LIELĀKA SAISTĪBA AR IKDIENU. MAZĀKA NESKAIDRĪBA.

Izmaiņas tiesību aktos noteiktajās patēriņa, izmešu un piesārņotāju pārbaudes metodēs.

LIELĀKA SAISTĪBA AR IKDIENU. MAZĀKA NESKAIDRĪBA.

Izmaiņas tiesību aktos noteiktajās patēriņa, izmešu un piesārņotāju pārbaudes metodēs.

LIELĀKA SAISTĪBA AR IKDIENU. MAZĀKA NESKAIDRĪBA.Izmaiņas tiesību aktos noteiktajās patēriņa, izmešu un piesārņotāju pārbaudes metodēs.

1992. gadā tika ieviests jaunais Eiropas braukšanas cikls (New European Driving Cycle – NEDC). Kopš tā laika šī procedūra izmantota, lai noteiktu transportlīdzekļu degvielas patēriņu un izmešu līmeni. Taču šīs laboratorijas pārbaudes apstākļiem ir trūkumi, nosakot reālistiskus patēriņa un izmešu rādītājus.
Tādēļ, sākot no 2018. gada septembra, NEDC pakāpeniski aizvietos jauns braukšanas cikls – WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – pasaules saskaņotā vieglo transportlīdzekļu pārbaudes procedūra).
Šo laboratorijas pārbaudi papildinās izmešu pārbaude, kurā tiks mērīti piesārņotāji, atrodoties ceļā: RDE (Real Driving Emissions – reālie braukšanas izmeši).
Jaunās pārbaudes procedūras turpmāk ļaus patērētājiem labāk novērtēt sava automobiļa degvielas patēriņu un izmešu apjomu.

Read more

NO NEDC LĪDZ WLTP.

Reālistiskāki patēriņa un izmešu rādītāji, pateicoties reālākiem pārbaudes apstākļiem.

Jaunā WLTP ir balstīta uz pārbaudes apstākļu tuvinājumu reālajiem apstākļiem, kas nozīmē to, ka noteiktajiem rādītājiem būs lielāka saistība ar reāli piedzīvotajiem. Starp izmaiņām iekļauti arī jauni un ievērojami stingrāki pārbaudes apstākļi un lielāks ātrums, kā arī lielāks pārbaudes ilgums (30 minūtes iepriekšējo 20 minūšu vietā).
 

Lai precīzāk noteiktu CO2 izmešu līmeni, jaunā pārbaudes procedūra ietvers ietver ne tikai standartaprīkojumu – kā tas bija iepriekš –, bet arī transportlīdzekļa papildaprīkojuma iespējas. Tādējādi attiecībā uz katra veida automobili tiks iegūtas divas vērtības: zemākā un augstākā iespējamā standarta patēriņa vērtība atbilstoši aerodinamikai, svaram un rites pretestībai. Pateicoties WLTP, turpmāk varēsiet labāk novērtēt automobiļa patēriņu un CO2 izmešu līmeni. Automobiļa īpašas konfigurācijas gadījumā individuālo standarta vērtību norādīs tieši. Neskatoties uz ievērojamo precizitāti, arī šajā pārbaudes procedūrā, protams, iespējamas novirzes. Ikdienas patēriņš un CO2 izmeši vēl joprojām ir atkarīgi no dažādajiem topogrāfijas, klimata un braukšanas stila apstākļiem. Arī satiksmes situācija, automobiļa krava un ierīču, piemēram, gaisa kondicionēšanas sistēmas, izmantošana ietekmē automobiļa patēriņu. Viens ir skaidrs: pārbaudes apstākļi ir reālistiskāki nekā iepriekš, kas nozīmē to, ka sagaidāmi rezultāti ar lielāku degvielas patēriņu un augstākām CO2 izmešu vērtībām, kā arī mazākiem elektrisko automobiļu darbības attālumiem. Taču tas negatīvi neietekmēs reālo degvielas patēriņu vai darbības attālumu. Turklāt BMW Group pastāvīgi pieliek pūles, lai izstrādātu jaunas tehnoloģijas un uzlabotu patēriņu un darbības attālumu.
 

BMW Group jau strādā pie pārejas uz jauno pārbaudes procedūru un pakāpeniski gatavo savu produktu portfeli ar jauniem automobiļiem un jaunu versiju vai tehniski pārskatītiem dzinējiem. Tas nodrošinās to, ka viss BMW Group autoparks nepiekāpīgi atbildīs piemērojamajiem pamata likumiem un normatīvajiem aktiem.
 

Sākot no 2017. gada septembra, WLTP būs obligāts visos jaunā tipa apstiprinājumos. Taču likumdevējs nosaka, ka vērtības, kas iegūtas WLTP, sākotnēji tiks pārrēķinātas un publicētas atbilstoši NEDC vērtību sistēmai. EK šajā nolūkā ir izstrādājusi korelācijas paņēmienu, kas būs vienlīdz saistošs visiem automobiļu ražotājiem. Šī fāze ir paredzēta pārmaiņu atvieglošanai. Tās ilgums būs atkarīgs no attiecīgās valsts likumdošanas un līdz ar to dažādos tirgos būs atšķirīgs.
 

Sākot no 2018. gada septembra, visu ražotāju pienākums būs būs pārbaužu veikšana saskaņā ar WLTP visiem ES, kā arī Šveicē, Turcijā, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Izraēlā un Īrijā pārdotajiem automobiļiem.
 

Un līdz 2020. gada decembrim visām valstīm, kas automobiļu apstiprināšanā piemēro ES tiesību aktus, būs jānorāda WLTP vērtības visu automobiļu reģistrācijai.

Read more
"Jaunā pārbaude nodrošinās to, ka laboratorijas mērījumi labāk atspoguļos automobiļa sniegumu uz ceļa."
Eiropas Autoražotāju asociācija

WLTP SALĪDZINĀJUMĀ AR NEDC.

Šeit norādītas konkrētas atšķirības starp iepriekšējo un jauno pārbaudes procedūru.

Pārbaudes procedūra
NEDC
WLTP

REĀLIE BRAUKŠANAS IZMEŠI.

Piesārņotāju vērtību ierobežojums ceļā.

Sākot no 2018. gada septembra, automobiļu ražotājiem ES, kā arī Šveicē, Turcijā, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Izraēlā un Īrijā papildus WLTP būs obligāti jāveic RDE (reālo braukšanas izmešu) pārbaude. Šajās RDE pārbaudēs ceļa apstākļos tiek mērīti tādu piesārņotāju kā daļiņu un slāpekļa oksīdu (NOx) izmešu līmenis. Ar šo metodi nosaka vidējo izmešu līmeni, kāds sagaidāms ikdienas braukšanas laikā.
 

Lai vēl vairāk pazeminātu šo piesārņotāju vērtības, BMW Group izmanto dažādas tehnoloģijas, lai modeļos mazinātu izplūdes gāzes.
 

Piemēram, BMW BluePerformance pasākumi samazina slāpekļa oksīdu izmešus dīzeļdzinējos. BMW Group izmanto ierīces, kas pazīstamas kā slāpekļa oksīda (NOx) katalizatora glabātuves, lai samazinātu slāpekļa oksīdu izmešus. Turklāt – atkarībā no modeļa – selektīvā katalītiskā reducēšana (SCR) ar AdBlue® – karbamīda šķīdumu – līdz 90% slāpekļa oksīdu pārveido ūdens tvaikos un nekaitīgā slāpeklī.
 

BMW Group bija pirmais ražotājs, kas ieviesa NOx katalizatora glabātuves un SCR sistēmas sērijveida ražošanā.
 

Kopš 2006. gada automobiļiem ar dīzeļdzinējiem standartaprīkojumā iekļauti daļiņu filtri, lai samazinātu daļiņu izmešus. Īpaši daļiņu filtri pakāpeniski tiek ieviesti arī modeļos ar benzīna dzinējiem.
 

Tādējādi BMW Group spēj ievērot zemās EU6c izmešu standarta robežvērtības, kas ir obligātas visiem jaunajiem automobiļiem, sākot no 2018. gada septembra. EU6c izmešu standarts paredz zemākas daļiņu robežvērtības automobiļiem ar benzīna dzinējiem salīdzinājumā ar EU6b izmešu standartu. Tādas pašas robežvērtības attiecas arī uz automobiļiem ar dīzeļdzinējiem EU6b un EU6c ciklā.

Read more

EU IZMEŠU STANDARTS.

EU IZMEŠU STANDARTS.

Zemākas vērtības. Lielāki izaicinājumi.

EU izmešu standarts nosaka tādu izmešu kā slāpekļa oksīdu un daļiņu pieļaujamās robežvērtības ES. Robežvērtības atšķiras atkarībā no dzinēja un automobiļa veida. Klimata aizsardzības un gaisa kvalitātes uzlabošanas nolūkā robežvērtības tiek arvien pastiprinātas. Tas izvirza automobiļu ražotājiem jaunus izaicinājumus.

RDE: JAUNĀ PĀRBAUDES PROCEDŪRA ĪSUMĀ

Uzziniet vairāk par jauno piesārņotāju pārbaudes procedūru.

PADOMI EFEKTĪVAI BRAUKŠANAI.

Vēl efektīvāks uz ceļa – ar pārdomātajām BMW tehnoloģijām un degvielas ekonomijas līdzekļiem.

BUJ.

Jūsu jautājumi. Mūsu atbildes.

 • Kas ir WLTP?

  Abreviatūra WLTP nozīmē "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (pasaules saskaņotā vieglo transportlīdzekļu pārbaudes procedūra).


  Tā ietver jaunu pārbaudes procedūru reālistiskākai automobiļu degvielas patēriņa un CO2 izmešu vērtību noteikšanai, kas būs juridiski saistoša visiem automobiļiem, sākot no 2018. gada septembra. WLTP aizvietos iepriekš izmantoto NEDC procedūru.

 • Kas ir WLTP braukšanas cikls?

  Automobiļa patēriņš un izmeši ir atkarīgi no braukšanas stila, kā arī citiem faktoriem. Tādēļ WLTP braukšanas informācija ir ievākta visā pasaulē. Šī informācija izmantota, lai noteiktu 4 stadijas ar dažādu vidējo ātrumu: mazu, vidēju, lielu un īpaši lielu. Katrā no šīm stadijām ir atšķirīga paātrinājuma, bremzēšanas un apstāšanās intensitāte, lai attēlotu situāciju, kāda atbilst ikdienas braukšanas stilam. Šo stadiju kombinācija veido braukšanas ciklu, kas ražotāja informācijā tiek atspoguļots kā kombinēta vērtība. Ņemot vērā to, ka elektriskos automobiļus un hibrīdauto sevišķi daudz izmanto pilsētās, šo automobiļu braukšanas ciklā ietverta 5. stadija: pilsētas fāze. Tās rezultāti tiek iegūti no maza un vidēja ātruma vidējiem rādītājiem.

 • Kā BMW Group rīkojas saistībā ar jaunajām WLTP metodēm?

  BMW Group jau strādā pie pārejas uz jauno pārbaudes procedūru un pakāpeniski gatavo savu produktu portfeli ar jauniem automobiļiem, jaunu versiju vai tehniski pārskatītiem dzinējiem. Tas nodrošinās to, ka viss BMW autoparks pastāvīgi atbildīs attiecīgajiem pamata likumiem un normatīvajiem aktiem.

  Principa jautājums: BMW Group automobiļi atbilst attiecīgajām likuma normām. To apstiprina attiecīgu oficiālu pētījumu rezultāti valsts un starptautiskā līmenī.

 • Ko WLTP nozīmē man?

  WLTP ieviešana nozīmē to, ka norādītās degvielas patēriņa un CO2 vērtības būs tuvinātas reāli esošajām. Tomēr, ņemot vērā individuālo papildaprīkojumu, WLTP nodrošinās vēl reālistiskākus rādītājus, jo tie būs balstīti uz jūsu personīgā automobiļa konfigurāciju. Taču vienlaikus reālistiskākas vērtības nozīmē arī lielāku patēriņu un augstāku CO2 izmešu līmeni automobiļiem ar iekšdedzes dzinējiem un mazāku elektriskās darbības attālumu elektroautomobiļiem (ieskaitot hibrīdauto). Atkarībā no valsts likumdošanas var tikt piemēroti augstāki CO2 nodokļi.

 • Kas ir RDE?

  Abreviatūra RDE nozīmē "Real Driving Emissions" (reālie braukšanas izmeši). Šī ir jauna procedūra, lai noteiktu tādus piesārņotājus kā slāpekļa oksīdi (NOx) un daļiņas. Būtiskākā iezīme ir tā, ka mērījumi tiek veikti reālistiskos apstākļos, atrodoties ceļā, nevis laboratorijā. Šajā nolūkā ierīce, kas pazīstama ar nosaukumu "pārnēsājama izmešu mērīšanas sistēma" (saīsinājumā "PEMS"), tiek piestiprināta pārbaudes automobilim.

 • Kas ir EU6?

  "Euro 6" ir šī brīža piesārņotāju izmešu standarta nosaukums. Tas nosaka zemākas daļiņu un slāpekļa oksīdu izmešu maksimālās vērtības salīdzinājumā ar EU5. Sākot no 2018. gada septembra*, EU6c izmešu standarts būs obligāts, un salīdzinājumā ar EU6b tajā noteiktas vēl zemākas daļiņu satura robežvērtības automobiļiem ar benzīna dzinējiem. Tādas pašas robežvērtības attiecas arī uz automobiļiem ar dīzeļdzinējiem EU6b un EU6c ciklā. EU6d-TEMP no 2019. gada septembra* un EU6d no 2021. gada janvāra* atkal nedaudz pazeminās daļiņu skaita un slāpekļa oksīdu robežvērtības atbilstoši RDE.

  * Attiecas uz jaunajiem automobiļiem. Jauno tipu automobiļi tiks pakļauti jaunajiem izmešu standartiem gadu iepriekš.

 • Ko nozīmē selektīvā katalītiskā reducēšana (SCR)?

  Lai vēl vairāk samazinātu automobiļa izmešu vērtības, dīzeļdzinēju izplūdes sistēmai tiek nodrošināta šķidra amonjaka – AdBlue® – padeve. Selektīvā katalītiskā reducēšana (SCR) ar AdBlue® pārveido līdz 90% slāpekļa oksīdu. Pāri paliek ūdens tvaiki, slāpeklis un CO2. Pāri paliek ūdens tvaiki, slāpeklis un CO2.

 • Kas ir BluePerformance?

  BMW izmanto BluePerformance tehnoloģiju, lai vēl vairāk mazinātu savu automobiļu slāpekļa oksīdu izmešus. Šī tehnoloģija ļauj vēl vairāk optimizēt dīzeļdzinēju izmešu līmeni. Papildus dīzeļdegvielas daļiņu filtram un NOx katalizatora glabātuvei dažos modeļos SCR katalizators (SCR = selektīvā katalītiskā reducēšana) ar AdBlue® iesmidzināšanu nodrošina ievērojamu slāpekļa oksīdu samazinājumu izplūdes gāzēs.

 • Kas ir daļiņu filtrs?

  Daļiņu filtrs ir pasākums, kāds tiek veikts, lai mazinātu daļiņu apjomu dīzeļdzinējos un benzīna dzinējos.

 • Ko WLTP nozīmē elektrisko automobiļu un hibrīdauto gadījumā?

  Ņemot vērā to, ka elektriskos automobiļus un hibrīdauto sevišķi daudz izmanto pilsētās, šo automobiļu ciklā papildus maza, vidēja, liela un īpaši liela ātruma stadijām ietverta 5. stadija, proti, pilsētas fāze. Tā apvieno ātrumu no stadijām, kas vislabāk atspoguļo satiksmes situāciju apdzīvotās vietās, – maza un vidēja ātruma stadijām. Tas nodrošina reālistiskākus darbības attāluma rādītājus.