VĒRTĪGI ZINĀT!

VĒRTĪGI ZINĀT!

Vērtīgi zināt!

Nosakot pirmo iemaksas apjomu:
• tiek ņemtas vērā klienta vēlmes par pirmās iemaksas apjomu;
• vērtējot klienta maksātspēju, pirmās iemaksas apjoms var mainīties.

Visbiežākie cēloņi pirmās iemaksas paaugstināšanai:
• uzņēmuma bilances vērtība sastāda mazāk par pusi no automobiļa iegādes cenas;
• uzņēmuma pamatlīdzekļu apjoms ir minimāls;
• uzņēmums strādā ar zaudējumiem;
• uzņēmuma apgrozījums, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir samazinājies;
• automobiļa klases neatbilstība uzņēmuma darbības specifikai;
• uzņēmuma darbības sfēra tiek uzskatīta par paaugstināta riska nozari;
• nepietiekami ikmēneša ienākumi (privātpersonām);
• darba attiecības sāktas nesen (mazāk kā 6 mēneši ar konkrēto darba devēju);
• esošās saistības pārsniedz noteikto apjomu attiecībā pret ikmēneša ienākumiem.

Papildu galvojuma nepieciešamība rodas, ja:
• potenciālā līzinga ņēmēja profesija ir jūrnieks;
• potenciālais līzinga ņēmējs ienākumus gūst ārpus Latvijas Republikas robežām;
• potenciālā līzinga ņēmēja ienākumi ir nepietiekami;
• uzņēmuma saistības (ne pret kredītiestādēm) sastāda nozīmīgu apjomu no bilances vērtības;
• uzņēmums ir aizdevis finanšu līdzekļus tā īpašniekiem;
• uzņēmums strādā ar zaudējumiem;
• uzņēmumam ir negatīvs pašu kapitāls (šādam faktam nepieciešams skaidrs pamatojums);
• uzņēmuma apgrozījums, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir samazinājies.
• uzņēmuma bilances vērtība sastāda mazāk par pusi no automobiļa iegādes cenas;
• uzņēmuma pamatlīdzekļu apjoms ir minimāls;
• uzņēmumam ir viens īpašnieks.