BMW Teleservices, sieviete BMW priekšā skatās savā viedtālrunī

MANS PRĀTS IR IDEJU, NE RŪPJU PILNS PAR SERVISA APMEKLĒJUMIEM.

#WHATEVERHAPPENS. BMW TELESERVICES.

MANS PRĀTS IR IDEJU, NE RŪPJU PILNS PAR SERVISA APMEKLĒJUMIEM.#WHATEVERHAPPENS. BMW TELESERVICES.

Ar BMW TeleServices jūs servisa jautājumos baudāt maksimālu drošību un ērtības. Sākot ar nelieliem remontdarbiem un beidzot ar ātru palīdzību, notiekot negadījumam un avārijai – pateicoties BMW Teleservices un BMW ConnectedDrive, nav nepieciešams daudz, lai vienmēr saņemtu īsto atbalstu īstajā laikā. Jūsu BMW automātiski konstatē vajadzību un pārsūta visus attiecīgos automobiļa datus mūsu speciālistiem. Nodrošinot, ka vienmēr tiek uzsākti īstie pasākumi.

Lasīt vairāk

BMW TELESERVICES: BEZ MAKSAS AR BMW CONNECTED DRIVE.

Vai jūsu rīcībā ir BMW ConnectedDrive vai ārkārtas zvana funkcija? Ja tā, varat bez maksas izmantot BMW TeleServices. Lai jūsu servisa partneris varētu pārvaldīt jūsu automobiļa tehniskās apkopes grafiku, veiciet šīs trīs secīgās darbības.

Šādi varat pilnā mērā izbaudīt TeleServices:

 • reģistrējieties BMW ConnectedDrive portālā vai My BMW lietojumprogrammā;
 • saistiet savu automobili ar savu kontu;
 • atlasiet savu BMW servisa partneri tieši BMW ConnectedDrive portālā, My BMW lietojumprogrammā vai sava automobiļa iDrive displejā, sadaļā BMW ASSISTANCE (BMW PALĪDZĪBA) > SERVICE PARTNER (SERVISA PARTNERIS).
Lasīt vairāk
BMW Teleservices, BMW iX uzlāde ar modeli

BMW TELESERVICE ZVANS.

Kad nepieciešama apkope vai kad radusies kļūme, BMW Teleservice zvans nodrošina jūs un jūsu vēlamo BMW servisa partneri ar visu attiecīgo informāciju. Pat pirms sazināties ar jums par apmeklējumu, jūsu BMW servisa partneris jau zina jūsu automobiļa stāvokli, var pasūtīt rezerves detaļas un ir ideāli sagatavojies, lai tiktu galā ar automobiļa atsevišķajām prasībām. Tas arī saīsina gaidīšanu apmeklējuma laikā.

Tāpat sistēma nosaka nepieciešamību pēc neplānotiem apkopes darbiem jau agrīnā posmā, piemēram, ja nodilušas bremzes. Nepieciešamā informācija tiek kopīgota, lai jebkuras šādas nepilnības tiktu laikus novērstas. Tagad jums vairs nav jāraizējas ne par ko, un jūsu BMW saglabā ideālu stāvokli.

Lai sazinātos ar jums un sagatavotos apmeklējumam, jūsu servisa partneris var aktivizēt un izsaukt pašreizējos jūsu automobiļa BMW Teleservice zvana datus un nosūtīt ziņas uz jūsu automobili, lai, piemēram, atgādinātu par apmeklējumu.

Ieguvumi īsumā.
Izmantojiet priekšrocības, kādas sniedz augstāka komforta un efektivitātes pakāpe:

 • automātiska servisa prasību noteikšana;
 • tieša ar servisu saistītu datu nosūtīšana BMW;
 • jūsu vēlamā servisa partnera iespēja piekļūt ar servisu saistītajiem datiem;
 • automātiski atgādinājumi par servisa apmeklējumiem;
 • optimāli sagatavota un efektīvāka apkope;
 • īsāki servisa apmeklējumi.
 • Detalizēti par funkcijām
BMW Teleservices, BMW navigācijas sistēma, tuvplāns

BMW AVĀRIJAS ZVANS.

Notiekot avārijai, nodrošinām jūs ar vislabāko iespējamo palīdzību: varat sazināties ar BMW palīdzību uz ceļa tieši automobilī, atlasot BMW Assistance (BMW palīdzība) BMW ConnectedDrive izvēlnē, izmantojot iDrive. Visi ar automobiļa stāvokli un pašreizējo atrašanās vietu saistītie dati tiks nekavējoties pārsūtīti mobilajam servisam un tiks izveidots balss savienojums. Speciālisti vai nu atrisinās mazas kļūmes attāli, vai arī nodrošinās palīdzību uz vietas.

Pēc jūsu izteiktās piekrišanas automobiļi ar jaunākās paaudzes iDrive spēj atsaukties uz pieprasījumu pēc nepieciešamajiem datiem un atļaut to nosūtīšanu attāli. Tāpēc palīdzības uz ceļa zvanu centra darbinieks var iegūt automobiļa datus pat tad, ja sazināties, izmantojot telefonu.

Vai arī varat sākt palīdzības uz ceļa procesu, izmantojot My BMW lietojumprogrammu. Šajā gadījumā palīdzības dienests saņems visu nepieciešamo informāciju, lai sniegtu maksimāli labāko atbalstu.


Ieguvumi īsumā.

Notiekot avārijām vai kļūmēm, varat paļauties uz mūsu speciālistu zināšanām palīdzībā un jūsu problēmu diagnosticēšanā:

 • ātra un precīza attālā diagnostika;
 • noteiktu kļūmju attāla novēršana;
 • speciālistu palīdzība jebkurā laikā un situācijā;
 • ja nepieciešams, optimāli sagatavota apkope.
 • Detalizēti par funkcijām
BMW Teleservices, sieviete BMW kokpitā

BMW NEGADĪJUMA ZVANS.

Inovatīvais negadījuma zvans piedāvā profesionālu atbalstu nelielos negadījumos, nenostrādājot drošības gaisa spilveniem. Taču sensori joprojām ļauj jūsu automobilim konstatēt bojājumus un informēt jūs, parādot brīdinājumu iDrive ekrānā. Viss, kas jums jādara, – jānospiež poga, un speciālisti negadījumu palīdzības zvanu centrā būs pieejami, lai piedāvātu savu profesionālo palīdzību. Ja jūsu automobilis var turpināt ceļu, viņi ar prieku noorganizēs jums apmeklējumu pie tuvākā servisa partnera. Ja ne, viņi parūpēsies par evakuāciju.


Ieguvumi īsumā.

 • Automātiska negadījuma konstatācija.
 • Viens klikšķis, lai saņemtu palīdzību.
 • Automātiska atrašanās vietas datu nosūtīšana.
 • Tūlītēja atbalsta saņemšana no BMW.
 • Bezmaksas vilcēja pakalpojums.
 • Pilnvarota/apstiprināta BMW servisa partnera apmeklējums.
 • Prasības

SERVISA PARTNERU PĀRVALDĪBA.

BMW Teleservices, BMW iX, trīs ceturtdaļu priekšpuses skats, braucienā uz ielas

Servisa partneris ļauj noteikt vēlamo servisa partneri, kurš saņems Teleservice zvanus no jūsu automobiļa. Varat jebkurā laikā pārbaudīt pašlaik norādīto servisa partneri un mainīt to automobiļa izvēlnē, jūsu ConnectedDrive klientu portālā vai My BMW lietojumprogrammā. Lai nodrošinātu Teleservices pakalpojumu sniegšanu, BMW var koriģēt trūkstošu vai acīmredzami nepareizu servisa partnera norādīšanu.