PIEEJAMIE LĪZINGA PRODUKTI.

PIEEJAMIE LĪZINGA PRODUKTI.

Pieejamie līzinga produkti.

Finanšu līzings:

Nomas pirkums (Finanšu līzings) ir finansējums jaunas vai lietotas automašīnas vai motocikla iegādei, kuru vēlies lietot ilgāku laiku un pēc līzinga nomaksas paturēt savā īpašumā.

  • Transportlīdzekļa vērtību nomaksā, veicot ikmēneša maksājumus.
  • Līzinga termiņa beigās automašīna vai motocikls ir tavs īpašums.
  • Piemērots kā privātpersonām, tā juridiskām personām

Operatīvais līzings:

Noma (Operatīvais līzings) ir jaunas vai lietotas automašīnas vai motocikla lietošanas tiesības uz noteiktu laika periodu.

  • Klients veic ikmēneša nomas maksājumus.
  • Pēc nomas termiņa beigām transportlīdzeklis jānogādā Līzinga devēja norādītajā vietā. Transportlīdzeklis jānodod stāvoklī, kas atbilst dabiskam nolietojumam