BMW ATTĀLĀ PROGRAMMATŪRAS JAUNINĀŠANA 21-07.

Raugiet, lai jūsu BMW vienmēr būtu atjaunināts: attālā programmatūras jaunināšana 21-07 nodrošina daudzus jaunus funkcionālus paplašinājumus, kvalitātes uzlabojumus un jaunas funkcijas. Visus datus un informāciju par versiju un tās saturu atradīsiet šajā informācijā par versiju.

PAMATINFORMĀCIJA PAR BMW ATTĀLO PROGRAMMATŪRAS JAUNINĀŠANU 21-07.

Attālais programmatūras jauninājums 21-07, video

TIECOTIES PĒC NĀKAMAJIEM UZLABOJUMIEM.

FUNKCIJAS UN FUNKCIONĀLI UZLABOJUMI:

 • M skaņas vadība:  unikāla skaņas pieredze jūsu BMW M3 un M4
 • BMW kartes: ierodieties savā galamērķī daudz mierīgāk ar uzlaboto RTTi
 • Joslu atdalošo līniju atpazīšanas sistēma: optimizācija, braucot pa šauriem ceļiem bez viduslīnijas
 • Joslu atdalošo līniju atpazīšanas sistēma: optimizācija līkumos
 • Connected Music ar Spotify: tagad klausieties arī apraides
 • Uzlabota vadītāja noteikšana: sāciet uzreiz savā profilā
 • Uzlabota skaļuma regulēšana ar Android tālruņiem
 • Palīgsistēmas skats: redziet tieši to pašu, ko jūsu BMW
 • Ātruma ierobežojumu informācija ar prognozēšanu: ātruma ierobežojums vienmēr ir redzams

KVALITĀTES UZLABOJUMI:

 • Atsaukums: Vadības ierīču programmēšana (DME)
 • Vadības ierīču programmēšana (DME)
 • M Track Mode: Tīra sacīkšu sajūta jūsu BMW
 • BMW 5er / 6er LCI xDrive: Vadības ierīču programmēšana (DME)
 • Labāka atslēgas noteikšana bagāžas nodalījumā
Lasīt vairāk
Attālā programmatūras jaunināšana, sieviete atbalstījusies pret BMW 4. sērijas Coupé

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA:

 • funkcionāli atjauninājumi un kvalitātes uzlabojumi
 • Attālā programmatūras jauninājuma derīgums un informācija par versiju
 • Informācija par iepriekšējām versijām
 • Lietošanas pamācības atjaunināšana automobilī
 • Speciāla informācija par šo jauninājumu
 • Konkrētas norādes attiecībā uz hibrīdautomobiļiem
 • My BMW lietojumprogrammas lietojums datu pārsūtīšanā

FUNKCIJAS UN FUNKCIONĀLI UZLABOJUMI.

M SKAŅAS VADĪBA.

Attālā programmatūras jaunināšana, BMW M4, septiņu astotdaļu aizmugures skats no apakšas

Unikāla skaņas pieredze jūsu BMW M3 un M4.

Iedvesmojieties no motora iedarbināšanas skaņas uzlabojuma un skaidrāka audio apstiprinājuma, pārslēdzot pārnesumus (tikai apvienojumā ar astoņpakāpju M Steptronic) un slodzes. Skaņas īpašības var konfigurēt individuāli, izmantojot dzinēja iestatījumus Efficient / Sport / Sport Plus. Klusāku braukšanas režīmu var atlasīt ar skaņas regulēšanas pogu. Tas nozīmē, ka ///M braukšanas pieredze kļūs vēl emocionālāka.

BMW KARTES.

Attālā programmatūras jaunināšana, tuvplāns, vadības displejs, RTTI skats

Ierodieties savā galamērķī daudz mierīgāk ar uzlaboto RTTI.

BMW karšu reāllaika satiksmes informācija (RTTI) tagad apstrādā arī datus attiecībā uz ceļu atzarojumiem un tādējādi nodrošina optimizētu maršrutēšanu, kā arī daudz precīzāku aprēķinu attiecībā uz jūsu ierašanās laiku.

Šis jauninājums ir sagatavošanās šim uzlabojumam. Pēc instalēšanas automobilis automātiski lejupielādē jaunās funkcijas no Connected Drive aizmugursistēmas. Jums nav jāveic nekādas papildu darbības.

JOSLU ATDALOŠO LĪNIJU ATPAZĪŠANAS BRIDINĀJUMA SISTĒMA.

 • optimizācija, braucot pa šauriem ceļiem bez viduslīnijas apzīmējumiem
  Attālā programmatūras jaunināšana, tuvplāns, joslu atdalošo līniju atpazīšanas sistēmas rādījums

  Sarežģīta noteikšanas loģika brīdina jūsu automobili, kad tas atrodas uz šaura ceļa bez viduslīnijas apzīmējumiem un tad apzināti nomāc automātisko stūres vadību. Tas novērš nevēlamu stūrēšanu uz ceļa vidusdaļu, piemēram, pretimbraucošu transportlīdzekļu gadījumā.

  Sistēma neatbrīvo jūs no atbildības par redzamības un satiksmes situācijas pareizu novērtēšanu. Negadījuma risks! Pielāgojiet braukšanas stilu satiksmes apstākļiem. Ņemiet vērā apkārtējo satiksmi un aktīvi iejaucieties, kad tas nepieciešams.

 • Optimizācija līkumos

CONNECTED MUSIC AR SPOTIFY.

Attālā programmatūras jaunināšana, tuvplāns, vadības displejs, Connected Music ar Spotify

Tagad klausieties arī apraides.

Klausīties savas iecienītās apraides vai Daily Drive atskaņojumu sarakstu Connected Music ar Spotify savā automobilī ir tieši tikpat viegli, cik mājās vai savā viedtālrunī. Lai to izdarītu savā automobilī, piesakieties ar savu personisko Spotify Premium konta informāciju. Apraides savā automobilī varat vadīt, izmantojot Spotify Connect viedtālrunī.

Pēc šī atjauninājuma BMW Connected Music automātiski aktivizēs šo jauno funkciju Spotify.

UZLABOTA VADĪTĀJA NOTEIKŠANA.

Attālā programmatūras jaunināšana, divas sievietes stāv blakus BMW ar atvērtām durvīm

Sāciet uzreiz savā profilā.

Turpmāk jūsu vadītāja profils tiks pienācīgi ielādēts pat tad, kad jums, iekāpjot automobilī, vairs nebūs jūsu atslēgas, jo būsiet to, piemēram, ielicis portfelī, kas atrodas uz pasažieru sēdekļa vai otrajā sēdekļu rindā. Tā varat aiztaupīt sev pūles, lai vairs nebūtu manuāli jāatlasa profils pirms braukšanas.

UZLABOTA SKAĻUMA VADĪBA AR ANDROID TĀLRUŅIEM.

Šis uzlabojums vienkāršo skaļuma regulēšanu automobilī, atskaņojot audio (piemēram, mūziku, apraides utt.), izmantojot Android viedtālruni, kas savienoti ar Bluetooth®. Pēc jauninājuma Bluetooth® skaļums tiks automātiski iestatīts uz 100% Android viedtālruņiem, kas savienoti, izmantojot Bluetooth®. Tas nozīmē, ka uzreiz varat izmantot visu skaņas amplitūdu.

Lasīt vairāk

PALĪGSISTĒMAS SKATS.

Attālā programmatūras jaunināšana, tuvplāns, vadības displejs, palīgsistēmas skats

Redziet tieši to pašu, ko jūsu BMW.

Vadot automobili ar aktīvo kruīzkontroli (ACC), instrumentu panelī varēsiet redzēt to, ko jūsu BMW nosaka satiksmē. Tas uzlabos jūsu braukšanas komfortu sliktas redzamības apstākļos, jo citi satiksmes dalībnieki tiks parādīti pat miglā.

Sistēma neatbrīvo jūs no atbildības par redzamības un satiksmes situācijas pareizu novērtēšanu. Negadījuma risks! Pielāgojiet braukšanas stilu satiksmes apstākļiem. Ņemiet vērā apkārtējo satiksmi un aktīvi iejaucieties, kad tas nepieciešams.

ĀTRUMA IEROBEŽOJUMU INFORMĀCIJA AR PROGNOZĒŠANU.

Attālā programmatūras jaunināšana, tuvplāns, vadības displejs, ātruma ierobežojumu informācijas skats

Ātruma ierobežojums vienmēr ir redzams.

Savā instrumentu panelī vai Head-Up displejā viegli varēsiet redzēt nākamos ātruma ierobežojumus (atkarībā no sava automobiļa aprīkojuma). Tiks parādīta papildu ikona ar nākamo ātruma ierobežojumu, ieskaitot informāciju par attālumu.

Sistēma neatbrīvo jūs no atbildības par redzamības un satiksmes situācijas pareizu novērtēšanu. Negadījuma risks! Pielāgojiet braukšanas stilu satiksmes apstākļiem. Ņemiet vērā apkārtējo satiksmi un aktīvi iejaucieties, kad tas nepieciešams.

KVALITĀTES UZLABOJUMI.

RECALL: VADĪBAS IERĪČU PROGRAMMĒŠANA (DME).

Automobiļos, uz kuriem attiecas īpašais defekta kods 0012650500, var rasties tandēmsūkņa kļūme. Tādēļ bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt dzēsts bremžu pastiprinātājs. Vadības ierīču programmēšana novērsīs šādas situācijas rašanos.

Atsaukums jūsu automobilis tiks pabeigts, veicot šīs programmatūras instalēšanu.

Lasīt vairāk

VADĪBAS IERĪČU PROGRAMMĒŠANA (DME).

Automobiļos, uz kuriem attiecas īpašais defekta kods 0012650500, var rasties tandēmsūkņa kļūme. Tādēļ bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt dzēsts bremžu pastiprinātājs. Vadības ierīču programmēšana novērsīs šādas situācijas rašanos.

Lasīt vairāk

VADĪBAS IERĪČU PROGRAMMĒŠANA (PRIEKŠĒJAIS RADARA SENSORS).

Priekšējā radara sensora programmatūras kļūdas dēļ pilnīga jūsu BMW funkcionalitāte nebija panākama ar automātisko otro bremzēšanas pakāpi. Šī attālā programmatūras jaunināšana nodrošina pilnīgu funkcionalitāti.

Lasīt vairāk

M TRACK MODE.

Attālā programmatūras jaunināšana, tuvplāns, vadības displejs, M Track Mode skats

Tīra sacīkšu sajūta jūsu BMW.

Ar M Track Mode tai tīrajai sacīkšu sajūtai varat nokļūt tuvāk nekā jebkad iepriekš. Aktivizējiet M Track Mode, nospiežot un turot nospiestu M Mode pogu. Šādi jūs deaktivizējat visas komforta un drošības sistēmas, kā arī tiek izslēgtas skaņas un navigācijas sistēmas. Kā ambiciozs sacīkšu braucējs varat koncentrēties uz to, kas patiešām ir svarīgi: savu BMW un sacīkšu trasi.

BMW 5. SĒRIJAS / 6. SĒRIJAS LCI xDRIVE: VADĪBAS IERĪČU PROGRAMMĒŠANA (DME).

Ar BMW 5. Sērijas un BMW 6. sērijas LCI xDrive var būt novērojams neliels (līdz maks. 10%) ierasto paātrinājuma rādītāju pārsniegums. Vadības ierīču programmēšana (DME) novērsīs kļūdaino saziņu starp attiecīgajām šasijas un transmisijas vadības ierīcēm.

Lasīt vairāk

LABĀKA ATSLĒGAS NOTEIKŠANA BAGĀŽAS NODALĪJUMĀ.

Automobiļa atslēgas ieslēgšana bagāžas nodalījumā iespējama ārkārtīgi retos gadījumos. Ar šo atjauninājumu automobiļa atslēgu normālos apstākļos vairs nebūs iespējams netīši ieslēgt bagāžas nodalījumā, jo automobilis noteiks atslēgas atrašanos bagāžas nodalījumā un novērsīs netīšu ieslēgšanu.

Lasīt vairāk

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA.

FUNKCIONĀLI ATJAUNINĀJUMI UN KVALITĀTES UZLABOJUMI.

Šis attālais programmatūras jauninājums atjaunina esošās funkcijas atbilstoši jaunākajiem tehnoloģiju standartiem, ieskaitot uzlabojumus kvalitātes ziņā.

Lasīt vairāk
 • Attālā programmatūras jauninājuma derīgums un informācija par versiju
 • Informācija par iepriekšējām versijām
 • Lietošanas pamācības atjaunināšana automobilī

SPECIĀLA INFORMĀCIJA PAR ŠO JAUNINĀJUMU.

SVARĪGA INFORMĀCIJA:

 • sākot jaunināšanu un tās laikā noņemiet visas izmantotās OBD diagnostikas ierīces (ceļojumu grāmatas, GPS izsekotājus).
 • Noteikti pakalpojumi var nedarboties vai būt ierobežoti, līdz šis jauninājums būs instalēts.
 • Automātiska ConnectedDrive lietojumprogrammu atkārtota ielādēšana pēc jaunināšanas var aizņemt noteiktu laiku.
 • Daži iestatījumi pēc jaunināšanas var būt jāaktivizē un jāiestata no jauna (piemēram, Connected Music vai paziņojumu iestatījumi).
 • Dažu automobiļa vadības sistēmu restartēšana var izraisīt to, ka jaunināšanas laikā vai pēc tās displejā tiek parādīti vadības ziņojumi. Pievērsiet uzmanību šiem vadības ziņojumiem un rīkojieties atbilstoši, ja tie pēc restartēšanas tiek parādīti atkārtoti (piemēram, stāvbremzes, transmisijas nepareiza darbība)
 • Informācija iOS lietotājiem: nosūtot jauninājumu, izmantojot viedtālruni, savienojumu izveidojiet, izmantojot Bluetooth un WiFi savienojumu automobiļa izvēlnē “Mobile devices” (Mobilās ierīces). Ja Bluetooth un/vai WiFi ikona redzama pelēkota, vispirms izvēlnes “Mobile devices” (Mobilās ierīces) iestatījumos aktivizējiet “Apps & Bluetooth Audio” (Lietojumprogrammas un Bluetooth audio) apakšizvēlni.
 • Piezīme M automobiļu gadījumā: Uzvedne ar aicinājumu veikt attālo programmatūras jaunināšanu var tikt parādīta tikai apmēram 30–60 minūtes pēc dzinēja izslēgšanas, jo dzinējam ir jāatdziest. Šī uzvedne tiek parādīta pirms dzinēja iedarbināšanas. Nākamajā reizē, kad iekāpsiet savā automobilī, pirms dzinēja iedarbināšanas veiciet instalēšanu un gaidiet, līdz tiek parādīta instalēšanas uzvedne.
 • Piezīme BMW brauciena ierakstītāja lietotājiem: pēc jaunināšanas sākotnējie iestatījumi tiks atiestatīti un ierakstītie video – dzēsti.
 • Ņemiet vērā, ka tāda automobiļa pārveidošana / modernizēšana / pielāgošana vai īpaša kodēšana u. c., kam to nav apstiprinājis BMW AG (“BMW”), var tikt zaudēta attālās programmatūras jaunināšanas dēļ vai radīt ievērojamas problēmas (līdz pat un ieskaitot iespējamus zaudējumus) automobiļa programmēšanas laikā un pēc tam. BMW un BMW servisa darbnīcas neuzņemas nekādu atbildību par izrietošajiem bojājumiem.
Lasīt vairāk

KONKRĒTAS NORĀDES ATTIECĪBĀ UZ HIBRĪDAUTOMOBIĻIEM.

Attālā programmatūras jaunināšana, BMW 5. sērijas Sedan, uzlāde ar Wallbox
 • Ja veicat attālo programmatūras jaunināšanu uzlādes laikā, uzlādes process tiks pārtraukts un netiks automātiski turpināts.
 • Uzlādes un klimata iestatījumus var atiestatīt pēc attālās programmatūras jaunināšanas (piemēram, mainīt no 6 A uz 16 A). Kad jaunināšana ir pabeigta, no jauna iestatiet vēlamos iestatījumus attiecīgajā izvēlnēs sadaļā “Settings” (Iestatījumi).

MY BMW LIETOJUMPROGRAMMA DATU PĀRSŪTĪŠANAI.

Attālā programmatūras jaunināšana, viedtālrunis rokā, My BMW lietojumprogrammas skats

PIEZĪME. To, kā izmantot My BMW lietojumprogrammu datu pārsūtīšanā, varat uzzināt YouTube.

BMW CONNECTED DRIVE: PAPILDINFORMĀCIJA UN SAITES.

BMW ConnectedDrive, digitāli pakalpojumi, pārskats, sieviete ar viedtālruni uz BMW fona

ATPAKAĻ PIE PĀRSKATA.

Vēlaties atklāt vairāk BMW ConnectedDrive izstrādājumu un pakalpojumu? Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos uz pārskatu.
Attālā programmatūras jaunināšana, tuvplāns, izliektais displejs, BMW iX

ATTĀLĀ PROGRAMMATŪRAS JAUNINĀŠANA.

Uzturiet programmatūru savā automobilī atjauninātu.
Attālā programmatūras jaunināšana, vīrietis uz BMW fona skatās viedtālrunī

VISI ATTĀLĀS PROGRAMMATŪRAS JAUNINĀJUMI.

Vēlaties uzzināt vairāk par iepriekšējām BMW programmatūras jauninājumu versijām? Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu visa satura pārskatu.

Vēlamies saņemt jūsu atsauksmes BMW ConnectedDrive dežūrdienestā – tās mums palīdzēs optimizēt attālo programmatūras jaunināšanu.

Lasīt vairāk