BMW elektromobilitāte, BMW ilgtspēja, vide, klimata aizsardzība

LĪDERIS KLIMATA AIZSARDZĪBĀ.

BMW Group ar sistemātisku ilgtspējas stratēģiju nosaka jaunus standartus autobūves nozarē.

LĪDERIS KLIMATA AIZSARDZĪBĀ.BMW Group ar sistemātisku ilgtspējas stratēģiju nosaka jaunus standartus autobūves nozarē.

BMW Group ar tīru braukšanas prieku saprot ko vairāk nekā tikai mobilitāti. Tāpēc ilgtspējas tēma mums ir svarīgākais jautājums, un attiecībā uz to mēs nepieļaujam nekādus kompromisus. Gluži pretēji – dodamies nākotnē ar pavisam jaunu un nemainīgu stratēģiju, kas ne tikai pārsniedz ilgtspējas jautājuma robežas, bet paceļ to visnotaļ jaunā līmenī.

Lai panāktu efektīvu klimata aizsardzību, vairākas desmitgades esam strādājuši pie savu automobiļu aprites cikla novērtējuma – sākot ar izmantotajiem resursiem, enerģijas patēriņu un beidzot ar pārstrādi. Šis ir viens iemesls, kāpēc šodien neviens konkurents nespēj ne tuvu līdzināties mums ar dažādo elektrisko modeļu skaitu ar šādu darbības attālumu un pusmiljonu klientiem piegādātu automobiļu. Un, lai nodrošinātu vēl lielāku pielāgojamību alternatīvo transmisiju kontekstā, galveno uzmanību mēs vēršam uz tādu dzinējspēka sistēmu izstrādi, kurās tiek izmantoti ūdeņraža kurināmā elementi. Tādējādi mēs soli pa solim meklējam jaunus ceļus uz nākotni, kas ir videi draudzīga un bez izmešiem.

Lasīt vairāk
ILGTSPĒJA IR IZŠĶIROŠS MŪSU SABIEDRĪBAS NĀKOTNES TEMATS. TĀPĒC IR TIK SVARĪGI NOTEIKT ĪSTO KURSU TAGAD, ŠAJOS IZAICINĀJUMIEM PILNAJOS LAIKOS. STARP CITU – MĒS PAT PAĀTRINĀSIM GAITU.
Olivers Cipse [Oliver Zipse], BMW AG valdes priekšsēdētājs
BMW elektromobilitāte BMW ilgtspēja ekoloģiskā ražošana vērtības ķēde

PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS ĶĒDES KURSA NOTEIKŠANA.

Mēs zinām, kā par ilgstpēju domāt holistiski. Tāpēc savu automobiļu izstrādes gaitā izmantojam apvienošanu. Mūsu pieeja – uz pārstrādi orientēta izstrāde – tiek īstenota jau no ražojuma izstrādes posma un nosaka prasības attiecībā uz mūsu automobiļu projektu un inženiertehnisko konstrukciju, ņemot vērā otrreizējo pārstrādi. Mūsu principu kopums nosaka – kad vien tas ir tehniski, ekoloģiski un ekonomiski lietderīgi un iespējami, izmantojam otrreizēji pārstrādātus un atjaunojamus izejmateriālus. Our goal is a sustainable value chain that covers its own needs with recyclates and renewable raw materials – including energy supply. Protams, mums tas vēl nav izdevies, bet ceļā uz to esam sasnieguši revolucionārus panākumus.

OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE KĀ GALVENAIS FAKTORS.

BMW elektromobilitāte, BMW ilgtspēja, ekoloģiskā ražošana, otrreizēja pārstrāde

OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE KĀ GALVENAIS FAKTORS.

Ceļā uz ilgtspējīgu, resursus taupošu un nākotnes prasībām atbilstošu ražošanu materiālu otrreizēja pārstrāde ir būtisks faktors, ko izmantojam kā savveida labumu. Ar BMW i3 esam radījuši automobili, kas, iespējams, vislabāk ilustrē mūsu stratēģiju, pateicoties 95% pārstrādes rādītājam. Attiecīgi – tā salonu veido 30% Javas džutas, materiāla, ko iegūst no reģeneratīvā hibiska auga. Lai saražotu tekstilmateriālus, izmantojam speciālu un inovatīvu pavedienu, kas ražots no otrreizēji pārstrādātu PET pudeļu granulām. Papildus atjautīgajai savu izstrādājumu plānošanai atkārtoti izmantojam materiālus otrreizēji pārstrādātu vielu veidā, kas stingri ieņem savu vietu mūsu pievienotās vērtības ķēdē. Dodam “otro dzīvi” arī, piemēram, automobiļu akumulatoriem, izmantojot tos stacionārās uzglabāšanas sistēmās tīras enerģijas nodrošināšanai. Kopumā – varam jau pārstrādāt mūsu iekšējā ražošanā radītos atkritumus 99% apmērā.

NOLIETOTU AUTOMOBIĻU OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE.

BMW elektromobilitāte, BMW ilgtspēja, ekoloģiskā ražošana, otrreizēja pārstrāde, lietoti automobiļi

NOLIETOTU AUTOMOBIĻU OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE.

Pat tad, kad BMW automobiļa brauciens ir beidzies, tas joprojām saglabājas kā svarīga pievienotās vērtības ķēdes sastāvdaļa. Galu galā mēs neuzskatām savus nolietotos automobiļus par atkritumiem, kas jāapglabā, bet gan par būtisku otrreiz pārstrādājamu izejmateriālu avotu. Atgriežot nolietotos automobiļus, atsevišķus komponentus un materiālus izejmateriālu ciklā, mūsu izstrādājumu otrreizējā pārstrāde pārstāv vienu no svarīgākajiem virzītājspēkiem ceļā uz mūsu mērķi – videi draudzīgu un resursus taupošu ražošanu. 30 valstīs un kopā ar to valsts tirdzniecības uzņēmumos esam ieviesuši noteikumus attiecībā uz nolietotu automobiļu atpakaļatdošanu un piedāvājam videi nekaitīgu atkārtotu izmantošanu vairāk nekā 2800 savākšanas punktos. Piemēram, Minhenē, mūsu klientiem ir iespēja nodot savu automobili otrreizējas pārstrādes un demontāžas centrā. Papildus nolietotu automobiļu saņemšanai mēs pastāvīgi strādājam pie jaunām koncepcijām un pasākumiem, lai varētu turpināt palielināt savu pārstrādes tempu.

BMW elektromobilitāte, BMW ilgtspēja, ekoloģiskā ražošana

PĀRRADĪTĀ RAŽOŠANA.

Mēs nevēlamies būt tikai daļa no ilgtspējīgas nākotnes – drīzāk dzinējspēks, kas dodas tās virzienā. Lai pieņemtu šo izaicinājumu, 2001. gadā esam parakstījuši Apvienoto Nāciju Organizācijas vides programmas Starptautisko deklarāciju par tīrāku ražošanu. Tas nozīmē, ka esam uzņēmušies saglabāt galvenos vidi ietekmējošos faktorus un pēc iespējas mazāk izmantot resursus mūsu pasaules mēroga ražošanā. Taču mums nekādā ziņā ar to nepietiek – tieši tāpēc mūsu vēl stingrākā ilgtspējas stratēģija aptver vēl plašākus jautājumus. Lai uzraudzītu un analizētu pasākumus, šajā nolūkā visās savās ražošanas vietās esam ieviesuši vides pārvaldības sistēmas, un pastāvīgi notiek to izstrāde un optimizēšana. Tikai šādi spējam īstenot savus centienus spēt demonstrēt mūsu standartu un noteikumu efektivitāti.

Papildus pastāvīgi augošam atjaunojamās enerģijas un reģeneratīvo izejmateriālu lietojumam savā ražošanā nosakām arī svarīgu mūsu otrreizējās pārstrādes darbību virzienu. Kopš 2006. gada esam spējuši arī par 70 procentiem samazināt atkritumu un CO2 izmešu daudzumu uz katru saražoto automobili. Un pastāvīgi strādājam, lai paceltu šo latiņu vēl augstāk. Tāpēc tā nav sakritība, ka mūsu CO2 izmešu rādītāji uz katru saražoto automobili ir, piemēram, būtiski zemāki nekā pārējā Vācijas automobiļu industrijā.

MŪSU RAŽOTNĒS TIEK PRAKTIZĒTA ILGTSPĒJA.

BMW elektromobilitāte, BMW ilgtspēja, ekoloģiskā ražošana, rūpnīca Leipcigā

MŪSU RAŽOTNĒS TIEK PRAKTIZĒTA ILGTSPĒJA.

BMW Group Ražotne Leipcigā.

Gaisā virmo efektivitāte – BMW Group rūpnīca Leipcigā ir viena no mūsdienīgākajām un ilgtspējīgākajām automobiļu ražotnēm pasaulē. Kopš 2013. gada šeit no ražošanas līnijām ceļu turpinājuši automobiļi ar elektrisko transmisiju un CFRP vieglo šasiju. Šī rūpnīca ir pirmā visā Vācijā, kas ievērojamā apmērā darbojas ar elektroenerģiju, kas iegūta no speciāli šim nolūkam ražošanas vietā uzbūvētām vējturbīnām. Ar inovatīvu akumulatoru parku, kurā ir apmēram 700 BMW i3 augstsprieguma akumulatori, mēs īstenojam vairākus pasākumus vienlaikus, lai panāktu efektīvu ražošanas resursu un enerģijas pārvaldību. Pirmkārt, pastāvīgi strādājam, lai paildzinātu akumulatoru kalpošanas laiku. Otrkārt, akumulatoru parks glabā pārpalikušo no vējturbīnām iegūto enerģiju, kad padeve pārsniedz pieprasījumu, un var nodrošināt ar šo pārpalikumu, kad padeve nav pietiekama. Šādi veicinām valsts elektrotīkla stabilitāti.

BMW elektromobilitāte, BMW ilgtspēja, ekoloģiskā ražošana, rūpnīca Dingolfingā

BMW Group rūpnīca Dingolfingā.

Līderis, pateicoties radikāliem pasākumiem: Būdama lielākā BMW Group automobiļu ražotne Eiropā, Dignolfingas rūpnīca pēdējos desmit gados spējusi fiksēt resursu patēriņa un izmešu samazinājumu par vienu trešdaļu, pateicoties inovatīvām ražošanas tehnoloģijām un ražošanas aprīkojumam. Lai to sasniegtu, jaunais energocentrs paļaujas uz ārkārtīgi efektīvo elektroenerģijas un siltuma ražošanu ar koģenerācijas spēkstaciju. Tā pārvērš gāzi elektroenerģijā un izmanto šajā procesā radušos siltumu kā enerģijas avotu. Pateicoties koģenerācijas spēkstacijai un vienai no jaunākajām jumta fotoelektriskajām sistēmām Vācijā, rūpnīca tagad saražo pusi no tai nepieciešamās elektroenerģijas. Trūkstošo nodrošina tikai ekoloģiska elektroenerģija no ārējiem piegādātājiem. Atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas pārvaldībā jo īpaši vēlme pēc ilgtspējas stratēģijas īstenošanas uzņēmuma mērogā ir ļoti spēcīga. Arī šajā jomā Dingolfingas rūpnīca sasniedz labākos rādītājus, pateicoties efektīviem otrreizējās pārstrādes pasākumiem, piemēram, inovatīvajā štancēšanas rūpnīcā ar iespaidīgu 99,8% pārstrādes rādītāju.

BMW elektromobilitāte, BMW ilgtspēja, ekoloģiskā ražošana, rūpnīca Šeņjanā

BMW Group rūpnīca Šeņjanā.

Vairāk inovāciju, mazāk izmešu. Papildus savām ražošanas vietām Eiropā un Brazīlijā, kurām jau tagad iegādājamies tikai no atjaunojamiem resursiem iegūtu elektroenerģiju, mūsu rūpnīcām Šeņjanā ir līdz šim efektīvākā fotoelektriskā rūpnīca visā BMW Group ar maksimālo 15,1 megavata jaudu.

BMW elektromobilitāte, BMW ilgtspēja, projekts

ATBILDĪBA IR MŪSU DZINĒJSPĒKS.

Ar tādiem projektiem kā “Kobalts attīstībai” (Cobalt For Development) savā apkārtnē un tātad arī visos mūsu pievienotās vērtības ķēdes posmos soli pa solim īstenojam ilgtspējas stratēģiju. Ar vadlīnijām, kā arī ar atbalstu un veicināšanu varam nodrošināt, ka arī mūsu partneri piegādes ķēdē sistemātiski ievēro atbilstību mūsu augstajiem sociālajiem un vides standartiem.

MŪSU AUGSTSPRIEGUMA AKUMULATORI: MŪSU PANĀKUMU STĀSTS.

BMW elektromobilitāte, BMW ilgtspēja, akumulators

MŪSU AUGSTSPRIEGUMA AKUMULATORI: MŪSU PANĀKUMU STĀSTS.

Mūsu akumulatoru elementu atkārtota izmantošana.

Efektīvi līdz pēdējam voltam: mūsu akumulatori to “otrās dzīves” laikā tiek izmantoti stacionārās uzglabāšanas sistēmās, ar kurām sekmīgi aprīkojam savas darbības vietas visā pasaulē. Šādi integrējam atjaunojamās enerģijas elektrotīklā, paaugstinot tā stabilitāti un samazinot enerģijas izmaksas klientiem. Un mēs esam ceļā uz mērķi – ražošana, neradot CO2. Minētajam vislabākais piemērs ir mūsu BMW Group rūpnīca Leipcigā ar uzglabāšanas parku, ko veido apmēram 700 BMW i3 akumulatoru. Kā atjaunojamās enerģijas starpuzglabātuve tā palīdz uzglabāt pārpalikušo vēja enerģiju un tad to atkal iekļaut elektrotīklā. Turklāt tā samazina arī ražošanas enerģijas izmaksas.

BMW elektromobilitāte, BMW ilgtspēja, akumulatoru otrreizēja pārstrāde

Mūsu akumulatora elementu otrreizēja pārstrāde.

Kas attiecas uz akumulatoriem, kuru darbmūžs ir beidzies arī stacionārajā glabātuvē, sasniedzam pastāvīgi pieaugošu vērtīgo resursu otrreizējas pārstrādes rādītāju. Tādējādi tiek iegūti sevišķi kvalitatīvi otrreizēji pārstrādāti materiāli jaunu litija jonu akumulatoru ražošanai. Kopā ar saviem partneriem 2020. gadā sasniedzām 96% elementu otrreizējas pārstrādes rādītāju.

BMW elektromobilitāte, BMW ilgtspēja, akumulatoru piegādātājs

Mūsu piegādātāju resursefektivitāte.

Moderni pat vēl pirms ražošanas: kā ilgtspējas pionieri mūsu izvēles ļoti ietekmē arī mūsu piegādātājus – un mēs to izmantojam. Kā Oglekļa atklāšanas projekta (Carbon Disclosure Project) dalībnieki mēs atbalstām piegādātājus CO2 izmešu samazināšanas pasākumos un palielinām savu atjaunojamo resursu daļu. Esam arī noslēguši vienošanos ar mūsu elementu ražotājiem, ka mūsu piektās paaudzes akumulatoru elementu ārējā ražošanā tiks izmantota tikai ekoloģiskā elektroenerģija.

BMW elektromobilitāte, BMW ilgtspēja, mobilitāte

CEĻĀ UZ ILGTSPĒJU: PILSĒTNIECISKA MOBILITĀTE.

Mūsu mērķis ir vienmēr rīkoties par 100% – sevišķi tad, kad tas attiecas uz ilgtspējīgu braukšanas prieku. Tieši tāpēc meklējam jaunus veidus autobūves nozarē ar saviem korporatīvajiem mērķiem un to īstenošanu – ceļus, kurus piedāvājam arī saviem klientiem ar pasaulē lielāko elektrisko modeļu autoparku.

Taču mums ar to nepietiek: ar BMW eDrive zonām sniedzam atbalstu pakāpeniskai nulles vai zema izmešu līmeņa zonu ieviešanai Eiropas pilsētās un apdzīvotās vietās. BMW eDrive zonas ir digitāls BMW hibrīdauto pakalpojums, kas automātiski atpazīst šīs vides zonas – un rīkojas. Kad automobilis nonāk šādā zonā, tas automātiski pārslēdzas uz pilnībā elektrisku piedziņu un tādējādi brauc cauri šai zonai, neradot izmešus. Un par to BMW pat piešķirta godalga. Ar BMW punktu programmu tiek uzkrāti punkti par katru elektriski nobraukto kilometru – un šie punkti dubultojas vides zonās. Šos punktus var, piemēram, apmainīt pret bezmaksas elektroenerģiju ar BMW uzlādi.

BMW e-mobilitāte, BMW Efficient Dynamics

Vēlos izpētīt informāciju par BMW Efficient Dynamics tēmu.

BMW Group, e-mobilitāte, BMW ilgtspēja

Vēlos uzzināt vairāk informācijas par ilgtspējas tēmu BMW Group.

BMW e-mobilitāte, BMW Efficient Dynamics

Vēlos izpētīt informāciju par BMW Efficient Dynamics tēmu.

BMW e-mobilitāte, BMW elektroautomobilis

Vēlos izpētīt BMW elektroautomobiļus.

BMW e-mobilitāte, BMW e-mobilitātes pārskats

Vēlos atgriezties uz pārskatu.

BMW e-mobilitāte, BMW hibrīdauto

Vēlos izpētīt BMW hibrīdauto.

BMW e-mobilitāte, BMW uzlāde

Vēlos izpētīt informāciju par uzlādes tēmu.

BMW e-mobilitāte, BMW darbības attālums

Vēlos izpētīt informāciju par darbības attāluma tēmu.