NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI, LAI NOFORMĒTU LĪZINGU JŪSU IZVĒLĒTAJAM BMW AUTOMOBILIM.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI, LAI NOFORMĒTU LĪZINGU JŪSU IZVĒLĒTAJAM BMW AUTOMOBILIM.

Nepieciešamie dokumenti, lai noformētu līzingu jūsu izvēlētajam BMW automobilim.

Privātpersonas

 • Aizpildīta un parakstīta līzinga pieteikuma veidlapa.
 • Pases vai personas apliecības (ID kartes) kopija.
 • Izziņa no darba vietas par ienākumiem pēdējo 6 mēnešu laikā. Nordea klientiem, kuriem alga tiek skaitīta Nordea kontā, šī izziņa nav jāiesniedz. 
 • VID izziņa par personas ienākumiem, ja finansētais apmērs ir vienāds ar 100 (viens simts) minimālajām mēnešalgām vai lielāks, ieskaitot PVN. (Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām finanšu līzinga līguma gadījumā).
 • Galvojuma izsniegšanas apliecinājums (SIA “Nordea Finance Latvia” apliecinājuma forma) un visi iepriekš minētie dokumenti, ja finansējuma piešķiršanas nodrošināšanai ir nepieciešams galvotājs
 • Iegādājoties lietotu automašīnu, nepieciešams tās vērtējums. Vairāk par vērtēšanu un vērtētāju sarakstu skatīt sadaļā Auto vērtētāji
 • Līzinga objekta pārdevēja piedāvājums vai rēķins.

Juridiskās personas

 • Aizpildīta un parakstīta līzinga pieteikuma veidlapa
 • Uzņēmuma finanšu pārskats par pēdējo pilno gadu un peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance par pēdējo ceturksni vai pusgadu (dati ne vecāki kā 6 mēneši).
 • Pieteikuma parakstītāja pases vai personas apliecības (eID kartes) kopija
 • Pilnvara dokumentu un līgumu parakstīšanai (ja pieteikumu un līgumu paraksta persona, kurai nav paraksta tiesības uzņēmumā)
 • Galvojuma izsniegšanas apliecinājums (SIA “Nordea Finance Latvia” apliecinājuma forma), un visi iepriekš minētie dokumenti, ja finansējuma piešķiršanas nodrošināšanai ir nepieciešams galvotājs