PIEEJAMIE LĪZINGA PRODUKTI.

PIEEJAMIE LĪZINGA PRODUKTI.

Pieejamie līzinga produkti.

Finanšu līzings:

 • piemērots gan privātpersonām, gan juridiskām personām;
 • attiecas uz jauniem un lietotiem automobiļiem;
 • automobilim jābūt iegādātam no BMW oficiālā pārstāvja;
 • līzinga devējs ir automobiļa īpašnieks;
 • līzinga ņēmējs uzņemas visus riskus un ieguvumus no automobiļa lietošanas;
 • līzinga objekts ir līzinga ņēmēja bilancē;
 • līzinga līguma darbības beigās, kad ir izpildītas visas saistības, īpašumtiesības pāriet līzinga ņēmējam;
 • atlikusī automobiļa vērtība ir 0%. Pastāv iespēja to noteikt arī līdz 50% (atkarīga no līzinga termiņa un plānotā nobraukuma) – atliktais pamatsummas maksājums;
 • PVN par finansēto objektu no līzinga ņēmēja pēc tā piegādes tiek iekasēts pilnā apmērā;
 • PVN ir finansēts un sadalīts uz visu līzinga termiņu;
 • PVN maksātāji PVN var atgūt no valsts.

Operatīvais līzings:

 • piemērots gan privātpersonām, gan juridiskām personām;
 • attiecas gan uz jauniem, gan lietotiem automobiļiem;
 • automobilim jābūt iegādātam no BMW oficiālā pārstāvja;
 • līzinga devējs ir automobiļa īpašnieks;
 • līzinga ņēmējs uzņemas visus riskus un ieguvumus no automobiļa lietošanas;
 • līzinga objekts nav līzinga ņēmēja bilancē;
 • īpašumtiesības līzinga līguma darbības beigās nepāriet līzinga ņēmējam, un automobilis tiek nodots atpakaļ automobiļa pārdevējam. Īpašumtiesības pāriet līzinga ņēmējam, ja automobilis tiek izpirkts un ir izpildītas visas saistības;
 • atlikušās vērtības tiek noteiktas saskaņā ar automobiļa pārdevēja atpirkuma summas tabulām;
 • PVN ir finansēts un PVN maksājumi tiek sadalīti visa līzinga līguma darbības laikā kopā ar citiem līzinga maksājumiem;
 • PVN maksātāji PVN var atgūt no valsts.