VISPĀRĒJI JAUTĀJUMI PAR BMW CONNECTED DRIVE.

Bieži uzdotie jautājumi.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par BMW ConnectedDrive pakalpojumiem? Jums ir kādi jautājumi par Bluetooth un USB saskarnēm? Jūs atradīsiet atbildes, saites un kontaktinformāciju šeit.

Lasīt vairāk

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA.

 • Kas ir Bluetooth®?
 • Kuros BMW modeļos ir pieejama Bluetooth® tehnoloģija?
 • Kuras ar Bluetooth® saderīgas ierīces es varu izmantot ar sava BMW mobilā tālruņa sagatavošanu?
 • Vai es savā transportlīdzeklī varu izmantot sarakstā neietvertas ar Bluetooth® saderīgas mobilās ierīces?
 • Kādēļ mana mobilā ierīce nav ietverta BMW pārbaudīto mobilo ierīču sarakstā?
 • Vai es varu izmantot XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX ietvertu mobilo ierīci ar atšķirīgu programmatūras statusu?
 • Kāds ir iemesls atšķirībām starp dažādām mobilām ierīcēm pārvaldības un funkciju klāsta ziņā?
 • Kas notiek, ja automobilī atrodas vairāk par vienu reģistrētu ierīci ar aktivizētu Bluetooth® funkciju?
 • Ar ko man sazināties, ja rodas problēmas ar mobilās ierīces Bluetooth® saskarni?
 • Kā uzzināt manas mobilās ierīces modeli?
 • Kā uzzināt manas mobilās ierīces programmatūras statusu?
 • Mēģinot atjaunināt mobilās ierīces rūpnieciskos iestatījumus, man prasa ierīces kodu. Kur es to varu atrast?
 • Zvana skaļums transportlīdzeklī ir pārāk liels/mazs. Kā es varu regulēt zvana skaļumu?
 • Kas jāatceras, izmantojot mobilo ierīci transportlīdzeklī?
 • Kas ir USB audio saskarne?
 • Kuras ierīces tiek atbalstītas?
 • Kam jāpievērš uzmanība, izmantojot USB ierīces transportlīdzeklī?
 • Kam jāpievērš uzmanība, izmantojot USB zibatmiņu?
 • Kam jāpievērš uzmanība, pievienojot mobilo ierīci kā audio avotu?
 • Vai pievienotai ierīcei tiek pievadīta strāva?
 • Kam jāpievērš uzmanība, atvienojot USB ierīci?
 • Kā es varu atainot albumu vāciņus?
 • Kā uzzināt mana Apple iPhone/iPod programmatūras versiju?
 • Kā atiestatīt Apple iPhone/iPod?
 • Kas ir ar MTP saderīgs MP3 atskaņotājs?
 • Vai es varu transportlīdzeklī atskaņot video?

JAUTĀJUMI UN KOMENTĀRI PAR DARBĪBU.

 • Kā reģistrēt mobilo ierīci ar BMW mobilā tālruņa sagatavošanu (savienošanu pārī)?
 • Vai Bluetooth® vienlaikus iespējams pievienot vairāk par vienu ierīci?
 • Vai tālruņa zvana laikā var izņemt aizdedzes atslēgu?
 • Mobilajā ierīcē veiktas izmaiņas kontaktos, kalendārā, darbu sarakstā vai piezīmēs. Kad šīs izmaiņas būs redzamas transportlīdzeklī?
 • Kā es varu nomainīt sava tālruņa kontaktpersonu saraksta pārlūkošanas secību (piemēram, skatīt pēc uzvārda)?
 • Kādēļ es nevaru transportlīdzeklī izmantot konferences zvana funkciju?
 • Kādēļ netiek atainots ienākošā zvana abonenta numurs?
 • Kādēļ izejošam zvanam adresāts neredz manu numuru?
 • Kādēļ transportlīdzekļa biroja izvēlnē netiek atainotas manas tikšanās, darāmie darbi un piezīmes?
 • Vai zvanu saraksti mobilajā ierīcē un transportlīdzeklī ir vienādi?
 • Kādēļ es neredzu mobilās ierīces teksta ziņojumus transportlīdzeklī?
 • Kā izmantot Bluetooth® audio atskaņošanu transportlīdzeklī?
 • Kā atsākt Bluetooth® audio atskaņošanu pēc zvana vai satiksmes ziņojuma?
 • Vai varu izmantot mobilās ierīces audio atskaņošanu ar Bluetooth®, ja mobilā ierīce ir pievienota, izmantojot USB iespraužamo adapteri vai USB kabeli?
 • Kādēļ dažām kontaktpersonām vadības displejā netiek atainots attēls, kas ir saglabāts tālruņa sarakstā?
 • Kā atjaunināt transportlīdzekļa programmatūru?
 • Kā izmantot papildaprīkojuma internetu mobilajā ierīcē?
 • Kā konfigurēt mobilo ierīci, lai izmantotu internetu vai BMW TeleServices?
 • Pēc Bluetooth savienojuma izveidošanas mobilā ierīce cenšas veikt zvanu.
 • Kādēļ daži ieraksti transportlīdzeklī parādās divreiz?
 • Kādēļ, veicot izejošo zvanu, displejā parādās no manis izvēlētā atšķirīgs vārds?
 • Vai ierīcei ir kādi failu nosaukumu un ierīces nosaukuma ierobežojumi?
 • Kādēļ reizēm nepieciešams laiks, lai piekļūtu dziesmām mūzikas meklētājā?
 • Vai ir kādi atskaņojumu sarakstu izmantošanas ierobežojumi?
 • Kādēļ USB audio saskarne ne vienmēr uzsāk darbību automobilī, pat ja pēdējais audio avots ir bijis no ārējas ierīces?
 • Kādēļ USB audio saskarne neatpazīst manu iPhone/iPod?
 • Kādēļ USB audio saskarne neatpazīst manu MP3 atskaņotāju/mobilo tālruni?

RAŽOJUMS.

 • Vai varu izmantot SAP (SIM piekļuves profila) Bluetooth® profilu BMW?
 • Kādēļ man nepieciešama papildaprīkojuma mūzikas atskaņotāja uzlabota savienojamība mobilajā tālrunī (SA 6NF)?
 • Vai man nepieciešams iespraužams adapteris, lai pārvaldītu savu mobilo ierīci transportlīdzeklī?
 • Kāds papildaprīkojums nepieciešams USB audio saskarnei?
 • Vai drīkstu/vajag transportlīdzeklī izmantot adaptera kabeli?

PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

 • Kādēļ es nevaru reģistrēt savu mobilo ierīci, lai gan ievadīju paroli?
 • Kādēļ mobilā ierīce automātiski nepievienojas? Kādēļ vairs nav pieejama funkcija, kuru pirms tam lietoju?
 • Netiek atainots cilvēka, ar kuru runāju, vārds, lai gan mobilajā ierīcē tas ir saglabāts.
 • Kādēļ signāla stiprums tiek atainots nepareizi?
 • Kādēļ transportlīdzeklī netiek atainots mana Blackberry kontaktpersonu saraksts?
 • Biroja mape ietver izvēlnes vienumus Jaunumiem, Uzdevumiem un Piezīmēm.
 • Pēc Bluetooth savienojuma izveidošanas skaņas paziņojumi mobilajā ierīcē var tikt atkārtoti. Daži no tiem tiek pārraidīti uz transportlīdzekļa skaļruņiem.
 • Kādēļ ziņojuma (e-pasta un teksta ziņojuma) vietā parādās paziņojums <Satura aizsardzība>?
 • Kādēļ es nevaru atskaņot dziesmas, ko esmu iegādājies?
 • Kādēļ, atskaņojot savas dziesmas, es dzirdu traucējumus?
 • Kādēļ es nedzirdu nekādas skaņas, atskaņojot mūziku no iPhone/iPod caur iespraužamo adapteri?
 • Kādēļ daži mūzikas ieraksti atrodami tikai direktorijā?
 • Es mājās nomainīju dziesmu. Kādēļ to neredzu automobilī?
 • Reizēm, iedarbinot automobili, tiek atskaņots radio, lai gan pēdējais izvēlētais audio avots bija USB audio saskarne.
 • Kādēļ reizēm paiet laiks, līdz USB audio saskarne reaģē uz nejaušas secības atskaņošanu?
 • Kādēļ tiek atainoti cipari, nevis, piemēram, dziesmu vai albumu nosaukumi?
 • Kādēļ reizēm parādās paziņojums "Datu nolasīšana...", bet pieprasītie saraksti parādās vēlāk?
 • Kādēļ netiek pareizi atainota audio failu metadatu informācija?
 • Kādēļ audio ierakstu atskaņošanas skaļums atšķiras?
 • Kādēļ netiek saglabāts mūzikas filtrs manā Apple ierīcē?
 • Kādēļ, atskaņojot video no iPhone/iPod, redzu melnu attēlu?
 • Kādēļ video no iPhone/iPod netiek centrēti?