LIELĀKA SAISTĪBA AR IKDIENU. MAZĀKA NESKAIDRĪBA.

Izmaiņas tiesību aktos noteiktajās patēriņa, izmešu un piesārņotāju pārbaudes metodēs.

LIELĀKA SAISTĪBA AR IKDIENU. MAZĀKA NESKAIDRĪBA.

Izmaiņas tiesību aktos noteiktajās patēriņa, izmešu un piesārņotāju pārbaudes metodēs.

LIELĀKA SAISTĪBA AR IKDIENU. MAZĀKA NESKAIDRĪBA.Izmaiņas tiesību aktos noteiktajās patēriņa, izmešu un piesārņotāju pārbaudes metodēs.

1992. gadā tika ieviests jaunais Eiropas braukšanas cikls (New European Driving Cycle – NEDC). Kopš tā laika šī procedūra izmantota, lai noteiktu transportlīdzekļu degvielas patēriņu un izmešu līmeni. Taču šīs laboratorijas pārbaudes apstākļiem vienmēr ir piemituši trūkumi, nosakot reālistiskus patēriņa un izmešu rādītājus.

Tādēļ līdz 2018. gada rudenim NEDC pakāpeniski aizvietos jauns braukšanas cikls – WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – pasaules saskaņotā vieglo transportlīdzekļu pārbaudes procedūra).

Šo laboratorijas pārbaudi papildinās izmešu pārbaude, kurā tiks mērīti piesārņotāji, atrodoties ceļā: RDE (Real Driving Emissions – reālie braukšanas izmeši).

NO NEDC LĪDZ WLTP.

Reālistiskāki patēriņa un izmešu rādītāji, pateicoties reālākiem pārbaudes apstākļiem.

Jaunā WLTP mērīšanas procedūra ir balstīta uz pārbaudes apstākļu tuvinājumu reālajiem apstākļiem, kas nozīmē, ka noteiktajiem rādītājiem būs lielāka saistība ar reāli piedzīvotajiem. Viena no izmaiņām ir ievērojami garāks pārbaudes ilgums (30 minūtes 20 minūšu vietā), kā arī pārveidots, ievērojami lielāks pārbaudes ātrums.
 

Lai precīzāk noteiktu CO2 izmešu līmeni, jaunā pārbaudes procedūra ietvers ne tikai standartaprīkojuma iespējas – kā tas bija iepriekš –, bet arī transportlīdzekļa papildaprīkojuma iespējas. Tādējādi katram automobiļa veidam tiks iegūtas divas vērtības: zemākā un augstākā iespējamā standarta patēriņa vērtība atbilstoši aprīkojuma iespējām.
 

Automobiļa īpašas konfigurācijas gadījumā individuālo standarta vērtību varēs norādīt tieši.
 

Pateicoties WLTP, turpmāk varēsiet labāk novērtēt automobiļa patēriņu un CO2 izmešu līmeni. Šīs vērtības tiks mērītas reālākos apstākļos, tādēļ paredzami augstāki patēriņa un CO2 izmešu rādītāji automobiļiem ar iekšdedzes dzinējiem. Elektroautomobiļu gadījumā samazināsies elektriskās darbības attālums.
 

BMW jau strādā pie pārejas uz jauno pārbaudes procedūru un pakāpeniski gatavo savu produktu portfeli ar jauniem automobiļiem, jaunām dzinēju versijām un tehnisku pārskatīšanu. Tas ļaus nodrošināt visa BMW Group autoparka pilnīgu atbilstību WLTP.
 

Sākot no 2018. gada septembra, visu ES, kā arī Šveices un Turcijas automobiļu ražotāju pienākums būs ražot tikai tādus automobiļus, kas pārbaudīti atbilstoši WLTP procedūrai. Pāreja tirgū būs atkarīga no konkrētās valsts likumdošanas. Taču līdz 2020. gada decembrim visām valstīm, kas automobiļu apstiprināšanai piemēro ES tiesību aktus, būs jānorāda WLTP vērtības visiem automobiļiem.

"Jaunā pārbaude nodrošinās to, ka laboratorijas mērījumi labāk atspoguļos automobiļa sniegumu uz ceļa."
Eiropas Autoražotāju asociācija

WLTP SALĪDZINĀJUMĀ AR NEDC.

Šeit norādītas konkrētas atšķirības starp iepriekšējo un jauno pārbaudes procedūru.

Pārbaudes apstākļi
NEDC
WLTP
Pārbaudes ilgums
20 min.
30 min.
Pārbaudes attālums
11 km
23,5 km
Laiks, kas pavadīts stāvot
25%
13%
Pārbaudes stadijas
Pilsētas, ārpus pilsētas (kombinēti)
Zema, vidēja, augsta, īpaši augsta (kombinēti); (papildu "pilsētas" stadija elektroautomobiļiem un automobiļiem ar hibrīda transmisiju)
Ātrums
Vidējais: 34 km/h
Maksimālais: 120 km/h
Vidējais: 46,6 km/h
Maksimālais: 131 km/h
Temperatūra
Sākuma temperatūra: auksta
20 – 30°C
Sākuma temperatūra: auksta
14°C
Papildaprīkojuma iespējas
Netiek ņemtas vērā.
Tiek ņemtas vērā visas aprīkojuma iespējas atbilstoši to ietekmei uz aerodinamiku, svaru un rites pretestību.

REĀLIE BRAUKŠANAS IZMEŠI.

Piesārņotāju vērtību ierobežojums ceļā.

Sākot no 2018. gada septembra, automobiļu ražotājiem papildus WLTP būs obligāti jāveic RDE (reālo braukšanas izmešu) pārbaude. Šajās RDE pārbaudēs ceļa apstākļos tiek mērīti tādu piesārņotāju kā daļiņu un slāpekļa oksīdu (NOx) izmešu līmenis. Ar šo metodi nosaka vidējo izmešu līmeni, kāds sagaidāms ikdienas braukšanas laikā.


Lai vēl vairāk pazeminātu šo piesārņotāju vērtības, BMW izmanto dažādas tehnoloģijas, lai modeļos mazinātu izplūdes gāzes: šie pasākumi ietver BluePerformance ar SCR (selektīvo katalītisko reducēšanu) un daļiņu filtrus automobiļiem ar dīzeļdzinējiem un benzīna dzinējiem. Tādējādi BMW spēj atbilst zemajām EU6c izmešu standarta robežvērtībām, kas ir obligātas visiem jaunajiem automobiļiem, sākot no 2018. gada rudens. EU6c izmešu standarts paredz zemākas robežvērtības automobiļiem ar benzīna dzinējiem salīdzinājumā ar EU6b izmešu standartu. Tādas pašas robežvērtības attiecas arī uz automobiļiem ar dīzeļdzinējiem EU6b un EU6c ciklā.

EU IZMEŠU STANDARTS.

EU IZMEŠU STANDARTS.

Zemākas vērtības. Lielāki izaicinājumi.

EU izmešu standarts nosaka tādu izmešu kā slāpekļa oksīdu un daļiņu pieļaujamās robežvērtības ES. Robežvērtības atšķiras atkarībā no dzinēja un automobiļa veida. Klimata aizsardzības un gaisa kvalitātes uzlabošanas nolūkā robežvērtības tiek arvien pastiprinātas. Tas izvirza automobiļu ražotājiem jaunus izaicinājumus.

2017. GADA SEPTEMBRIS.

2017. GADA SEPTEMBRIS.

Sākot no 2017. gada septembra, noris pakāpeniska pāreja uz WLTP un RDE.

2018. GADA SEPTEMBRIS.

2018. GADA SEPTEMBRIS.

Visiem jaunajiem automobiļiem nepieciešama sertifikācija atbilstoši WLTP, kā arī tiem jāatbilst RDE pārbaudes daļiņu robežvērtībām. Tas nodrošina CO2 izmešu un patēriņa vērtību salīdzināmību visiem automobiļiem.

2019. GADA SEPTEMBRIS.

2019. GADA SEPTEMBRIS.

Visiem no jauna ražotajiem un reģistrētajiem automobiļiem jāatbilst NOx RDE ierobežojumiem atbilstoši RDE nosacījumiem.

2020. GADA DECEMBRIS.

2020. GADA DECEMBRIS.

Valstīm, kas piemēro automobiļu apstiprināšanai ES tiesību aktus, jānorāda WLTP vērtības visiem automobiļiem.

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI.

Jūsu jautājumi. Mūsu atbildes.

 • Kas ir WLTP?

  Abreviatūra WLTP nozīmē "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (pasaules saskaņotā vieglo transportlīdzekļu pārbaudes procedūra).


  Tā ietver jaunu pārbaudes procedūru reālistiskākai automobiļu degvielas patēriņa un CO2 izmešu vērtību noteikšanai, kas būs juridiski saistoša visiem automobiļiem, sākot no 2018. gada septembra. WLTP pakāpeniski aizvietos iepriekš izmantoto NEDC procedūru.

 • Kas ir WLTP braukšanas cikls?

  Automobiļa patēriņš un izmeši ir atkarīgi no braukšanas stila. Tādēļ WLTP braukšanas informācija ir ievākta visā pasaulē. Šī informācija izmantota, lai noteiktu 4 stadijas ar dažādu vidējo ātrumu: mazu, vidēju, lielu un īpaši lielu. Katrā no šīm stadijām ir atšķirīga paātrinājuma, bremzēšanas un apstāšanās intensitāte, lai attēlotu situāciju, kāda atbilst ikdienas braukšanas stilam. Šo stadiju kombinācija veido braukšanas ciklu.

 • Kā BMW rīkojas saistībā ar jauno WLTP procedūru?

  BMW jau strādā pie pārejas uz jauno pārbaudes procedūru un pakāpeniski gatavo savu produktu portfeli ar jauniem automobiļiem, jaunām dzinēju versijām un tehnisku pārskatīšanu. Tas ļaus nodrošināt visa BMW Group autoparka pilnīgu atbilstību WLTP.

 • Ko WLTP nozīmē man?

  Pateicoties WLTP, jūs varēsiet vēl labāk novērtēt vidējo automobiļa degvielas patēriņu un CO2 izmešu līmeni. Taču vienlaikus reālistiskākas vērtības nozīmē arī lielāku patēriņu un augstāku CO2 izmešu līmeni automobiļiem ar iekšdedzes dzinējiem un mazāku elektriskās darbības attālumu elektroautomobiļiem (ieskaitot hibrīdauto).

 • Kas ir RDE?

  Abreviatūra RDE nozīmē "Real Driving Emissions" (reālie braukšanas izmeši). Šī ir jauna procedūra, lai noteiktu tādus piesārņotājus kā slāpekļa oksīdi un daļiņas. Būtiskākā iezīme ir tā, ka mērījumi tiek veikti reālistiskos apstākļos, atrodoties ceļā, nevis laboratorijā. Šajā nolūkā ierīce, kas pazīstama ar nosaukumu "pārnēsājama izmešu mērīšanas sistēma" (saīsinājumā "PEMS"), tiek piestiprināta pārbaudes automobilim.

 • Kas ir EU6?

  "Euro 6" ir šī brīža piesārņotāju izmešu standarta nosaukums. Tas nosaka zemākas daļiņu un slāpekļa oksīdu izmešu maksimālās vērtības salīdzinājumā ar EU5. Sākot no 2018. gada rudens, EU6c izmešu standarts būs obligāts, un salīdzinājumā ar EU6b tajā noteiktas vēl zemākas daļiņu satura robežvērtības automobiļiem ar benzīna dzinējiem. Tādas pašas robežvērtības attiecas arī uz automobiļiem ar dīzeļdzinējiem EU6b un EU6c ciklā.

 • Ko nozīmē selektīvā katalītiskā reducēšana (SCR)?

  Lai vēl vairāk samazinātu automobiļa izmešu vērtības, dīzeļdzinējiem tiek nodrošināta šķidra amonjaka padeve. Tas reaģē ar slāpekļa oksīdiem un tos attiecīgi reducē. Pāri paliek ūdens, slāpeklis un CO2.

 • Kas ir BluePerformance?

  BMW izmanto BluePerformance tehnoloģiju, lai vēl vairāk mazinātu savu automobiļu slāpekļa oksīdu izmešus. šī tehnoloģija ļauj vēl vairāk optimizēt dīzeļdzinēju izmešu līmeni. Papildus dīzeļdegvielas daļiņu filtram un NOx katalizatora glabātuvei dažos modeļos SCR katalizators (SCR = selektīvā katalītiskā reducēšana) ar AdBlue iesmidzināšanu nodrošina ievērojamu slāpekļa oksīdu samazinājumu izplūdes gāzēs.

 • Kas ir daļiņu filtrs?

  Daļiņu filtrs ir pasākums, kāds tiek veikts, lai mazinātu daļiņu apjomu dīzeļdzinējos un tagad arī benzīna dzinējos.