PALIEKOŠA VĒRTĪBA.

Otrreizējā pārstrāde BMW.

Videi draudzīgas atkārtotas izmantošanas pamatnosacījumus BMW nosaka jau tad, kad jaunais modelis vēl atrodas izstrādes un ražošanas procesā.

Izmantojot pārstrādājamu sintētiku, samazinātu materiālu klāstu un rūpīgu dažādu materiālu atdalīšanu, BMW nodrošina ātru un efektīvu automobiļu otrreizējo pārstrādi.

Šī koncepcija ļāvusi BMW Group ierindoties starp Dow Jones ilgtspējas indeksa līderiem, kas ir pasaulē nozīmīgākais uz ilgtspēju orientētu uzņēmumu saraksts.

Lasīt vairāk

VIDEI DRAUDZĪGA ATKĀRTOTA LIETOŠANA.

Jauni automobiļu otrreizējās pārstrādes paņēmieni: iesaistīti uzņēmumi, kas specializējas nolietotu automobiļi otrreizējā pārstrādē. Ikviens metāllūžņu kilograms tiek pārstrādāts tā, lai gan ekoloģiski, gan ekonomiski nestu lielāko labumu. Vērtīgie izejmateriāli tiek nodoti atpakaļ ražošanas ciklā, samazinot ietekmi uz vidi. Automobiļu kontrolēta nodošana, pirmsapstrāde, izjaukšana un otrreizējā pārstrāde ir četri soļi videi draudzīgā pieejā darbā ar nolietotiem automobiļiem.

  • Kontrolēta savākšana
  • Darba šķidrumu izsūknēšana
  • Izjaukšana
  • Atlikušā automobiļa pārstrāde

UZ PĀRSTRĀDI ORIENTĒTA IZSTRĀDE.

"BMW uz pārstrādi orientētas izstrādes inženieri izvirza otrreizējas pārstrādes noteikumus nolietotu automobiļu pārstrādei un utilizācijai ar efektivitāti un draudzību videi kā prioritārajām jomām. Tādēļ otrreizējā pārstrāde ir neatņemams izstrādes procesa aspekts. Aspektus, kas ietekmē otrreizējo pārstrādi, piemēram, komponentu dizainu, materiālu izvēli un savienojumu tehnoloģijas, var ņemt vērā ļoti agri.

Vēl viens mērķis ir veicināt pārstrādātu, kvalitatīvu otrreizējo materiālu izmantošanu jaunos automobiļos. Tas ļauj izveidot autonomus materiālu ciklus."

PĀRDOMĀTI KOMPONENTI AR JAU IEPLĀNOTU JAUNU DZĪVĪBU.

BMW galvenais mērķis ir samazināt automobiļa ietekmi uz vidi visā tā darbmūža ilgumā. Turklāt ikviena jauna automobiļa izstrāde un ražošana paver tā efektīvas un videi draudzīgas atkārtotas izmantošanas iespējas.

  • Videi draudzīgas atkārtotas izmantošanas paņēmieni
  • Efektīva BMW automobiļu otrreizējā pārstrāde

NOLIETOTU AUTOMOBIĻU SAVĀKŠANA.

"Rezultātā pēdējam automobiļa īpašniekam vai turētājam jānodod nolietotais automobilis savācējam vai kādā apstiprinātā pārstrādes vietas nodošanas punktā. Tur tiks izsniegts pārstrādes apstiprinājums, kas nepieciešams, lai automobili oficiāli noņemtu no uzskaites.
Nodošanas punkti, kas darbojas, pārstāvot BMW, reģistrētos, nolietotos BMW automobiļus pieņem bez maksas. Lai automobili pieņemtu bez maksas, tam jāatbilst šādiem pamata nosacījumiem:
nolietotajam automobilim jābūt nebojātam (tam ir jābūt dzinējam, piedziņas sistēmai, virsbūvei, katalizatoram, vērtību nosakošiem elektroniskiem komponentiem, kā arī citiem galvenajiem komponentiem) un bez atkritumiem."