AUTOPALĪDZĪBAS KOMPLEKTS.

BMW Apdrošināšanas klienti 24 stundas diennaktī bez maksas var saņemt šādus pakalpojumus:

AUTOPALĪDZĪBAS KOMPLEKTS.

BMW Apdrošināšanas klienti 24 stundas diennaktī bez maksas var saņemt šādus pakalpojumus:

Autopalīdzības komplekts.BMW Apdrošināšanas klienti 24 stundas diennaktī bez maksas var saņemt šādus pakalpojumus:

• konsultāciju pa tālruni – iespēja saņemt profesionāļu konsultācijas negadījumu un tehnisku problēmu gadījumā;
• palīdzību uz ceļa – iespēja izsaukt profesionālu palīdzību, ja noticis negadījums un/vai radušās tehniskas problēmas (t.sk. ja ziemā aizsalušas durvis, nevar iedarbināt automašīnu u. t. t.);
• evakuāciju – automobiļa evakuācija avārijas gadījumā uz remontdarbnīcu vai mājām;
• taksometra pakalpojumus – evakuācijas gadījumā iespēja izmantot taksometra pakalpojumus;
• aizvietošanas automobili remonta laikā (3 dienas BMW KASKO Basic un 5 dienas BMW KASKO Premium).

Lai saņemtu šos pakalpojumus, jāzvana pa speciālo BMW īpašnieku kontakttālruni – 670 35 444.

* BMW Apdrošināšanas pakalpojumu nodrošina BMW Financial Services sadarbībā ar AAS „BALTA”.