Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3_tech_496812

(4) Darbības attālums atbilstoši WLTP pārbaužu ciklam atkarībā no izvēlētā riepu formāta un aprīkojuma līmeņa.

(5) Vērtības atbilstoši BMW darbības attāluma rādītājiem ikdienas lietojumā ar pilsētas braukšanas profilu, 20° āra temperatūru, apsildi/gaisa kondicionēšanu, iepriekšēju apsildi, COMFORT braukšanas režīmu. Darbības attālums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, it sevišķi no braukšanas stila, maršruta īpašībām, āra temperatūras, iepriekšējas apsildes.

Norādītās degvielas patēriņa, CO2 izmešu un enerģijas patēriņa vērtības tika noteiktas atbilstoši Eiropas regulai (EK) 715/2007 tajā versijā, kāda bija spēkā tipveida apstiprināšanas brīdī. Šie skaitļi attiecas uz transportlīdzekli ar pamata konfigurāciju Vācijā, un norādītajā diapazonā ņemts vērā papildaprīkojums un dažādie disku un riepu izmēri, kas pieejami konkrētajam modelim.