BMW ILGTSPĒJA

BMW AUTOMOBIĻA IETEKME UZ VIDI.

INTRO

PĀRMAIŅAS SĀKAS AR CAURSKATĀMĪBU

Kā varu uzzināt, kāda ir mana nākamā automobiļa ietekme uz vidi? Atbilde atrodama informācijā par BMW automobiļa ietekmi uz vidi. Četri galvenie ilgtspējas kritēriji un plašs Vācijas tehniskās pārbaudes aģentūras apstiprināts dzīvescikla novērtējums var radīt visaptverošu priekšstatu. Skaidri un caurskatāmi. Palīdzība, pieņemot pamatotu lēmumu.

BMW ilgtspēja, 2023, automobiļa ietekme uz vidi, ietekme uz klimatu

IETEKME UZ KLIMATU

NO ŠŪPUĻA LĪDZ KAPAM.

IZMEŠI VISĀ DZĪVESCIKLĀ.

BMW Group ir brīvprātīgi apņēmusies ievērot Parīzes nolīgumu klimata pārmaiņu jomā un tā mērķi, lai temperatūra nepaaugstinātos vairāk par 1,5 °C. Savu automobiļu ietekmi uz vidi izsakām oglekļa dioksīda ekvivalenta (CO2e) izteiksmē. Pateicoties šim mainīgajam lielumam, tiek standartizēta dažādu siltumnīcefekta gāzu, piemēram, metāna, ietekmi uz vidi. Un mēs turpinām strādāt, lai šo ietekmi samazinātu. Pat pirms BMW automobilis pamet rūpnīcu un pēc tā kalpošanas laika beigām.

BMW ilgtspēja, 2023, vēja enerģija

Videi draudzīga enerģija.

Vairāk enerģijas no atjaunojamajiem resursiem visā piegādes ķēdē, ražošanas gaitā un BMW uzlādes tīklā. BMW Group ievēro apritības principu un no saviem starptautiskajiem enerģijas piegādātājiem jau tagad iegūst elektroenerģiju savām ražotnēm no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Un mūsu piegādātāji arvien vairāk to izmanto arī savos ražošanas procesos.

BMW ilgtspēja, 2023, saules enerģija

Aprites ekonomika.

Resursu taupīšana un materiālu paturēšana apritē pēc iespējas ilgāk. Mēs savā ražošanā veicinām apritības principu ievērošanu. Būtībā tas nozīmē, ka tiek pārstrādāts lielāks daudzums komponentu un materiālu un attiecīgi nepieciešams mazāks izejmateriālu daudzums.

BMW ilgtspēja, 2023, automobiļa ietekme uz vidi, efektivitāte

EFEKTIVITĀTE

PANĀKT DAUDZ, IZMANTOJOT MAZĀK.

UZLABOTS PATĒRIŅŠ UN DARBĪBAS ATTĀLUMS.

Efektivitāte nozīmē maksimālas efekta panākšanu, pieliekot minimālas pūles. BMW EfficientDynamics jau paaudzēm ilgi ir bijis viens no galvenajiem BMW ilgtspējas stratēģijas pīlāriem. Izmantojot inovatīvus risinājumus, tas sekmīgi panāk uzlabotu braukšanas baudījumu apvienojumā ar samazinātu patēriņu un lielāku darbības attālumu.

BMW ilgtspēja, 2023, automobiļa ietekme uz vidi, efektīva ražošana

RADĪTS MAKSIMĀLAI EFEKTIVITĀTEI

Augstas stiprības tērauda materiāli ar alumīnija durvīm un bagāžas nodalījuma durvīm samazina svaru. Aerodinamiski diski, gaisa vārstu vadība un citi elementi samazina pretestību. Atjautīga apsildes pārvaldība samazina enerģijas patēriņu. BMW automobilis ir radīts, lai uzlabotu braukšanas baudījumu apvienotu ar samazinātu patēriņu un lielāku darbības attālumu.

BMW ilgtspēja, 2023, automobiļa ietekme uz vidi, My BMW lietojumprogramma

EFEKTĪVA BRAUKŠANA AR MY BMW LIETOJUMPROGRAMMU.

My BMW lietojumprogramma sniedz praktiskas norādes un idejas personīgās efektivitātes uzlabošanai. Tā parāda jūsu iepriekšējos patēriņa datus un salīdzina tos ar līdzīgiem automobiļiem kopienā. Un iesaka praktiskas idejas, lai optimizētu patēriņu, nodrošinot, ka braucat daudz energoefektīvākā veidā. Vienlaikus saglabājot augstu braukšanas prieka pakāpi.

BMW ilgtspēja, 2023, automobiļa ietekme uz vidi, aprites ekonomika

APRITES EKONOMIKA

RE:THINK (PĀRDOMĀT), RE:DUCE (SAMAZINĀT), RE:USE (IZMANTOT ATKĀRTOTI), RE:CYCLE (PĀRSTRĀDĀT).

RESURSU TAUPĪŠANA, IZMANTOJOT PĀRSTRĀDĀTUS MATERIĀLUS.

Mūsu mērķis ir taupīt dabā iegūstamos izejmateriālus un ilgtermiņā paturēt apritē kvalitatīvus materiālus. Tāpēc izmantojam savos augstsprieguma akumulatoros izmantojam pārstrādātus materiālus, piemēram, otrreizējo alumīniju vai plastmasu. BMW pieeja “Vispirms – otrreizējie” ir izstrādāta tā, lai pakāpeniski palielinātu pārstrādātu un atkārtoti izmantojamu materiālu daudzumu līdz 50 %. Vienlaikus konstruējam savus automobiļus tā, lai dzīvescikla beigās to demontāža un atkārtota izmantošana būtu daudz vieglāka.

BMW ilgtspēja, 2023, automobiļa ietekme uz vidi, piegādes ķēde

PIEGĀDES ĶĒDE

CIEŅA PRET CILVĒKIEM UN VIDI.

PRASĪBAS VIDES UN SOCIĀLAJĀ JOMĀ VISĀ PIEGĀDES ĶĒDĒ.

Atbildība nozīmē raudzīties uz visu detalizēti. Tieši tāpēc mēs zinām, no kā ir izgatavoti mūsu automobiļi. Un mēs ārkārtīgi rūpīgi uzraugām savas izejmateriālu piegādes ķēdes. Tādējādi palīdzam ievērot cilvēktiesības un atbilstību vides standartiem.

ATKLĀJIET ILGTSPĒJĪGAS MOBILITĀTES CELMLAUŽUS.

BMW ilgtspēja, 2023, jaunā klase

JAUNĀ KLASE: MŪSU REDZĒJUMS IR ILGTSPĒJA

Piedzīvojiet rītdienas inovācijas jau šodien. Jaunā klase ir jūsu ceļš uz apritīgu, digitālu un pilnībā elektrisku nākotni. Mūsu jaunie automobiļi apvieno tīru braukšanas prieku un augstāko efektivitātes pakāpi. Ražošanas gaitā tiecamies taupīt resursus un, kur vien iespējams, izmantot pārstrādātus materiālus.

BMW ilgtspēja, 2023, automobiļa ietekme uz vidi, G60, ilgtspēja, BMW i5 un 5. sērijas Sedan

JAUNĀS BMW 5. SĒRIJAS ILGTSPĒJA.

Kāda ir BMW i5 ietekme uz vidi? Un kāds ir jaunā BMW 5. sērijas Sedan dzīvescikla novērtējums? Uzziniet vairāk, iepazīstoties ar mūsu pašu pirmo šāda veida materiālu – automobiļa ietekme uz vidi: