VISPĀRĒJI JAUTĀJUMI PAR BMW CONNECTED DRIVE.

Bieži uzdotie jautājumi.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par BMW ConnectedDrive pakalpojumiem? Jums ir kādi jautājumi par Bluetooth un USB saskarnēm? Jūs atradīsiet atbildes, saites un kontaktinformāciju šeit.

Lasīt vairāk

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA.

 • Kas ir Bluetooth®?

  Bluetooth® ir nozares standarts, kas nodrošina bezvadu saziņu starp dažādām ierīcēm. Bluetooth® profili atbalsta dažādas funkcijas. Automobilī svarīgi profili ietver, piemēram, brīvroku profilu un tālruņa kontaktu piekļuves profilu. Vairāk informācijas par Bluetooth® lasiet internetā: XXXwww.bluetooth.comXXX un XXXwww.bluetooth.orgXXX.

 • Kuros BMW modeļos ir pieejama Bluetooth® tehnoloģija?

  BMW bija pirmais automobiļu ražotājs, kas ietvēra Bluetooth® saziņas standartu integrācijai ar mobilajiem tālruņiem visiem transportlīdzekļu modeļiem. Šī standarta izmantošanai nepieciešama BMW papildaprīkojuma SA 644 mobilā tālruņa sagatavošana Bluetooth saskarnes izmantošanai vai SA 633 mobilā tālruņa Business sagatave ar Bluetooth saskarni (Ziemeļamerikā kods SA 639).

 • Kuras ar Bluetooth® saderīgas ierīces es varu izmantot ar sava BMW mobilā tālruņa sagatavošanu?

  BMW pārbaudītās mobilās ierīces var atrast internetā XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX. Šeit jūs varat atrast arī detalizētu informāciju par to, kādas jūsu mobilās ierīces funkcijas tiek atbalstītas jūsu transportlīdzeklī, kā arī lietošanas aprakstu.

 • Vai es savā transportlīdzeklī varu izmantot sarakstā neietvertas ar Bluetooth® saderīgas mobilās ierīces?

  BMW iesaka izmantot XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX norādītas mobilās ierīces, kas izturējušas pārbaudes. Sarakstā neietvertas mobilās ierīces parasti atbalsta pamatfunkcijas. Tomēr šīs ierīces BMW nav pārbaudījis.

 • Kādēļ mana mobilā ierīce nav ietverta BMW pārbaudīto mobilo ierīču sarakstā?

  Ņemot vērā plašo piedāvājumu tirgū, mums ir jāveic atlase. Pirms izvēlētā mobilā ierīce tiek iekļauta sarakstā, tā tiek vispusīgi pārbaudīta ar visām BMW transportlīdzekļos uzstādītajām mobilā tālruņa sagatavēm. Tikai pēc tam, kad ir veiktas visas pārbaudes, mobilā ierīce tiek iekļauta BMW sarakstā. BMW sadarbojas ar visiem vadošajiem ražotājiem, lai pēc iespējas ātrāk ietvertu jaunākās mobilās ierīces.

 • Vai es varu izmantot XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX ietvertu mobilo ierīci ar atšķirīgu programmatūras statusu?

  BMW iesaka izmantot programmatūras statusu mobilajām ierīcēm, kā norādīts XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX. Par cita programmatūras statusa saderību un funkcionalitāti nav informācijas. Pieredze rāda, ka, izmantojot nesenāku programmatūras statusu, visbiežāk raksturojums ir līdzīgs. Lūdzu, ņemiet arī vērā, ka ir iespējami funkcionāli ierobežojumi mobilajā ierīcē saglabāto datu un to izmēra dēļ.

 • Kāds ir iemesls atšķirībām starp dažādām mobilām ierīcēm pārvaldības un funkciju klāsta ziņā?

  Tālruņu ražotāji integrē Bluetooth® standarta aprīkojumā dažādos veidos.
  Bluetooth® standarta integrācija dažādām mobilām ierīcēm atšķiras un var arī mainīties modeļa dzīves cikla laikā. Var rasties funkciju transportlīdzeklī ierobežojumi, par kuriem BMW Group neatbild. Papildus mobilās ierīces programmatūras statusam, saderību var ietekmēt arī citi faktori:
  – Mobilās ierīces aparatūras versija
  – Mobilās ierīces konfigurācija (piemēram, tālruņa kontaktu daudzums, jaudas taupīšanas režīms)
  – Mobilās ierīces darbības statuss (piemēram, akumulatora uzlādes līmenis, darbības ilgums, lietojuma līmenis)
  – Tīkls un SIM karte
  Tādējādi nevar izslēgt arī citus funkcionālus ierobežojumus pat tādām ierīcēm, kas parasti kalpo uzticami.

 • Kas notiek, ja automobilī atrodas vairāk par vienu reģistrētu ierīci ar aktivizētu Bluetooth® funkciju?

  Ieslēdzot tālruņa sistēmu, tā automātiski meklē pēdējo pievienoto mobilo ierīci. Ja noteiktā laika posmā šī ierīce netiek atrasta, automobilis automātiski meklē nākamo reģistrēto tālruni. Ja nepieciešams, saraksts tiek vēlreiz pārlūkots.

 • Ar ko man sazināties, ja rodas problēmas ar mobilās ierīces Bluetooth® saskarni?

  Ja jums ir kādi jautājumi par savu mobilo ierīci, vairāk informācijas meklējiet tās lietošanas rokasgrāmatā. Jūs varat arī vērsties pēc palīdzības pie tālruņa ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja.

 • Kā uzzināt manas mobilās ierīces modeli?

  Apple:
  Atrodiet sērijas numuru šādi:[Iestatījumi][Vispārēji][Informācija][Sērijas numurs]
  Ievadiet sērijas numuru šeit:
  [support.apple.com/specs]

  HTC:
  Parasti informācija par modeli ir norādīta uz ārējā korpusa. Tā pieejama arī šeit:
  Windows Mobile 6.1: [Sākums][Iestatījumi][Sistēma][Informācija par ierīci][ID][Modeļa numurs]
  Windows Mobile 6.5: [Iestatījumi][Visi iestatījumi][Sistēma][Informācija par ierīci][ID]
  Android: [Izvēlne][Iestatījumi][Informācija][Modeļa numurs]

  Motorola:
  Informācija ir norādīta CE marķējumā korpusa iekšpusē. Nepieciešamības gadījumā noņemiet bateriju.

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [Lietojumprogrammas][Iespējas][Par]

  Sony Ericsson:
  Informācija ir norādīta CE marķējumā korpusa iekšpusē. Nepieciešamības gadījumā noņemiet bateriju.
  Vai arī izvēlnē: [Iestatījumi][Vispārēji][Tālruņa statuss] pie Modelis

  LG:
  Informācija ir norādīta CE marķējumā korpusa iekšpusē. Nepieciešamības gadījumā noņemiet bateriju.

  Samsung:
  Ieslēdzot ierīci, uz mirkli tiek atainota informācija.

  Palm:
  [Ierīces informācija] [Nosaukums]

 • Kā uzzināt manas mobilās ierīces programmatūras statusu?

  Apple:
  [Iestatījumi][Vispārēji][Par][Versija]

  HTC:
  [Sākums][Iestatījumi][Sistēma][Ierīces informācija][ROM versija]

  Motorola:
  *#9999# vai [Izvēlne][Iestatījumi][Tālruņa statuss][Cita informācija][S/W versija]
  Milestone: [Iestatījumi][Tālruņa informācija][Programmaparatūras versija]

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [Lietojumprogrammas][Iespējas][Informācija]

  Sony Ericsson:
  [Izvēlne][Iestatījumi][Atjauninājumi][Programmatūras versija]
  Windows (piem., X1): [Sākums][Iestatījumi][Sistēma][Ierīces informācija][ROM versija]

  LG
  2945# vai [Izvēlne][iestatījumi][Tālruņa iestatījumi][Tālruņa informācija]

  Samsung
  *#1234# vai *#9999# vai *#0000#

  Palm
  [Ierīces informācija][Vairāk informācijas][Programmatūra]

 • Mēģinot atjaunināt mobilās ierīces rūpnieciskos iestatījumus, man prasa ierīces kodu. Kur es to varu atrast?

  Šo informāciju meklējiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā. To varat uzzināt arī no ierīces ražotāja.

 • Zvana skaļums transportlīdzeklī ir pārāk liels/mazs. Kā es varu regulēt zvana skaļumu?

  Lūdzu, pārbaudiet, vai iespējams mainīt zvana skaļumu, izmantojot transportlīdzekļa vadības elementus. Regulēt skaļumu iespējams arī tieši mobilā tālruņa iestatījumos (tas var neattiekties uz visām mobilajām ierīcēm).

 • Kas jāatceras, izmantojot mobilo ierīci transportlīdzeklī?

  Lūdzu, nepakļaujiet mobilo ierīci ekstrēmu apstākļu (piemēram, temperatūras, mitruma) iedarbībai, jo tas var ietekmēt funkcionalitāti. Piemēram, ja darbības temperatūra ir augsta, jāpārtrauc uzlāde. Vairāk informācijas meklējiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

 • Kas ir USB audio saskarne?

  USB audio saskarne ļauj savienot Apple iPhone/iPod ierīces, piemērotus MP3 atskaņotājus un USB zibatmiņas ar jūsu transportlīdzekli, izmantojot USB saskarni vai piemērotu iespraužamo adapteri (ne ar Bluetooth vai Aux ievadi). Pievienoto ierīci var pārvaldīt, izmantojot transportlīdzekļa ievades vadīklas, un izmantot tajā saglabātos audio failus. Mūzikas izvēle ir sadalīta atbilstoši žanram, izpildītājam, albumam, dziesmai un atskaņojumu sarakstam. Atainotā informācija ir atkarīga no MP3 atskaņotājā saglabātās (piem., ID3 tagi).

 • Kuras ierīces tiek atbalstītas?

  Tiek atbalstītas šādas ierīču klases (detalizēta saderības informācija pieejama atbilstošā BMW Group tīmekļa vietnē):
  • Apple iPhone un iPod
  • MP3 atskaņotāji un USB zibatmiņas (USB MSC atbilstošs USB MSC klases specifikācijai)
  • MP3 atskaņotāji ar MTP
  • Paziņojums "Ierīce netiek atbalstīta" transportlīdzeklī norāda, ka ierīce pieder neatbalstītai klasei.
  Ņemot vērā plašo tirgū pieejamo ierīču klāstu un to tehniskās atšķirības, pārliecināties par to korektu darbību var tikai veicot funkciju testu transportlīdzekļa salonā.

 • Kam jāpievērš uzmanība, izmantojot USB ierīces transportlīdzeklī?

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka mobilās USB ierīces nav izstrādātas izmantošanai transportlīdzekļos. Tādēļ darbības apstākļi automobilī, piemēram, apsilde, dzesēšana un ekstrēmas vibrācijas, var izraisīt bojājumus.

 • Kam jāpievērš uzmanība, izmantojot USB zibatmiņu?

  Atsevišķos gadījumos ir iespējams, ka vecākas USB zibatmiņas vai USB zibatmiņas ar lēnu pārraides ātrumu transportlīdzeklī netiek atpazītas. Tādējādi iespējams ilgāks gaidīšanas laiks.
  Izvairieties izmantot CDFS failu sistēmu. Ieteicams izmantot FAT32 failu sistēmu. Informāciju par citiem atbalstītiem formātiem meklējiet transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā.

 • Kam jāpievērš uzmanība, pievienojot mobilo ierīci kā audio avotu?

  Daži mobilo ierīču modeļi neatbalsta ierīces funkcijas vienlaikus ar Bluetooth, piemēram, ir iespējams, ka nevarat saņemt un veikt zvanus.

 • Vai pievienotai ierīcei tiek pievadīta strāva?

  Pievienojot Apple iPhone/iPod ierīces, MP3 atskaņotājus un mobilos tālruņus, tiem tiek pievadīta strāva caur USB saskarni. Atkarībā no izklaides sistēmas strāvas stiprums ir līdz 1 A. Ja pirms izmantošanas ar USB audio saskarni mobilā ierīce ir pilnībā izlādējusies, iespējams, nepieciešamas vairākas minūtes, pirms varat klausīties mūziku. Automobilim nedarbojoties, mobilā ierīce netiek uzlādēta.

 • Kam jāpievērš uzmanība, atvienojot USB ierīci?

  Jūs varat jebkurā brīdī atvienot USB ierīci, nezaudējot nekādus datus.

 • Kā es varu atainot albumu vāciņus?

  Ja transportlīdzeklim ir grafiskais displejs, iespējams arī atainot atskaņotājā saglabātus albumu vāciņus.
  MP3 atskaņotājiem (USB MSC ierīcēm atbilstoši USB MSC klases specifikācijai vai MTP), atainojamie vāciņi jāsaglabā atsevišķos mūzikas failos (metadatos). Lūdzu, izmantojiet specializētu programmatūru (piemēram, Apple iTunes, Windows Media Player u. c.), lai saglabātu albuma attēlus mūzikas failā.

 • Kā uzzināt mana Apple iPhone/iPod programmatūras versiju?

  Apple iPhone/iPod programmatūras versija ir norādīta: Iestatījumi > Vispārēji > Par > Versija. Plašāka informācija atrodama Apple tīmekļa vietnēs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka iTunes var automātiski atjaunināt iPhone/iPod programmatūru, kas var negatīvi ietekmēt iPhone/iPod un USB audio saskarsmes mijiedarbību.

 • Kā atiestatīt Apple iPhone/iPod?

  Aprakstu, kā atiestatīt iPhone/iPod var atrast šeit:
  XXXsupport.apple.com/kb/HT1320XXX

 • Kas ir ar MTP saderīgs MP3 atskaņotājs?

  MTP ir PTP papildinājums. Tas ļauj sūtīt datus starp mobilajām ierīcēm un datoriem. Ar MTP saderīgi MP3 atskaņotāji izmanto MTP protokolu, lai pārsūtītu un sinhronizētu mūzikas failus. Daži ar MTP saderīgi MP3 atskaņotāji atļauj manuālu pārslēgšanu starp MTP un USB MSC režīmiem. Lūdzu, meklējiet informāciju katras izmantotās ierīces rokasgrāmatā.

 • Vai es varu transportlīdzeklī atskaņot video?

  Atkarībā no jūsu transportlīdzekļa aprīkojuma jūs USB audio saskarnē varat atskaņot audio un video failus no iPhone/iPod vai USB ierīces.
  iPhone/iPod video var atskaņot tikai izmantojot iespraužamo adapteri vai īpašu adaptera kabeli. Lai uzzinātu vairāk par iPhone/iPod video atskaņošanu transportlīdzeklī un par iespējām iegādāties adaptera kabeli/iespraužamo adapteri, lūdzu, vērsieties pie izplatītāja.
  Drošības apsvērumu dēļ video var atskaņot tikai tad, kad automobilis stāv.

JAUTĀJUMI UN KOMENTĀRI PAR DARBĪBU.

 • Kā reģistrēt mobilo ierīci ar BMW mobilā tālruņa sagatavošanu (savienošanu pārī)?

  Drošības apsvērumu dēļ jūsu mobilajai ierīcei un mobilā tālruņa sagatavošanai jāveic vienreizēja reģistrācija (savienošana pārī). Reģistrācijas procesa skaidrojumu lasiet transportlīdzekļa vai mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
  Ja mobilā ierīce transportlīdzeklī ir reģistrēta, uzsākot braucienu, savienojums notiks automātiski. Tomēr, lai izveidotu savienojumu, pārliecinieties, vai Bluetooth® pakalpojums ir aktivizēts gan tālrunim, gan automobilī.
  Reģistrācijas laikā jums prasīs ievadīt paroli. Tās izvēle ir jūsu ziņā. Tomēr drošības apsvērumu dēļ parolei jābūt vismaz 4 simbolus garai, un ne vienkārši atminamai (kā "0000" vai "1234").

 • Vai Bluetooth® vienlaikus iespējams pievienot vairāk par vienu ierīci?

  Vienlaikus iespējams reģistrēt līdz četrām mobilām ierīcēm. Viena no tām var būt aktīva (pievienota) jebkurā laikā.
  Ja jūsu BMW transportlīdzeklis atbalsta mūziku ar Bluetooth®, vienlaikus var pievienot arī citu ierīci (mobilu ierīci vai ar Bluetooth® saderīgu audio atskaņotāju).

 • Vai tālruņa zvana laikā var izņemt aizdedzes atslēgu?

  Jūs varat izņemt aizdedzes atslēgu zvana laikā, nepārtraucot zvanu. Tālruņa sistēma ir ieslēgta, līdz jūs vai jūsu sarunu biedrs pārtrauc zvanu. Tomēr atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma un akumulatora uzlādes līmeņa tālruņa sistēma var tikt izslēgta ātrāk. Jūs varat turpināt sarunu no mobilā tālruņa.

 • Mobilajā ierīcē veiktas izmaiņas kontaktos, kalendārā, darbu sarakstā vai piezīmēs. Kad šīs izmaiņas būs redzamas transportlīdzeklī?

  Lūdzu, pārbaudiet XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX, vai jūsu mobilā ierīce un transportlīdzekļa aprīkojums atbalsta attiecīgo funkciju.
  Datu atjaunināšana tiek uzsākta, tiklīdz ieslēgta aizdedze. Lūdzu, pārbaudiet arī mobilās ierīces displeju, iespējams, ka jāapstiprina datu pārraide.

 • Kā es varu nomainīt sava tālruņa kontaktpersonu saraksta pārlūkošanas secību (piemēram, skatīt pēc uzvārda)?

  Tālruņa kontaktpersonu pārlūkošanas secība ir atkarīga gan no mobilās ierīces, gan transportlīdzekļa aprīkojuma. Dažas mobilās ierīces neatdala uzvārdu un vārdu: abi tiek ierakstīti vienā teksta laukā; daudzām mobilajām ierīce komats vai semikols nosaka, kura daļa tiek uzskatīta par vārdu vai uzvārdu. Tas īpaši attiecas uz ierakstiem SIM kartē.
  Dažas mobilās ierīces piedāvā iespēju izvēlēties pārlūkošanas secību – tomēr tā ne vienmēr var tikt izmantota, pārsūtot kontaktu sarakstu ar Bluetooth®. Jaunākajos automobiļos ar atbilstošu aprīkojumu ir iespējams iestatīt pārlūkošanas secību vadības displejā.
  Vairāk informācijas meklējiet transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā un XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Kādēļ es nevaru transportlīdzeklī izmantot konferences zvana funkciju?

  Šī funkcija jāatbalsta jūsu transportlīdzekļa aprīkojumam, mobilajai ierīcei un mobilā tālruņa operatoram. Iespējams, ka mobilā tālruņa operatoram jāaktivizē šis pakalpojums SIM kartē.
  Papildu informāciju var atrast mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā, transportlīdzekļa rokasgrāmatā un XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.
  Piezīme: ja nav iespējota zvana gaidīšanas funkcija, nav iespējams izveidot konferences zvanu ar ienākošu zvanu.

 • Kādēļ netiek atainots ienākošā zvana abonenta numurs?

  Parasti tādēļ, ka zvanītājs ir mobilajā ierīcē aktivizējis funkciju "Slēpt numuru".

 • Kādēļ izejošam zvanam adresāts neredz manu numuru?

  Lūdzu, pārbaudiet savas mobilās ierīces iestatījumus, vai nav aktivizēta funkcija "Slēpt numuru".
  Ja tā nav, iespējams, jūsu mobilās ierīces operators aktivizējis šo funkciju noklusējumā (zvanītāja līnijas identifikācijas ierobežojumi – CLIR). Lai deaktivizētu CLIR, lūdzu, sazinieties ar mobilās ierīces operatoru.

 • Kādēļ transportlīdzekļa biroja izvēlnē netiek atainotas manas tikšanās, darāmie darbi un piezīmes?

  Netiek atainotas tikšanās, kas ir senākas par 20 dienām vai plānotas pēc vairāk nekā 50 dienām. Netiek atainoti pabeigti darāmie darbi vai darbi, kas plānoti pēc vairāk nekā 90 dienām. Atkarībā no jūsu ierīcē saglabāto tikšanos skaita, ne visas tiek atainotas transportlīdzeklī.
  Papildu informāciju var atrast mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā, transportlīdzekļa rokasgrāmatā un XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Vai zvanu saraksti mobilajā ierīcē un transportlīdzeklī ir vienādi?

  Zvanu sarakstu pārsūtīšanas saraksti ir atkarīgi gan no mobilās ierīces, gan transportlīdzekļa. Lūdzu, pārbaudiet, kuras mobilās ierīces atbalsta zvanu sarakstu eksportu XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX un vai jūsu transportlīdzeklī šī funkcija ir pieejama.
  Izmantojot mobilās ierīces, kas neatbalsta zvanu sarakstus, transportlīdzeklī atainotie saraksti ietver tikai tos zvanus, kas veikti, izmantojot Bluetooth® savienojumu transportlīdzeklī.

 • Kādēļ es neredzu mobilās ierīces teksta ziņojumus transportlīdzeklī?

  Teksta ziņojumu pārsūtīšana ir atkarīga gan no mobilās ierīces, gan transportlīdzekļa. Informācija par to ir pieejama XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX

 • Kā izmantot Bluetooth® audio atskaņošanu transportlīdzeklī?

  Pārliecinieties, vai audio (Bluetooth) funkcija ir aktivizēta vadības displejā un vai jūsu mobilā ierīce atbalsta Bluetooth audio atskaņošanu: XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.
  Dažās mobilajās ierīcēs mūzikas failu atskaņošanas nolūkā jāaktivizē programma un jāizvēlas nosaukums tieši ierīcē.

 • Kā atsākt Bluetooth® audio atskaņošanu pēc zvana vai satiksmes ziņojuma?

  Parasti audio atskaņošana tiek atsākta automātiski. Ja tā nenotiek, atsāciet to, nospiežot skaļuma pogu.

 • Vai varu izmantot mobilās ierīces audio atskaņošanu ar Bluetooth®, ja mobilā ierīce ir pievienota, izmantojot USB iespraužamo adapteri vai USB kabeli?

  Ne visas mobilās ierīces nodrošina stabilu šīs funkcijas atbalstu. Rodoties problēmām ar audio atskaņošanu, deaktivizējiet audio (Bluetooth) vadības displejā.

 • Kādēļ dažām kontaktpersonām vadības displejā netiek atainots attēls, kas ir saglabāts tālruņa sarakstā?

  Lūdzu, pārbaudiet XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX, vai jūsu mobilā ierīce un transportlīdzekļa aprīkojums atbalsta kontaktpersonu attēlu atainošanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atbalstīto kontaktpersonu attēlu skaits ir ierobežots.

 • Kā atjaunināt transportlīdzekļa programmatūru?

  Vairāk informācijas par šo tēmu var atrast XXXwww.bmw.com/updateXXX.

 • Kā izmantot papildaprīkojuma internetu mobilajā ierīcē?

  Tam nepieciešams papildaprīkojums ar kodu SA 614 kopā ar SA 644 vai SA 6NK automobiļiem, kuru ražošanas datums ir 2010. gada septembris vai vēlāks (šī funkcija nav pieejama visās valstīs).
  Pirms pirmoreiz izmantot transportlīdzeklī internetu, lūdzu, nodrošiniet, lai sistēma tiktu atjaunināta. To var izdarīt vadības displejā, izvēloties BMW pakalpojumi > pakalpojumu statuss > atjaunināt BMW pakalpojumus.
  Lūdzu, pārliecinieties arī par to, vai jūsu mobilajai ierīcei ir atbilstoša konfigurācija. Vairāk informācijas meklējiet bieži uzdoto jautājumu sadaļā zemāk.

 • Kā konfigurēt mobilo ierīci, lai izmantotu internetu vai BMW TeleServices?

  Mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā jūs atradīsiet instrukcijas par piekļuves punkta (APN) konfigurēšanu. Citi iespējamie nosaukumi ir "Interneta iestatījumi", "Modema iestatījumi" vai "Piesaistes iestatījumi". Nepieciešamos iestatījumus nodrošina jūsu pakalpojumu sniedzējs.
  Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sony Ericsson mobilās ierīces parasti atbalsta tikai pirmo ierakstu APN sarakstā. Tādēļ iesakām dzēst visas citas APN konfigurācijas.

 • Pēc Bluetooth savienojuma izveidošanas mobilā ierīce cenšas veikt zvanu.

  Savienojumā ar BMW TeleServices (papildaprīkojuma kods SA 6AA) BMW Teleservice zvans tiek veikts automātiski, ja ir nepieciešams serviss. Mobilā ierīce var veikt vairākus datu savienojuma mēģinājumus, lai nosūtītu transportlīdzekļa datus.

 • Kādēļ daži ieraksti transportlīdzeklī parādās divreiz?

  Ja mobilā ierīce atbalsta SIM kartē saglabāto datu pārraidi, tie tiek atainoti transportlīdzeklī.

 • Kādēļ, veicot izejošo zvanu, displejā parādās no manis izvēlētā atšķirīgs vārds?

  Tā var notikt, ja viens numurs ir izmantots vairākos tālruņa kontaktu ierakstos. Veicot izejošo zvanu, tiek atainoti tikai šim numuram piešķirtie vārdi.

 • Vai ierīcei ir kādi failu nosaukumu un ierīces nosaukuma ierobežojumi?

  Failu nosaukumiem jābūt īsiem, lai atainotais garums (ieskaitot direktorija ceļu) nepārsniegtu 255 rakstzīmes. Ja garums ir pārsniegts vai vienā datu uzglabāšanas ierīcē ir vairāki faili ar vienu nosaukumu, tos identificē pēc numuriem un saīsina nosaukumus. Lūdzu, ierīces nosaukumā neizmantojiet speciālās rakstzīmes vai simbolus.

 • Kādēļ reizēm nepieciešams laiks, lai piekļūtu dziesmām mūzikas meklētājā?

  Pirmoreiz pievienojot MP3 atskaņotājus vai USB zibatmiņas, mūzikas failiem sākotnēji var piekļūt tikai ierīces direktorijā. Ērtā meklēšana pēc žanra, izpildītāja, albuma vai dziesmas ir iespējama tikai pēc tam, kad ir pārsūtīta failu informācija. MP3 atskaņotāja vai USB zibatmiņas reakcija, piemēram, sinhronizācijas ilgums un darbības ātrums, ir atkarīga no izmantotās ierīces atmiņas tilpuma un tehnoloģijas, kā arī saglabāto audio ierakstu skaita un veida. Ja MP3 atskaņotājam ir 8 GB zibatmiņa, sinhronizācija ilgst aptuveni 10 minūtes. Atkarībā no izmantotās ierīces, var būt nepieciešams vairāk laika. Sinhronizācijas laikā var izvēlēties audio ierakstus direktorijās un pēc failu nosaukumiem.

 • Vai ir kādi atskaņojumu sarakstu izmantošanas ierobežojumi?

  Visas BMW USB audio saskarnes atbalsta M3U formāta atskaņojumu sarakstus. Atkarībā no jūsu USB audio saskarnes veida, tiek atbalstīti arī citi formāti. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

 • Kādēļ USB audio saskarne ne vienmēr uzsāk darbību automobilī, pat ja pēdējais audio avots ir bijis no ārējas ierīces?

  Atkarībā no izmēra, ietilpības un piekļuves ātruma, USB audio saskarnei var būt nepieciešams vairāk laika, lai atpazītu dažas USB ierīces. Tā notiek tādēļ, ka, piemēram, dažas ierīces jau ir izvēlētas izklaides funkcijai un mūzikas atskaņošana netiek sākta automātiski, pat ja USB audio saskarne ir bijis pēdējais aktīvais audio avots, lietotājam izkāpjot no automobiļa.

 • Kādēļ USB audio saskarne neatpazīst manu iPhone/iPod?

  Reizēm var rasties problēmas, atpazīstot Apple iPhone/iPod. Iespējams, palīdzēs šādas darbības:
  • Lūdzu, atvienojiet un atkal pievienojiet Apple iPhone/iPod.
  • Lūdzu, pārbaudiet, vai Apple iPhone/iPod ir pievienots USB audio saskarnei ar atbilstošu adaptera kabeli.
  • Lūdzu, pārbaudiet, vai kabelis nav bojāts. Izvairieties satīt kabeli.
  • Ja jums ir transportlīdzeklis ar uzlaboto mobilajā tālrunī esošā mūzikas atskaņotāja savienojumu (USB iespraužamo adapteri), iespējams, lai pārvaldītu iPhone/iPod no USB saskarnes, USB iespraužamais adapteris jāatvieno no pamatnes. Tas attiecas arī uz tukšu iespraužamo adapteri.
  • Lūdzu, pārbaudiet Apple iPhone/iPod uzlādes līmeni.
  • Ja nekas no iepriekš minētā nepalīdz, lūdzu, atiestatiet savu Apple iPhone/iPod.

 • Kādēļ USB audio saskarne neatpazīst manu MP3 atskaņotāju/mobilo tālruni?

  Dažreiz, mēģinot atpazīt mobilo ierīci, var rasties problēmas.
  Piemēram, apturot un atkal iedarbinot dzinēju un neatvienojot mobilās ierīces savienojumu ar USB kabeli, USB savienojums reizēm var netikt atjaunots. Tādā gadījumā, lūdzu, atvienojiet un atkal pievienojiet kabeli.

RAŽOJUMS.

 • Vai varu izmantot SAP (SIM piekļuves profila) Bluetooth® profilu BMW?

  Papildaprīkojumu ar kodu SA 6NB vai SAP iespraužamo adapteri var pārvaldīt ar SIM kartes vai GSM operatora palīdzību vai no mobilā tālruņa, kas atbalsta SAP Bluetooth profilu.

 • Kādēļ man nepieciešama papildaprīkojuma mūzikas atskaņotāja uzlabota savienojamība mobilajā tālrunī (SA 6NF)?

  Papildus esošajam tālruņa aprīkojumam (papildaprīkojums SA 633 vai SA 644) un USB audio saskarnei (papildaprīkojums SA 6FL) ir pieejama mūzikas atskaņotāja uzlabota savienojamība mobilajā tālrunī (papildaprīkojums SA 6NF). Ar piemērota USB iespraužamā adaptera palīdzību šo aprīkojumu var izmantot, lai piekļūtu tālrunī saglabātajiem mūzikas datiem gandrīz visām izvēlētajām mobilajām ierīcēm.
  Pietiek ar atbilstošu iespraužamo adapteri jūsu mobilajai ierīcei, lai jūs būtu gatavs izmantot mobilo ierīci brīvroku režīmā ar audio atveides funkcijām.

 • Vai man nepieciešams iespraužams adapteris, lai pārvaldītu savu mobilo ierīci transportlīdzeklī?

  Lai optimāli izmantotu mobilo ierīci automobilī, BMW Group iesaka lietot iespraužamo adapteri, kas nodrošina mobilās ierīces drošu novietojumu, uzlādi un savienojumu ar ārējo antenu. Informāciju par šībrīža iespraužamo adapteru klāstu var atrast XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Kāds papildaprīkojums nepieciešams USB audio saskarnei?

  Audio atskaņošanu no USB ierīcēm atbalsta īpašs papildaprīkojums SA6NL, SA6NK, SA6NH vai SA6FL. Dažos tirgos tas var būt pieejams kā standartaprīkojums.
  Transportlīdzekļos, kuru standartaprīkojumā ietverta USB audio saskarne, SA numuri vairs netiek uzskaitīti.

 • Vai drīkstu/vajag transportlīdzeklī izmantot adaptera kabeli?

  Iespējams izmantot pagarinātājus, tāpat kā adaptera kabeļus no USB mini/mikro uz USB. Šāda pielāgojama adaptera kabeļa izmantošana pat ir ieteicama, lai aizsargātu USB saskarni un MP3 atskaņotāju no mehāniskiem bojājumiem. Neizmantojiet kabeli, kas garāks par vienu metru.

PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

 • Kādēļ es nevaru reģistrēt savu mobilo ierīci, lai gan ievadīju paroli?

  Pirmkārt, pārbaudiet vai mobilā ierīce ir BMW pārbaudīto ierīču sarakstā (XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX).
  Transportlīdzeklī ievadītajai parolei jāatbilst tai, ko ievadījāt mobilajā ierīcē. Turklāt reģistrācijas process var ilgt 30 sekundes. Vecākiem modeļiem parole jāievada septiņu sekunžu laikā. Ja atkārtoti jāveic reģistrācija, iespējams, ir jādzēš ierīču saraksta esošie ieraksti. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

 • Kādēļ mobilā ierīce automātiski nepievienojas? Kādēļ vairs nav pieejama funkcija, kuru pirms tam lietoju?

  Pārliecinieties, vai Bluetooth® pakalpojums ir aktivizēts mobilajā ierīcē un transportlīdzeklī. Ja neizveidojas automātisks savienojums, pārbaudiet mobilās ierīces displeju.
  Dažas mobilās ierīces pieprasa šībrīža un turpmāko savienojumu apstiprinājumu. Vairāk informācijas meklējiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
  Ja mobilā ierīce nespēj pievienoties pat pēc vairākiem mēģinājumiem, iespējams, var palīdzēt mobilā tālruņa izslēgšana un atkārtota ieslēgšana, uz mirkli noņemot akumulatoru vai atjaunojot rūpnieciskos iestatījumus. Pirms mobilā tālruņa iestatījumu atjaunošanas, iesakām nokopēt datus.
  Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
  Pārbaudiet, vai reģistrācijas informācija ir pieejama transportlīdzeklī, gan mobilajā ierīcē. Ja nav, dzēsiet saglabātos reģistrācijas ierakstus un veiciet reģistrācijas procedūru no jauna.
  Nespēja izveidot paliekošu vai stabilu savienojumu (piemēram, atkārtoti Bluetooth savienojuma pārrāvumi) bieži nozīmē programmaparatūras vai mobilajā ierīcē saglabāto datu (piemēram, kontaktpersonu ierakstu, teksta ziņojumu, zvanu sarakstu) kļūmi. Tādā gadījumā ir ieteicams atjaunot mobilās ierīces rūpnieciskos iestatījumus (ja nepieciešams, vispirms saglabājiet visus datus).

 • Netiek atainots cilvēka, ar kuru runāju, vārds, lai gan mobilajā ierīcē tas ir saglabāts.

  Ja zvans veikts no mobilās ierīces ar aktīvu Bluetooth savienojumu, otra abonenta numurs vai vārds vadības displejā var netikt atainots. Citos gadījumos pārbaudiet, vai mobilās ierīces kontaktpersonu saraksts tiek atainots vadības displejā pilnīgi un pareizi.

 • Kādēļ signāla stiprums tiek atainots nepareizi?

  Šo funkciju neatbalsta visas mobilās ierīces. Dažas mobilās ierīces nosūta signāla stiprumu ar ievērojamu aizkavēšanos. Vairāk informācijas XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.
  Ne visi kontaktpersonu ieraksti tiek atainoti vadības displejā un/vai ne visa kontaktpersonas informācija no mobilās ierīces tiek atainota. Kontaktpersonu informācijas pārsūtīšana ir atkarīga gan no mobilās ierīces, gan transportlīdzekļa. Atbalstīto kontaktpersonu skaits ir ierobežots. Vairāk informācijas XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Kādēļ transportlīdzeklī netiek atainots mana Blackberry kontaktpersonu saraksts?

  Daudzos gadījumos Blackberry mobilās ierīces darbojas "Uzņēmuma" režīmā. Tādos gadījumos drošības iestatījumus un politiku nosaka sistēmu administrators.
  Parasti problēmu var atrisināt, pielāgojot drošības iestatījumus. Lūdzu, pārbaudiet vai šādos gadījumos ir izvēlēts "Nē":
  Iespējas > Drošības iespējas > Vispārējie iestatījumi > Ievietot adrešu grāmatiņu > Nē
  Ja jūs nevarat nomainīt šo iestatījumu vai nepanākat vēlamo rezultātu, lūdzu, sazinieties ar savu sistēmu administratoru.

 • Biroja mape ietver izvēlnes vienumus Jaunumiem, Uzdevumiem un Piezīmēm.

  Pirmkārt, skatiet XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX, lai uzzinātu, vai jūsu mobilā ierīce atbalsta šīs funkcijas savienojumā ar transportlīdzekli. Pārliecinieties arī, vai e-pastu un teksta ziņojumu, kā arī kalendāra, uzdevumu un piezīmju lejupielāde nav uzsākta, pirms pilnībā pabeigta kontaktpersonu lejupielāde. Atkarībā no kataloga izmēra un satura tā var ilgt vairākas minūtes. Lejupielādes process tiek pārtraukts, saņemot vai veicot zvanu.

 • Pēc Bluetooth savienojuma izveidošanas skaņas paziņojumi mobilajā ierīcē var tikt atkārtoti. Daži no tiem tiek pārraidīti uz transportlīdzekļa skaļruņiem.

  Piekļūstot kalendāra, uzdevumu un piezīmju ierakstiem, dažas mobilās ierīces sūta skaņas paziņojumus. Atkarībā no izmantotās mobilās ierīces, skaņas paziņojumus var deaktivizēt (piemēram, profila iestatījumos). Statusa un kļūdu ziņojumus mobilajā ierīcē var ignorēt.

 • Kādēļ ziņojuma (e-pasta un teksta ziņojuma) vietā parādās paziņojums <Satura aizsardzība>?

  Šādā gadījumā datu šifrēšana (Satura aizsardzība) neļauj pārsūtīt datus no bloķēta Blackberry uz automobili. Atbloķējot Blackberry ar paroli, ziņojumi tiks atainoti pareizi.
  Lai pastāvīgi to atrisinātu, mobilajā ierīvē jāizvēlas šādi drošības iestatījumi: Izvēlne > Iespējas > Drošības iestatījumi > Šifrēšana: Atspējota. Ja jums neizdodas pielāgot šos iestatījumus, lūdzu, sazinieties ar sava uzņēmuma sistēmu administratoru, kas atbild par Blackberry uzņēmuma serveri.

 • Kādēļ es nevaru atskaņot dziesmas, ko esmu iegādājies?

  Nopirktiem ierakstiem bieži ir kopijas aizsardzība (DRM: digitālo tiesību pārvaldība). Dziesmas ar kopijas aizsardzību nevar tikt atskaņotas un tiek izlaistas. Tad tiek atskaņota nākamā pieejamā dziesma no saraksta. Tas attiecas arī uz bojātiem ierakstiem.

 • Kādēļ, atskaņojot savas dziesmas, es dzirdu traucējumus?

  Lūdzu, pārbaudiet savus MP3 failus un atkārtoti izvelciet tos vai izvelciet ar citu programmatūru. Ja mobilā ierīce ir pievienota ar ārējo pieslēgvietu, izvēlieties ierīcei maksimālo skaņas padeves līmeni un tad pielāgojiet automobiļa skaņas līmeni izklaides sistēmā.

 • Kādēļ es nedzirdu nekādas skaņas, atskaņojot mūziku no iPhone/iPod caur iespraužamo adapteri?

  Lūdzu, pārbaudiet, vai tiek izmantots video paredzētais iespraužamais adapteris. Ja nepieciešams, atvienojiet visus kabeļus no analogās Aux pieslēgvietas.

 • Kādēļ daži mūzikas ieraksti atrodami tikai direktorijā?

  Ja noteiktus ierakstus atrodat tikai direktorijā, pārbaudiet dziesmu ID3 taga informāciju. Ja šī informācija nav pareiza, dziesmas var netikt pareizi pārlūkotas.

 • Es mājās nomainīju dziesmu. Kādēļ to neredzu automobilī?

  Mainot ID3 tagus atmiņas ierīcē, var būt iespējams, ka USB audio saskarne izmaiņas neatpazīs. Tādos gadījumos, lūdzu, atvienojiet ierīci no USB audio saskarnes un dzēsiet vai pievienojiet failu ierīcē. Tādējādi dziesmas informācija tiks nolasīta atkārtoti, nākamreiz pievienojot ierīci USB audio saskarnei.

 • Reizēm, iedarbinot automobili, tiek atskaņots radio, lai gan pēdējais izvēlētais audio avots bija USB audio saskarne.

  Iedarbinot automobili, notiek mēģinājums savienoties ar pēdējo audio avotu. USB audio saskarnes gadījumā to ietekmē pievienotais MP3 atskaņotājs. Iedarbinot automobili, MP3 atskaņotāja atpazīšanas laiks var atšķirties. To ietekmē tādi faktori kā MP3 atskaņotāja izmērs, ietilpība un piekļuves ātrums. Dažos gadījumos izveidot sakarus ar MP3 atskaņotāju neizdodas uzreiz, tādēļ sākumā ieslēdzas radio.

 • Kādēļ reizēm paiet laiks, līdz USB audio saskarne reaģē uz nejaušas secības atskaņošanu?

  Nejaušas secības atskaņošanu nodrošina jūsu Apple iPhone/iPod vai USB audio saskarne. Laiks, kas nepieciešams, lai pielāgotos nejaušas secības atskaņošanai, ir atkarīgs no sarakstu izmēra. Īpaši garu sarakstu gadījumā ir iespējama aizkavēšanās.

 • Kādēļ tiek atainoti cipari, nevis, piemēram, dziesmu vai albumu nosaukumi?

  Cipari norāda uz ierakstu vietturiem un tiek atainoti vienmēr, ja informācija no MP3 atskaņotāja netiek augšupielādēta pietiekami ātri. Tiklīdz informācija ir pieejama, ierakstu informācija tiek atjaunināta.

 • Kādēļ reizēm parādās paziņojums "Datu nolasīšana...", bet pieprasītie saraksti parādās vēlāk?

  Šis paziņojums parādās, ja ātri pārlūkojat sarakstus vai mapes ar daudziem ierakstiem.

 • Kādēļ netiek pareizi atainota audio failu metadatu informācija?

  Speciālās rakstzīmes audio failu ID3 tagos var neļaut pareizi atainot saglabāto metadatu informāciju. Nepieciešamības gadījumā, lūdzu, dzēsiet speciālās rakstzīmes šajos failos vai izmantojiet citu programmu, lai saglabātu metadatu informāciju.

 • Kādēļ audio ierakstu atskaņošanas skaļums atšķiras?

  MP3 failu atskaņošanas izmaiņas, nemainot sistēmas iestatījumus, var būt pašu failu dēļ. Lūdzu, pārbaudiet skaļuma iestatījumus, konvertējot audio failus uz MP3, un, ja nepieciešams, konvertējiet tos atkārtoti. Jūs varat arī izmantot programmu, lai vienādotu mūzikas kolekcijas skaļuma standartu.

 • Kādēļ netiek saglabāts mūzikas filtrs manā Apple ierīcē?

  Vecāku programmatūras versiju gadījumā mūzikas filtri reizēm netiek saglabāti transportlīdzeklī. Atjauniniet Apple ierīces programmatūras versiju. Jūs varat aplūkot Apple ierīces programmatūras versiju izvēlnē: Iestatījumi > Vispārēji > Par > Versija

 • Kādēļ, atskaņojot video no iPhone/iPod, redzu melnu attēlu?

  Iespējams, ka jūsu Apple ierīces fonā darbojas citas lietojumprogrammas, tādēļ tiek atainots melns ekrāns. Tādā gadījumā aizveriet visas nevajadzīgās lietojumprogrammas, izmantojot ierīces uzdevumu pārvaldnieku.

 • Kādēļ video no iPhone/iPod netiek centrēti?

  Ja video neparādās displeja centrā, lūdzu, atkārtoti izvēlieties vēlamo iPhone/iPod video. Video tiks atskaņots vislabākajā kvalitātē, ja iPhone/iPod video iestatījumos ir izvēlēts NTSC un ieslēgta Platekrāna funkcija.