus, kas ietekmē otrreizējo pārstrādi, piemēram, komponentu dizainu, materiālu izvēli un savienojumu tehnoloģijas, var ņemt vērā ļoti agri.

Vēl viens mērķis ir veicināt pārstrādātu, kvalitatīvu otrreizējo materiālu izmantošanu jaunos automobiļos. Tas ļauj izveidot autonomus materiālu ciklus."

PĀRDOMĀTI KOMPONENTI AR JAU IEPLĀNOTU JAUNU DZĪVĪBU.

BMW galvenais mērķis ir samazināt automobiļa ietekmi uz vidi visā tā darbmūža ilgumā. Turklāt ikviena jauna automobiļa izstrāde un ražošana paver tā efektīvas un videi draudzīgas atkārtotas izmantošanas iespējas.

 • Videi draudzīgas atkārtotas izmantošanas paņēmieni
  • Izstrādes fāzē dizaina inženieri novērtē visu komponentu derīgumu otrreizējai pārstrādei un saglabā šo informāciju komponentu rasējumos.
  • Lieliem komponentiem, piemēram, bufera aizsargam, salona paneļiem u. c., tiek veidotas otrreizējās pārstrādes koncepcijas.
  • Izvēloties materiālus, tiek pievērsta uzmanība dažādības mazināšanai un nepārstrādājamu materiālu neizmantošanai.
  • Atjautīgas savienojumu tehnoloģijas pēc izjaukšanas ļauj sašķirot komponentus.
  • Komponentu ietekme uz vidi tiek sistemātiski novērtēta ""darbmūža cikla novērtējuma"" pētījumā.
  • Tiek veiktas virtuālas un fiziskas izjaukšanas analīzes, lai pārliecinātos, vai ikviens BMW automobilis atbilst noteiktajiem mērķiem.
  • Ar apmācību kursu un detalizētas dokumentācijas palīdzību BMW nodod izjaukšanas analīzes rezultātus visiem ekonomikas operatoriem, kas iesaistīti otrreizējās pārstrādes procesā.
 • Efektīva BMW automobiļu otrreizējā pārstrāde

  Šie pasākumi nodrošina, ka visiem BMW automobiļiem:

  • tādus pirotehniskus komponentus kā drošības spilvenus un drošības jostu spriegotājus iespējams pilnībā aizdedzināt, izmantojot standarta saskarni;
  • visi darba šķidrumi, proti, eļļas, degviela, dzesēšanas šķidrums, bremžu šķidrums, gaisa kondicionēšanas aukstumaģents u. c., ir viegli un pilnībā izsūknējami, izmantojot noteiktu urbšanas punktu vai noteces atveri;
  • uz plastmasas komponentiem, kas sver vairāk par 200 gramiem, ir materiāla apzīmējums;
  • lielos plastmasas komponentus, ko iespējams pārstrādāt ekonomiski, var ātri un viegli noņemt.

NOLIETOTU AUTOMOBIĻU SAVĀKŠANA.

"Rezultātā pēdējam automobiļa īpašniekam vai turētājam jānodod nolietotais automobilis savācējam vai kādā apstiprinātā pārstrādes vietas nodošanas punktā. Tur tiks izsniegts pārstrādes apstiprinājums, kas nepieciešams, lai automobili oficiāli noņemtu no uzskaites.
Nodošanas punkti, kas darbojas, pārstāvot BMW, reģistrētos, nolietotos BMW automobiļus pieņem bez maksas. Lai automobili pieņemtu bez maksas, tam jāatbilst šādiem pamata nosacījumiem:
nolietotajam automobilim jābūt nebojātam (tam ir jābūt dzinējam, piedziņas sistēmai, virsbūvei, katalizatoram, vērtību nosakošiem elektroniskiem komponentiem, kā arī citiem galvenajiem komponentiem) un bez atkritumiem."