Apritība, BMW i5 Sedan, G60, BEV

BMW AUTOMOBIĻA IETEKME UZ VIDI

APRITĪBA.

RE:THINK (PĀRDOMĀT), RE:DUCE (SAMAZINĀT), RE:USE (IZMANTOT ATKĀRTOTI), RE:CYCLE (PĀRSTRĀDĀT).

Mēs ievērojam šos apritības principus, lai taupītu dabas resursus un ilgtermiņā paturētu apritē kvalitatīvus materiālus. Tāpēc jaunos komponentos izmantojam otrreizējos materiālus. Turklāt palielinām komponentu pārstrādājamību, ņemot to vērā izstrādājuma izstrādes un konstruēšanas posmos.

Jaunā BMW i5 sastāvā tā ražošanas sākumā 2023. gadā būs aptuveni 21 % otrreizējo izejmateriālu. Šī vērtība aprēķināta, pamatojoties uz konkrētu piegādātāju datiem, kā arī vidējām vērtībām nozarē un tajā iekļauti ražošanas atkritumi.

OTRREIZĒJIE MATERIĀLI ATRODAMI DAŽĀDĀS BMW i5 DAĻĀS:

  • Augstsprieguma akumulatori: apmēram 10 % (apmēram 50 % no tā ir otrreizējais akumulators)
  • Alumīnija komponenti, piemēram, riteņa balsts, sānu rāmji un elektriskās piedziņas korpuss: līdz 50 %
  • Plastmasa grīdas apdarē: līdz 50 % pārstrādāta poliamīda (Econyl u.c. no zvejas tīkliem)

 

Atkarībā no materiāla otrreizējo materiālu izmantošana var sniegt ieguldījumu CO2e emisijas samazināšanā. Piemēram, otrreizējais alumīnijs var samazināt komponenta CO2e emisiju par līdz pat 20 %.

BMW i5 PĀRSTRĀDĀJAMĪBA.

Saskaņā ar tiesību aktiem līdz 85 % materiālu jaunajā BMW i5 var pārstrādāt, bet izmantot atkārtoti var līdz pat 95 %. Un saskaņā ar aktuālajiem tiesību aktiem pašlaik pieņemam atpakaļ un pārstrādājam lietotus automobiļus 2800 iepirkšanas punktos 30 valstīs.

BMW i5 AUTOMOBIĻA IETEKME UZ VIDI.

Papildu informācija un BMW eDrive40 dzīvescikla novērtējuma pētījums atrodams šeit: