BMW ILGTSPĒJA

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA UN KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA

INTRO

VIENOTI LIELĀKIEM MĒRĶIEM.

Mēs kā pasaules mēroga uzņēmums redzam sevi kā svarīgu sabiedrības daļu. Atbildība veido mūsu attieksmi pret dabu un sabiedrību kā vienotu veselumu. Tā – gluži kā mūsu uzvedība – nosaka, kā mūs redz. Šie ir tie standarti, kuri ir mūsu mēraukla.

BMW ilgtspēja, 2023, sociālā atbildība un pārvaldība, iekļaušana

IEKĻAUŠANA

6,2 %

Iekļaušana.

6,2 % cilvēku, kas strādā BMW Group, ir invaliditāte – galu galā aizrautībai nav robežu.

BMW ilgtspēja, 2023, sociālā atbildība un pārvaldība, dažādība

DAŽĀDĪBA

150 000

Dažādība.

150 000 kolēģu, kuri strādā BMW Group, pārstāv 110 nācijas – dažādība ir viens no galvenajiem mūsu panākumu faktoriem.

BMW ilgtspēja, 2023, sociālā atbildība un pārvaldība, sociālā iesaistīšanās

SOCIĀLĀ IESAISTĪŠANĀS

38,7 MILJONI EIRO

Iesaistīšanās.

2022. gadā BMW Group sociālajiem jautājumiem, izglītībai, zinātnei un videi, kā arī kultūrai un sportam veltīja 38,7 miljonus eiro.

MŪSU DARBINIEKI

VEIDOJOT ILGTSPĒJU KOPĀ.

Noklausieties mūsu darbinieku podkāstu un izbaudiet fascinējošas jaunas idejas attiecībā uz ilgtspēju BMW uzņēmumā.

0:00
0:00 /  0:00
BMW ilgtspēja, 2023, sociālā atbildība un pārvaldība, intervijas

MĒS MATERIALIZĒJAM ILGTSPĒJU.

Mūsu izpratnē ilgtspēja ir daudzšķautņaina. Ilgtspējai veltītajā ciklā ar nosaukumu “WIRkung”, kurā uzsvērti kopīgie pūliņi panākt ietekmi, darbinieki demonstrē savu ieguldījumu atbildīgā BMW Group turpmākajā attīstībā.

BMW ilgtspēja, 2023, sociālā atbildība un pārvaldība, bioloģiskā daudzveidība

VAIRĀK BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS AR BITĒM.

BMW Group papildus saviem ilgtspējas mērķiem apvieno spēkus arī ar saviem darbiniekiem, lai īstenotu daudzas nelielas iniciatīvas, kuru mērķis ir vides un sugu aizsardzība. Neatkarīgi no tā, vai tas ir Minhenē, Leipcigā, Rēgensburgā, Berlīnē vai Dingolfingā: dažādas bišu sugas un kolonijas ir atradušas mājas dažādās BMW Group darbības vietās Vācijā. Idejas autori ir darbinieki, un tā sniedz svarīgu ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības veicināšanā.

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA UZŅĒMUMĀ BMW GROUP.

BMW ilgtspēja, sociālā atbildība un pārvaldība, BMW Group pārskats

REPORT

BMW GROUP PĀRSKATS.

Visu informāciju par ilgtspēju BMW Group struktūrās, mūsu mērķiem un stratēģijām atradīsiet BMW Group pārskatā.

BMW Group 2022. gadā saņēma Building Public Trust Award godalgu par labāko ilgtspējas pārskatu veidošanu starp DAX 40 uzņēmumiem. Reizi gadā ar šo godalgu, ko piešķir neatkarīga žūrija, tiek godināta ticamība un caurskatāmība.

Bieži uzdoti jautājumi

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR MUMS UN MŪSU DARBINIEKIEM.