KREDĪTSPĒJU PRASĪBAS POTENCIĀLAJIEM BMW AUTOMOBIĻU PIRCĒJIEM.

KREDĪTSPĒJU PRASĪBAS POTENCIĀLAJIEM BMW AUTOMOBIĻU PIRCĒJIEM.

Kredītspēju prasības potenciālajiem BMW automobiļu pircējiem.

Privātpersonas

• Latvijas Republikas vai citas valsts pilsonība un pastāvīgās uzturēšanās atļauja.
• Aizņēmumi, ieskaitot pastāvošos aizņēmumus/nomas maksas un konkrēto darījumu, ģimenes saistības (arī vecāku vai bērnu, vai citu ģimenes locekļu saistības var ņemt vērā, ja šīs personas ir galvotāji konkrētajā darījumā), nedrīkst pārsniegt:
o 40% no visiem vidējiem mēneša neto ienākumiem, ja ienākumi ir līdz 2000 EUR;
o 50% no visiem vidējiem mēneša neto ienākumiem, ja ienākumi ir lielāki par 2000 EUR.
• Nedrīkst būt kavēta pašreizējo saistību atmaksa SIA „Nordea Finance Latvia”.
• Latvijas Bankas Kredītu reģistrā nedrīkst būt atzīmes vai cita informācija par maksājumu kavējumiem, kā arī nedrīkst būt kavēta saistību izpilde ar SIA „Nordea Finance Latvia”.
• Aizņēmējam jābūt 23 gadus vecam (ja ir maksājuma galvotājs – vismaz 18 gadus vecam).
• Darba attiecībām ar vienu darba devēju jābūt vismaz pēdējos 6 (sešus) mēnešus.

Juridiskas personas

• Pašu kapitālam (ieskaitot pamatkapitālu, rezerves, nesadalīto peļņu un pašreizējo peļņu) jābūt vismaz 30% no finansētā apmēra.
• Uzņēmumam jānes peļņa.
• Uzņēmumam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
• Nedrīkst būt kavēta pašreizējo saistību atmaksa SIA „Nordea Finance Latvia”.
• Latvijas Bankas Kredītu reģistrā nedrīkst būt atzīmes vai cita informācija par maksājumu kavējumiem, kā arī nedrīkst būt kavēta iepriekšējo saistību izpilde ar SIA „Nordea Finance Latvia”.