NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI, LAI NOFORMĒTU LĪZINGU JŪSU IZVĒLĒTAJAM BMW AUTOMOBILIM.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI, LAI NOFORMĒTU LĪZINGU JŪSU IZVĒLĒTAJAM BMW AUTOMOBILIM.

Nepieciešamie dokumenti, lai noformētu līzingu jūsu izvēlētajam BMW automobilim.

Privātpersonas

• Aizpildīta un parakstīta līzinga pieteikuma veidlapa.
• Pases vai autovadītāja apliecības kopija.
• Darba devēja izziņa par pēdējo sešu mēnešu vidējo izpeļņu vai bankas kontu izraksts (ja klienta ikmēneša ienākumi netiek pārskaitīti uz Nordea bankas kontu).
• VID izziņa par personas ienākumiem, ja finansētais apmērs ir vienāds ar 100 (viens simts) minimālajām mēnešalgām vai lielāks, ieskaitot PVN. (Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām finanšu līzinga līguma gadījumā).
• Ja finansējuma piešķiršanas nodrošināšanai ir nepieciešams galvotājs un tā ir privātpersona, tad arī viņai ir jāiesniedz iepriekšminētie dokumenti.

* Pieejama VSAA izziņa par privātpersonas ienākumiem, kuru pieprasa SIA „Nordea Finance Latvia”, ja potenciālais līzinga ņēmējs ir devis savu piekrišanu.

Juridiskās personas

• Aizpildīta un parakstīta līzinga pieteikuma veidlapa.
• Uzņēmuma juridiskie dokumenti.
• Finanšu pārskats (iepriekšējā gada auditētais finanšu pārskats un uzņēmuma operatīvie finanšu dati).
• Paraksttiesīgās personas pases kopija (ja līgumu paraksta persona, kurai nav paraksta tiesību uzņēmumā, jāiesniedz pilnvara parakstīt līzinga līgumus).
• Ja finansējuma piešķiršanas nodrošināšanai ir nepieciešams galvotājs un tā ir juridiska persona, arī tad ir jāiesniedz iepriekšminētie dokumenti.